Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 451 905 € 1 762 869 € 2 185 437 € 800 542 € 1 591 836 € 1 054 309 € 1 105 405 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
81 087 € 105 782 € 139 067 € 186 751 € 215 152 € 174 546 € 103 695 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
515 € 2 123 €
005
A.I.2
Software
515€ 2 123€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
67 179 € 92 174 € 125 864 € 159 856 € 193 846 € 138 267 € 84 975 €
012
A.II.1
Pozemky
8 697€ 8 697€ 8 697€ 8 697€ 8 697€ 8 697€ 8 697€
013
A.II.2
Stavby
53 733€ 57 789€ 61 845€ 65 901€ 69 957€ 74 013€ 33 468€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 749€ 25 688€ 55 322€ 85 258€ 115 192€ 55 557€ 42 810€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
13 908 € 13 608 € 13 203 € 26 895 € 21 306 € 35 764 € 16 597 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
12 639€ 6 639€ 16 597€ 16 597€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
13 908€ 13 608€ 13 203€ 14 256€ 14 667€ 19 167€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 674 208 € 1 147 211 € 1 685 435 € 338 314 € 838 713 € 338 890 € 509 438 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
54 € 47 € 90 € 66 €
032
B.I.1
Materiál
54€ 47€ 90€ 66€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
196 000 €
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
196 000€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
642 892 € 1 107 388 € 792 615 € 317 110 € 440 690 € 313 582 € 460 801 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
330 800€ 635 886€ 348 847€ 74 874€ 187 725€ 75 159€ 233 108€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
10 584€ 201 880€ 201 252€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
2 122€ 2 122€ 2 122€ 206 122€ 202 122€ 202 122€ 212 299€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
44 386€ 5 394€ 1 114€ 10 843€ 36 301€ 15 394€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
255 000€ 267 500€ 235 000€ 35 000€ 40 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
835 262 € 39 776 € 892 730 € 21 138 € 398 023 € 25 308 € 48 637 €
056
B.IV.1
Peniaze
47 060€ 21 252€ 3 302€ 21 138€ 27 123€ 25 308€ 13 530€
057
B.IV.2
Účty v bankách
788 202€ 18 524€ 889 428€ 370 900€ 35 107€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
696 610 € 509 876 € 360 935 € 275 477 € 537 971 € 540 873 € 492 272 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
5 984€ 6 802€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
685 464€ 481 654€ 353 813€ 275 386€ 530 302€ 510 094€ 430 493€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
11 146€ 22 238€ 320€ 91€ 7 669€ 30 779€ 61 779€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 451 905 € 1 762 869 € 2 185 437 € 800 542 € 1 591 836 € 1 054 309 € 1 105 405 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
297 534 € 285 646 € 171 441 € 168 943 € 269 776 € 258 538 € 198 359 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
118 504 € 118 504 € 118 504 € 118 504 € 118 504 € 118 504 € 118 504 €
069
A.I.1
Základné imanie
118 504€ 118 504€ 118 504€ 118 504€ 118 504€ 118 504€ 118 504€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
-12 639 € -12 639 € -12 639 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-12 639€ -12 639€ -12 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
11 850 € 11 850 € 11 850 € 11 850 € 11 850 € 11 850 € 11 850 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
11 850€ 11 850€ 11 850€ 11 850€ 11 850€ 11 850€ 11 850€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
166 252 € 128 183 € 68 005 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
166 252€ 128 183€ 68 005€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
13 567 € 167 931 € 53 726 € 38 589 € 11 239 € 60 179 € 68 005 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
274 691 € 1 020 909 € 435 832 € 404 949 € 199 421 € 769 817 € 680 425 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
7 344 € 5 157 € 5 094 € 3 700 € 1 660 € 1 954 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 996€ 1 954€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
5 348€ 5 157€ 5 094€ 3 700€ 1 660€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
4 038 € 2 746 € 8 229 € 16 562 € 32 150 € 3 413 € 3 384 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 845€ 340€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
5 610€ 13 730€ 28 960€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
2 193€ 2 406€ 2 619€ 2 832€ 3 190€ 3 413€ 3 384€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
263 309 € 916 146 € 422 509 € 307 004 € 165 611 € 670 061 € 675 087 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
157 921€ 760 397€ 311 028€ 163 279€ 158 660€ 644 563€ 666 606€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 284€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
96 000€ 96 000€ 96 000€ 120 573€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
5 093€ 4 048€ 4 013€ 3 764€ 3 796€ 2 918€ 3 626€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 215€ 2 515€ 2 496€ 9 757€ 2 362€ 1 769€ 2 170€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 080€ 43 449€ 852€ 1 852€ 793€ 811€ 901€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
9 737€ 8 120€ 7 779€ 20 000€ 500€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
96 860 € 77 683 € 96 343 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
96 860€ 77 683€ 96 343€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 879 680 € 456 314 € 1 578 164 € 226 650 € 1 122 639 € 25 954 € 226 621 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
10 954€ 35 654€ 2 245€ 112€ 1 660€ 27€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 868 726€ 420 660€ 1 575 919€ 226 538€ 1 122 639€ 24 294€ 226 594€