Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SEZ Krompachy a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
12 183 060 € 12 953 365 € 16 962 372 € 17 891 550 € 18 870 989 € 18 963 806 € 19 642 968 € 22 316 097 € 21 569 684 € 20 811 360 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
7 673 914 € 7 934 132 € 11 581 973 € 12 912 685 € 13 441 659 € 13 822 534 € 14 251 053 € 16 393 520 € 15 580 124 € 14 902 665 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 565 583 € 1 867 763 € 3 726 682 € 3 973 154 € 4 461 862 € 4 453 493 € 4 553 543 € 5 049 883 € 4 814 694 € 4 812 843 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
875 970€ 1 442 599€ 1 828 980€ 2 269 815€ 2 653 576€ 2 613 038€ 3 257 206€ 1 750 933€ 1 875 155€ 1 572 250€
005
A.I.2
Software
7 237€ 14 265€ 22 593€ 24 908€ 34 426€ 47 382€ 90 279€ 100 591€ 123 518€ 157 907€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
682 376€ 410 899€ 1 875 109€ 1 678 431€ 1 773 860€ 1 793 073€ 1 206 058€ 3 198 359€ 2 816 021€ 3 082 686€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
6 105 355 € 6 065 719 € 7 834 771 € 8 534 367 € 8 597 741 € 8 975 478 € 9 550 976 € 10 391 261 € 9 815 426 € 9 702 281 €
012
A.II.1
Pozemky
90 582€ 90 582€ 90 582€ 90 582€ 93 812€ 93 812€ 93 812€ 93 812€ 93 812€ 93 812€
013
A.II.2
Stavby
4 196 317€ 4 336 110€ 4 647 544€ 4 770 147€ 4 846 731€ 5 028 995€ 5 107 787€ 5 181 741€ 5 104 338€ 5 249 138€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
690 069€ 997 943€ 1 944 473€ 2 286 624€ 2 347 771€ 2 707 361€ 3 228 383€ 3 759 763€ 2 874 227€ 2 618 061€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
676 387€ 641 084€ 1 152 062€ 1 365 333€ 1 067 727€ 1 066 113€ 1 041 463€ 1 270 426€ 1 570 573€ 1 569 965€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
452 000€ 110€ 21 681€ 241 700€ 79 197€ 79 531€ 85 519€ 172 476€ 171 305€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
2 976 € 650 € 20 520 € 405 164 € 382 056 € 393 563 € 146 534 € 952 376 € 950 004 € 387 541 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
2 976€ 650€ 147€ 158 000€ 122 818€ 122 818€ 122 818€ 929 413€ 929 413€ 122 818€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
246 595€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€ 20 373€ 22 254€ 21 833€ 20 845€ 23 716€ 22 963€ 20 591€ 18 128€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 224 910€ 237 405€ 249 900€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 492 944 € 4 994 520 € 5 348 041 € 4 957 946 € 5 410 754 € 5 035 091 € 5 277 457 € 5 821 112 € 5 890 039 € 5 811 569 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 108 649 € 2 332 159 € 2 629 310 € 2 596 026 € 2 679 629 € 2 556 275 € 2 538 008 € 2 644 682 € 2 249 245 € 2 343 856 €
035
B.I.1
Materiál
780 589€ 710 123€ 554 465€ 515 136€ 672 613€ 762 052€ 724 290€ 813 783€ 608 280€ 736 463€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
855 392€ 1 013 258€ 1 173 519€ 1 259 447€ 1 120 559€ 928 684€ 985 739€ 1 154 066€ 1 129 535€ 986 564€
037
B.I.3
Výrobky
319 771€ 452 500€ 595 494€ 524 325€ 617 122€ 611 761€ 617 773€ 473 834€ 340 646€ 445 973€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
152 897€ 156 278€ 305 832€ 278 948€ 225 348€ 235 491€ 203 102€ 198 338€ 170 784€ 163 210€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 18 170€ 43 987€ 18 287€ 7 104€ 4 661€ 11 646€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
24 890 € 23 660 € 189 230 € 166 800 € 1 992 € 3 996 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
166 800 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
166 800€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
166 800€ 1 992€ 3 996€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
