Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
3 179 515€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
3 179 515 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
5 721 224 € 3 128 737 € 4 150 653 € 3 550 187 € 4 660 149 € 4 956 831 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
5 721 224€ 3 128 737€ 4 150 653€ 3 550 187€ 4 660 149€ 4 956 831€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 024 476 € 5 358 502 € 2 967 247 € 3 966 769 € 3 410 677 € 4 455 716 € 4 749 552 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
9 633€ 16 720€ 7 656€ 6 748€ 34 800€ 114 455€ 26 347€
10
B.2
Služby
3 014 843€ 5 341 782€ 2 959 591€ 3 960 021€ 3 375 877€ 4 341 261€ 4 723 205€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
155 039 € 362 722 € 161 490 € 183 884 € 139 510 € 204 433 € 207 279 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
96 551 € 88 830 € 89 218 € 74 012 € 82 826 € 74 344 € 73 211 €
13
C.1
Mzdové náklady
70 567€ 64 779€ 64 893€ 53 852€ 60 148€ 53 553€ 52 805€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
24 081€ 22 044€ 22 084€ 18 197€ 20 413€ 18 092€ 18 001€
16
C.4
Sociálne náklady
1 903€ 2 007€ 2 241€ 1 963€ 2 265€ 2 699€ 2 405€
17
D
Dane a poplatky
918€ 907€ 844€ 1 043€ 1 187€ 3 050€ 1 420€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24 995€ 33 690€ 33 993€ 33 990€ 22 754€ 20 536€ 29 225€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
9 000€ 4 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 176€ -1 451€ 2 430€ 235€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 583€ 1 444€ 37 758€ 2 009€ 31 202€ 1 155€ 2 436€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 661€ 9 513€ 8 653€ 11 973€ 27 306€ 14 923€ 4 198€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
24 321 € 231 226 € 66 540 € 66 326 € 43 209 € 92 735 € 105 426 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
38
X.
Výnosové úroky
6 780€ 6 885€ 6 299€ 5 293€ 511€ 358€ 189€
39
N
Nákladové úroky
1 002€ 704€ 1 679€ 5 823€ 2 196€ 2 339€ 2 511€
40
XI.
Kurzové zisky
2 208€ 5 949€ 7 238€ 5 762€ 16 316€ 19 259€ 8 023€
41
O
Kurzové straty
9 187€ 21 872€ 11 837€ 15 461€ 23 257€ 24 526€ 10 032€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
162€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 073€ 5 751€ 4 757€ 5 164€ 13 851€ 6 968€ 11 351€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-6 112 € -15 493 € -4 736 € -15 393 € -22 477 € -14 216 € -15 682 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
18 209 € 215 733 € 61 804 € 50 933 € 20 732 € 78 519 € 89 744 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
4 642 € 47 802 € 8 078 € 12 344 € 9 493 € 18 340 € 21 739 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
4 855€ 48 015€ 8 291€ 12 702€ 9 716€ 18 311€ 21 788€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-213€ -213€ -213€ -358€ -223€ 29€ -49€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
13 567 € 167 931 € 53 726 € 38 589 € 11 239 € 60 179 € 68 005 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
18 209 € 215 733 € 61 804 € 50 933 € 20 732 € 78 519 € 89 744 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
13 567 € 167 931 € 53 726 € 38 589 € 11 239 € 60 179 € 68 005 €