Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

JOGASTAV, s.r.o. [zrušená]

 • Vydaný 21.2.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 40 z roku 2012 27.2.2012
 • Úpadca JOGASTAV, s.r.o.
  IČO: 36198510
    adresa neznáma
Oznam

Oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti bez likvidácie

Okresný súd Prešov v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti: JOGASTAV, s.r.o.,

IČO: 36 198 510, bez likvidácie podľa § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí troch mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z.

v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1CbR/14/2011
 • ICS 8111204677
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Odoslal Zuzana Jurašková

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 21.9.2012
Výmaz 3.10.2012

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
27.2.2012
Rozhodnutie Zrušenie