24 890€ 23 660€ 22 430€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 692 981 € 2 628 725 € 2 518 098 € 2 163 231 € 2 703 417 € 2 434 970 € 2 664 906 € 3 074 162 € 3 609 610 € 3 406 679 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 682 743 € 2 575 361 € 2 469 248 € 2 160 887 € 2 677 132 € 2 412 642 € 2 640 097 € 2 099 613 € 3 139 814 € 2 718 340 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
188 678€ 173 800€ 774 768€ 2 861€ 299 006€ 341 561€ 342 007€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 494 065€ 2 401 561€ 1 694 480€ 2 160 887€ 2 674 271€ 2 113 636€ 2 298 536€ 1 757 606€ 3 139 814€ 2 718 340€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
19 219€ 18 691€ 18 162€ 20 617€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
60 000€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
3 319€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 022€ 44 011€ 48 487€ 4 616€ 400€ 947 664€ 427 424€ 20 038€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
9 216€ 9 353€ 363€ 2 344€ 2 450€ 3 637€ 6 247€ 6 268€ 42 372€ 604 982€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
666 424 € 9 976 € 11 403 € 31 889 € 25 716 € 39 850 € 74 543 € 102 268 € 31 184 € 61 034 €
072
B.V.1.
Peniaze
7 438€ 2 351€ 3 421€ 10 229€ 12 531€ 26 957€ 21 262€ 23 889€ 29 377€ 18 538€
073
B.V.2.
Účty v bankách
658 986€ 7 625€ 7 982€ 21 660€ 13 185€ 12 893€ 53 281€ 78 379€ 1 807€ 42 496€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
16 202 € 24 713 € 32 358 € 20 919 € 18 576 € 106 181 € 114 458 € 101 465 € 99 521 € 97 126 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 476€ 1 246€ 117€ 84 864€ 84 741€ 84 741€ 84 799€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
16 202€ 16 090€ 14 761€ 19 673€ 18 459€ 106 181€ 28 994€ 16 724€ 14 780€ 12 327€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
7 147€ 17 597€ 600€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
12 183 060 € 12 953 365 € 16 962 372 € 17 891 550 € 18 870 989 € 18 963 806 € 19 642 968 € 22 316 097 € 21 569 684 € 20 811 360 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 906 726 € 4 560 541 € 7 897 434 € 9 473 846 € 9 767 168 € 10 115 759 € 10 667 313 € 11 811 998 € 11 803 591 € 11 790 631 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
8 457 000 € 8 457 000 € 8 457 000 € 9 958 170 € 9 958 170 € 9 958 170 € 9 958 170 € 9 958 170 € 9 958 170 € 9 958 170 €
082
A.I.1
Základné imanie
8 457 000€ 8 457 000€ 8 457 000€ 9 958 170€ 9 958 170€ 9 958 170€ 9 958 170€ 9 958 170€ 9 958 170€ 9 958 170€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 843 469 € 1 843 469 € 1 838 763 € 1 838 763 € 1 838 763 € 1 838 763 € 1 838 763 € 1 837 563 € 1 835 464 € 1 835 464 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 843 469€ 1 843 469€ 1 838 763€ 1 838 763€ 1 838 763€ 1 838 763€ 1 838 763€ 1 837 563€ 1 835 464€ 1 835 464€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
325 083 € 325 083 € 325 083 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
325 083€ 325 083€ 325 083€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-147 312 € -151 003 € -153 206 € 6 528 € 6 108 € 5 119 € 7 990 € 7 237 € 4 865 € 2 401 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-155 233€ -158 924€ -161 127€ -1 393€ -1 813€ -2 802€ 69€ -684€ -3 056€ -5 520€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
7 921€ 7 921€ 7 921€ 7 921€ 7 921€ 7 921€ 7 921€ 7 921€ 7 921€ 7 921€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-5 914 009 € -2 574 912 € -2 664 334 € -2 035 872 € -1 686 293 € -1 137 611 € 7 828 € 2 992 € -5 404 € -14 228 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 828€ 2 992€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-5 914 009€ -2 574 912€ -2 664 334€ -2 035 872€ -1 686 293€ -1 137 611€ -5 404€ -14 228€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-657 505 € -3 339 096 € 94 128 € -293 743 € -349 580 € -548 682 € -1 145 438 € 6 036 € 10 496 € 8 824 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
