Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

U. S. Steel Košice, s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 017 271 000€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
4 262 441 000 € 1 871 906 000 € 2 286 829 000 € 2 856 780 000 € 2 649 953 000 € 2 077 934 000 € 2 150 016 000 € 2 259 465 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
382 000€ 316 000€ 253 000€ 425 000€ 3 161 000€ 3 183 000€ 4 461 000€ 4 840 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
3 576 331 000€ 1 699 557 000€ 2 124 753 000€ 2 695 420 000€ 2 585 612 000€ 1 994 163 000€ 2 055 581 000€ 2 168 263 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
12 988 000€ 11 272 000€ 13 726 000€ 16 223 000€ 23 475 000€ 19 925 000€ 19 883 000€ 20 888 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
223 688 000€ -17 165 000€ -31 666 000€ 74 900 000€ 6 802 000€ 17 463 000€ -42 447 000€ 7 579 000€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
449 052 000€ 177 926 000€ 179 763 000€ 69 812 000€ 30 903 000€ 43 200 000€ 112 538 000€ 57 895 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 428 234 000 € 1 951 346 000 € 2 378 512 000 € 2 689 745 000 € 2 096 971 000 € 1 735 153 000 € 2 062 116 000 € 2 190 024 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
106 000€ 115 000€ 0€ -7 000€ 3 477 000€ 3 182 000€ 4 324 000€ 4 797 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 260 496 000€ 1 214 927 000€ 1 579 055 000€ 1 804 248 000€ 1 620 577 000€ 1 155 886 000€ 1 258 769 000€ 1 419 737 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
6 000€ -1 917 000€ 8 332 000€ 2 147 000€ -161 000€ 132 000€ 6 104 000€ 2 395 000€
14
D.
Služby
176 555 000€ 117 519 000€ 152 716 000€ 198 693 000€ 207 575 000€ 196 768 000€ 196 691 000€ 202 715 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
338 108 000 € 301 405 000 € 311 055 000 € 323 328 000 € 298 837 000 € 294 105 000 € 277 264 000 € 282 399 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
241 560 000€ 218 955 000€ 222 516 000€ 229 242 000€ 212 167 000€ 210 080 000€ 195 095 000€ 198 662 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
83 898 000€ 71 112 000€ 75 123 000€ 80 731 000€ 74 483 000€ 72 110 000€ 68 918 000€ 68 602 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
12 650 000€ 11 338 000€ 13 416 000€ 13 355 000€ 12 187 000€ 11 915 000€ 13 251 000€ 15 135 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
78 296 000€ 79 617 000€ 81 647 000€ 69 204 000€ -247 094 000€ -113 942 000€ 114 285 000€ 78 556 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
78 296 000€ 79 617 000€ 81 647 000€ 69 204 000€ 43 116 000€ 28 867 000€ 29 091 000€ 29 447 000€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ -290 210 000€ -142 809 000€ 85 194 000€ 49 109 000€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
574 667 000€ 239 680 000€ 245 707 000€ 292 132 000€ 213 760 000€ 199 022 000€ 204 679 000€ 199 425 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
834 207 000 € -79 440 000 € -91 683 000 € 167 035 000 € 552 982 000 € 342 781 000 € 87 900 000 € 69 441 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 376 226 000 € 363 336 000 € 366 963 000 € 781 887 000 € 787 582 000 € 678 766 000 € 571 590 000 € 571 926 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
6 748 000 € 13 860 000 € 6 350 000 € 2 596 000 € 13 314 000 € 7 015 000 € 3 473 000 € 1 727 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
5 467 000 € 955 000 € 5 838 000 € 1 898 000 € 1 813 000 € 2 931 000 € 3 276 000 € 1 556 000 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
329 000 € 463 000 € 512 000 € 698 000 € 3 476 000 € 2 693 000 € 197 000 € 171 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
329 000€ 463 000€ 512 000€ 698 000€ 3 476 000€ 2 693 000€ 197 000€ 171 000€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 12 442 000€ 0€ 8 025 000€ 1 391 000€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
952 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
19 879 000 € 14 564 000 € 7 548 000 € 7 016 000 € 1 116 000 € 1 168 000 € 31 189 000 € 48 544 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
6 162 000 € 14 564 000 € 5 718 000 € 2 068 000 € 1 116 000 € 1 168 000 € 10 197 000 € 14 370 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
6 162 000€ 14 564 000€ 5 718 000€ 2 068 000€ 1 116 000€ 1 168 000€ 10 197 000€ 14 370 000€
52
O.
Kurzové straty
13 717 000€ 0€ 1 830 000€ 4 948 000€ 20 992 000€ 34 174 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-13 131 000 € -704 000 € -1 198 000 € -4 420 000 € 12 198 000 € 5 847 000 € -27 716 000 € -46 817 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
821 076 000 € -80 144 000 € -92 881 000 € 162 615 000 € 565 180 000 € 348 628 000 € 60 184 000 € 22 624 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
172 778 000 € -24 939 000 € -29 732 000 € 35 784 000 € 115 259 000 € 78 114 000 € 16 955 000 € 5 595 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
152 707 000€ 67 000€ -8 364 000€ 50 980 000€ 44 734 000€ 29 675 000€ 2 173 000€ 17 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
20 071 000€ -25 006 000€ -21 368 000€ -15 196 000€ 70 525 000€ 48 439 000€ 14 782 000€ 5 578 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
648 298 000 € -55 205 000 € -63 149 000 € 126 831 000 € 449 921 000 € 270 514 000 € 43 229 000 € 17 029 000 €