Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DeutschMann Internationale Spedition s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
11 210€ 30 382€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10 683€ 29 545€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
527 € 837 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
37 809 551 € 37 571 869 € 27 578 987 € 28 827 770 € 23 046 318 € 20 023 281 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
37 809 551€ 37 571 869€ 27 578 987€ 28 827 770€ 23 046 318€ 20 023 281€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
31 031 162 € 31 195 117 € 24 131 687 € 24 747 429 € 19 805 568 € 16 960 218 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
382 340€ 272 585€ 235 137€ 244 260€ 263 753€ 288 639€
10
B.2
Služby
30 648 822€ 30 922 532€ 23 896 550€ 24 503 169€ 19 541 815€ 16 671 579€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
6 778 916 € 6 376 752 € 3 448 137 € 4 080 341 € 3 240 750 € 3 063 063 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
4 024 891 € 2 668 302 € 2 277 805 € 2 008 460 € 1 702 122 € 1 203 248 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 984 616€ 1 950 157€ 1 697 153€ 1 503 145€ 1 277 749€ 906 462€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
907 604€ 658 454€ 526 281€ 456 310€ 381 820€ 258 170€
16
C.4
Sociálne náklady
132 671€ 59 691€ 54 371€ 49 005€ 42 553€ 38 616€
17
D
Dane a poplatky
5 847€ 5 258€ 7 406€ 10 202€ 7 975€ 8 585€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
193 195€ 197 344€ 193 791€ 177 261€ 129 748€ 97 709€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
500€ 2 900€ 6 086€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 344€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
3 495€ 18 294€ 53 524€ 54 602€ 34 505€ 49 373€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
41 853€ 152 706€ 178 470€ 55 443€ 22 461€ 33 170€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
359 607€ 338 905€ 224 319€ 186 217€ 231 281€ 167 288€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
2 233 734 € 3 301 855 € 869 762 € 1 697 598 € 1 157 580 € 1 576 116 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30 000 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
30 000€
38
X.
Výnosové úroky
179€ 12 154€ 1 210€ 1 042€ 2 657€ 3 884€
39
N
Nákladové úroky
7 923€ 10 883€ 9 399€ 7 563€ 3 622€ 3 233€
40
XI.
Kurzové zisky
2 542€ 267€ 1 746€ 6 009€ 7 897€ 892€
41
O
Kurzové straty
872€ 1 125€ 4 026€ 2 299€ 701€ 3 247€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
322€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
13 638€ 11 085€ 8 143€ 6 581€ 4 593€ 5 930€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-19 712 € -10 672 € 11 388 € -9 070 € 1 638 € -7 634 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
2 214 022 € 3 291 183 € 881 150 € 1 688 528 € 1 159 218 € 1 568 482 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
523 736 € 711 976 € 208 824 € 364 482 € 342 578 € 363 456 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
510 852€ 713 547€ 198 645€ 401 653€ 308 744€ 342 420€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
12 884€ -1 571€ 10 179€ -37 171€ 33 834€ 21 036€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 690 286 € 2 579 207 € 672 326 € 1 324 046 € 816 640 € 1 205 026 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
2 214 022 € 3 291 183 € 881 150 € 1 688 528 € 1 159 218 € 1 568 482 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 690 286 € 2 579 207 € 672 326 € 1 324 046 € 816 640 € 1 205 026 €