7 787 686 € 7 865 537 € 8 587 913 € 7 790 013 € 8 286 271 € 7 813 630 € 7 686 101 € 9 008 320 € 8 544 226 € 7 775 488 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 278 873 € 1 310 201 € 1 537 302 € 1 151 994 € 1 023 646 € 967 261 € 961 207 € 959 152 € 942 338 € 813 045 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
400 000€ 400 000€ 400 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
5 214€ 12 022€ 18 867€ 3 830€ 13 500€ 52 947€ 15 384€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
9 401€ 10 835€ 26 588€ 36 409€ 36 332€ 36 261€ 33 896€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
12 811€ 54 300€ 117 350€ 147 123€ 79 697€ 50 060€ 39 356€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
860 848€ 834 478€ 1 001 085€ 1 004 871€ 933 114€ 890 613€ 881 612€ 909 320€ 853 130€ 763 765€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
848 890€ 1 073 192€ 50 010€ 136 624€ 174 469€ 481 769€ 761 728€ 942 457€ 217 829€ 196 539€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 206 903 € 2 082 504 € 3 872 322 € 2 841 895 € 3 334 225 € 3 253 786 € 3 066 451 € 2 779 207 € 3 411 919 € 3 149 191 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 644 839 € 1 432 976 € 1 886 179 € 2 354 316 € 2 733 912 € 2 252 272 € 2 405 499 € 2 077 472 € 2 791 238 € 2 554 596 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
58 075€ 33 345€ 558 621€ 32 418€ 33 932€ 50 331€ 280 980€ 275 897€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 586 764€ 1 399 631€ 1 327 558€ 2 321 898€ 2 699 980€ 2 201 941€ 2 124 519€ 1 801 575€ 2 791 238€ 2 554 596€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
11 649€ 90 733€ 382 989€ 165 610€ 220 165€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
106 560€ 106 560€ 1 501 170€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
204 462€ 267 933€ 225 154€ 236 408€ 254 630€ 213 085€ 214 083€ 200 354€ 177 222€ 216 530€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
114 180€ 160 869€ 136 151€ 140 398€ 143 815€ 239 304€ 153 030€ 119 911€ 234 543€ 171 020€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
30 273€ 28 104€ 35 742€ 38 194€ 59 446€ 108 995€ 77 889€ 105 689€ 139 140€ 100 437€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
106 589€ 86 062€ 87 926€ 60 930€ 51 689€ 57 141€ 50 340€ 55 616€ 69 776€ 106 608€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
248 885 € 323 333 € 289 862 € 107 394 € 125 419 € 103 452 € 92 326 € 58 566 € 47 351 € 59 858 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
219 817€ 253 940€ 240 890€ 65 760€ 77 467€ 66 895€ 77 708€ 52 766€ 47 351€ 59 858€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
29 068€ 69 393€ 48 972€ 41 634€ 47 952€ 36 557€ 14 618€ 5 800€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
3 004 135€ 2 961 307€ 2 838 417€ 3 032 023€ 3 253 512€ 3 007 362€ 2 804 389€ 3 688 938€ 3 240 583€ 3 036 855€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
200 000€ 115 000€ 520 083€ 375 000€ 580 000€ 684 206€ 520 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
488 648 € 527 287 € 477 025 € 627 691 € 817 550 € 1 034 417 € 1 289 554 € 1 495 779 € 1 221 867 € 1 245 241 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
70€ 57€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
481 196€ 463 148€ 354 748€ 476 676€ 607 676€ 809 844€ 1 034 028€ 1 205 992€ 772 162€ 862 117€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
7 452€ 64 139€ 122 277€ 151 015€ 209 874€ 224 573€ 255 526€ 289 787€ 449 635€ 383 067€