Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
575€ 83€ 7 479€ 11 608€ 35 072€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
569€ 75€ 7 234€ 9 295€ 28 205€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
6 € 8 € 245 € 2 313 € 6 867 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
297 202 € 295 285 € 294 429 € 290 589 € 284 107 € 270 596 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
297 202€ 295 285€ 294 429€ 290 589€ 284 107€ 270 596€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
83 344 € 78 078 € 58 106 € 68 776 € 71 202 € 63 303 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
30 926€ 29 719€ 29 110€ 31 702€ 36 417€ 37 513€
10
B.2
Služby
52 418€ 48 359€ 28 996€ 37 074€ 34 785€ 25 790€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
213 864 € 217 215 € 236 323 € 222 058 € 215 218 € 214 160 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
83 990 € 71 000 € 85 946 € 86 039 € 88 110 € 168 225 €
13
C.1
Mzdové náklady
63 002€ 62 732€ 63 990€ 123 750€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
20 027€ 20 479€ 20 914€ 40 193€
16
C.4
Sociálne náklady
2 917€ 2 828€ 3 206€ 4 282€
17
D
Dane a poplatky
30 663€ 30 514€ 30 492€ 32 992€ 26 371€ 39 466€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
23 546€ 23 594€ 23 510€ 23 726€ 25 841€ 26 199€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
32 933€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
45 369€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 412€ 1 439€ 735€ 343€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
907€ 238€ 29 292€ 108 440€ 93 208€ 93 560€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 883€ 3 292€ 3 331€ 3 977€ 4 366€ 5 399€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
69 120 € 82 055 € 120 924 € 169 889 € 163 003 € 68 088 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 2€ 1€
39
N
Nákladové úroky
41 505€ 41 505€ 41 619€ 41 504€ 41 504€ 41 504€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
248€ 277€ 297€ 270€ 291€ 315€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-41 753 € -41 782 € -41 915 € -41 772 € -41 794 € -41 819 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
27 367 € 40 273 € 79 009 € 128 117 € 121 209 € 26 269 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 425 € 6 108 € 18 007 € 37 709 € 37 343 € 7 553 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 425€ 6 108€ 18 007€ 37 709€ 37 332€ 14 911€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
11€ -7 358€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
24 942 € 34 165 € 61 002 € 90 408 € 83 866 € 18 716 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
27 367 € 40 273 € 79 009 € 128 117 € 121 209 € 26 269 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
24 942 € 34 165 € 61 002 € 90 408 € 83 866 € 18 716 €