Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SEZ Krompachy a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
12 595 469€ 11 883 032€ 12 075 692€ 13 269 083€ 11 878 420€ 12 899 580€ 12 952 066€ 12 791 259€ 13 204 270€ 12 976 664€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
13 893 344 € 14 959 226 € 17 215 213 € 17 484 227 € 15 921 629 € 16 385 432 € 16 111 543 € 17 167 759 € 16 876 925 € 17 072 181 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
739 726€ 1 178 973€ 1 868 132€ 1 563 784€ 920 781€ 750 935€ 793 963€ 1 048 277€ 1 300 901€ 1 104 617€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
11 231 713€ 10 261 565€ 9 751 155€ 11 027 326€ 9 994 229€ 10 861 193€ 10 907 975€ 10 744 103€ 10 812 468€ 10 592 815€
05
III.
Tržby z predaja služieb
624 030€ 442 493€ 456 405€ 677 973€ 963 410€ 1 287 452€ 1 250 128€ 998 879€ 1 090 901€ 1 279 232€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-290 595€ -316 445€ -1 569€ 46 091€ 197 236€ -63 066€ 36 715€ 157 718€ 37 644€ -103 911€
07
V.
Aktivácia
705 477€ 425 085€ 442 669€ 903 727€ 1 167 138€ 1 329 536€ 729 063€ 1 467 593€ 1 139 544€ 1 937 673€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
195 033€ 1 061 162€ 1 430 238€ 1 316 764€ 1 053 760€ 752 086€ 751 958€ 765 337€ 715 723€ 743 291€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
687 960€ 1 906 393€ 3 268 183€ 1 948 562€ 1 625 075€ 1 467 296€ 1 641 741€ 1 985 852€ 1 779 744€ 1 518 464€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
14 421 294 € 18 271 110 € 17 015 630 € 17 501 836 € 16 027 654 € 16 737 328 € 16 995 762 € 16 851 737 € 16 582 217 € 16 821 409 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
613 128€ 1 109 742€ 1 740 595€ 1 504 550€ 827 145€ 717 942€ 714 004€ 951 512€ 1 232 543€ 1 029 538€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
5 966 679€ 5 318 418€ 5 355 140€ 5 942 753€ 5 660 993€ 6 283 239€ 6 322 730€ 6 222 137€ 6 085 403€ 6 434 737€
13
C.
Opravné položky k zásobám
51 559€ 65 223€ 28 114€ 10 564€ 4 708€ 2 506€ 3 887€
14
D.
Služby
997 805€ 718 612€ 850 024€ 839 481€ 947 951€ 1 467 605€ 1 406 317€ 1 218 724€ 1 169 709€ 1 404 891€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
4 723 394 € 4 913 842 € 4 826 963 € 4 843 364 € 4 638 633 € 4 368 293 € 4 257 609 € 3 910 966 € 3 971 769 € 4 251 106 €
16
E.1.
Mzdové náklady
3 320 347€ 3 517 377€ 3 431 200€ 3 445 338€ 3 313 454€ 3 122 232€ 3 041 816€ 2 829 386€ 2 845 967€ 3 055 440€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
12 700€ 9 300€ 10 900€ 10 712€ 11 650€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 162 958€ 1 228 176€ 1 199 264€ 1 191 516€ 1 153 043€ 1 063 636€ 1 037 352€ 938 230€ 989 439€ 1 059 085€
19
E.4.
Sociálne náklady
240 089€ 168 289€ 183 799€ 197 210€ 161 236€ 171 713€ 166 791€ 143 350€ 136 363€ 136 581€
20
F.
Dane a poplatky
44 212€ 52 935€ 49 869€ 49 696€ 44 146€ 49 775€ 50 011€ 54 810€ 68 108€ 50 589€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 211 501€ 2 161 449€ 1 333 866€ 1 515 305€ 1 428 106€ 1 851 628€ 2 031 932€ 2 139 555€ 1 915 426€ 1 748 168€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 248 066€ 2 011 245€ 1 259 476€ 1 515 305€ 1 428 106€ 1 851 628€ 2 031 932€ 2 139 555€ 1 915 426€ 1 748 168€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-36 565€ 150 204€ 74 390€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
177 164€ 831 760€ 1 415 242€ 1 156 416€ 1 065 883€ 745 692€ 746 086€ 755 552€ 721 532€ 676 382€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
58 896€ 9 002€ 50 951€ 33 127€ -1 905€ 1 028€ 25 728€ 42 542€ 31 739€ 5 413€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
576 956€ 3 090 127€ 1 364 866€ 1 617 144€ 1 416 702€ 1 241 562€ 1 436 637€ 1 553 433€ 1 385 988€ 1 216 698€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-527 950 € -3 311 884 € 199 583 € -17 609 € -106 025 € -351 896 € -884 219 € 316 022 € 294 708 € 250 772 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
5 381 180 € 4 779 676 € 4 542 919 € 5 932 117 € 5 806 705 € 5 686 700 € 5 270 085 € 6 021 691 € 5 893 803 € 5 937 373 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
5 386 € 3 010 € 6 821 € 3 082 € 7 150 € 5 617 € 735 901 € 4 569 € 8 103 € 26 211 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
733 190€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 4 € 532 € 533 € 551 € 178 € 3 535 € 5 500 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1€ 4€ 532€ 533€ 551€ 26€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
152€ 3 535€ 5 500€
42
XII.
Kurzové zisky
5 386€ 3 010€ 6 820€ 3 078€ 6 618€ 5 084€ 2 160€ 4 391€ 4 568€ 20 711€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
109 800 € 198 059 € 138 492 € 207 459 € 208 203 € 190 521 € 1 021 948 € 255 485 € 200 069 € 191 435 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
806 595€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
1 366€ 22 073€ -30 090€ 12 495€ 12 495€ 5 100€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
60 543 € 109 599 € 107 475 € 132 862 € 127 180 € 125 170 € 150 748 € 154 969 € 153 782 € 134 440 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
29 329€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
60 543€ 109 599€ 107 475€ 132 862€ 127 180€ 125 170€ 150 748€ 125 640€ 153 782€ 134 440€
52
O.
Kurzové straty
10 358€ 10 860€ 10 042€ 7 427€ 9 999€ 13 921€ 6 096€ 7 000€ 8 862€ 17 580€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
37 533€ 55 527€ 51 065€ 54 675€ 58 529€ 46 330€ 58 509€ 93 516€ 37 425€ 39 415€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-104 414 € -195 049 € -131 671 € -204 377 € -201 053 € -184 904 € -286 047 € -250 916 € -191 966 € -165 224 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-632 364 € -3 506 933 € 67 912 € -221 986 € -307 078 € -536 800 € -1 170 266 € 65 106 € 102 742 € 85 548 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
25 141 € -167 837 € -26 216 € 71 757 € 42 502 € 11 882 € -24 828 € 59 070 € 92 246 € 76 724 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1€ 1€ 2 881€ 2 880€ 2 881€ 2 880€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
25 141€ -167 837€ -26 216€ 71 756€ 42 501€ 9 001€ -27 708€ 56 189€ 89 366€ 76 724€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-657 505 € -3 339 096 € 94 128 € -293 743 € -349 580 € -548 682 € -1 145 438 € 6 036 € 10 496 € 8 824 €