Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
34 633€ 17 364€ 43 647€ 101 930€ 65 222€ 146 300€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
39 061€ 29 719€ 50 557€ 97 890€ 57 472€ 138 200€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-4 428 € -12 355 € -6 910 € 4 040 € 7 750 € 8 100 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
170 438 € 240 079 € 177 208 € 217 588 € 219 368 € 208 208 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
175 946€ 241 983€ 179 697€ 228 014€ 225 445€ 195 859€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-5 508€ -1 904€ -2 489€ -15 476€ -6 077€ 6 714€
07
II.3
Aktivácia
5 050€ 5 635€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
141 810 € 195 293 € 123 862 € 158 183 € 192 370 € 169 659 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
82 935€ 123 042€ 88 503€ 112 207€ 139 408€ 131 687€
10
B.2
Služby
58 875€ 72 251€ 35 359€ 45 976€ 52 962€ 37 972€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
24 200 € 32 431 € 46 436 € 63 445 € 34 748 € 46 649 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
29 665 € 29 967 € 35 418 € 33 984 € 18 905 € 19 647 €
13
C.1
Mzdové náklady
20 594€ 20 778€ 24 769€ 23 727€ 13 004€ 13 682€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
7 248€ 7 313€ 8 593€ 8 351€ 4 577€ 4 839€
16
C.4
Sociálne náklady
1 823€ 1 876€ 2 056€ 1 906€ 1 324€ 1 126€
17
D
Dane a poplatky
7 774€ 7 134€ 8 548€ 8 165€ 8 753€ 8 314€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
47 506€ 38 969€ 52 035€ 84 391€ 84 078€ 77 536€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
27 882€ 27 942€ 121 469€ 13 413€ 6 039€ 7 948€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25 413€ 23 654€ 171 071€ 10 424€ 6 039€ 7 956€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
170€ 2 760€ 1 688€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
60 247€ 68 039€ 60 050€ 60 670€ 63 741€ 82 510€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
546€ 4 844€ 4 875€ 1 961€ 1 460€ 1 571€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 425 € 23 844 € -44 162 € -1 397 € -17 467 € 20 395 €
38
X.
Výnosové úroky
35€ 1€
39
N
Nákladové úroky
10 383€ 7 512€ 6 830€ 9 374€ 11 327€ 10 308€
40
XI.
Kurzové zisky
32€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2 376€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 601€ 8 367€ 5 671€ 5 019€ 10 618€ 9 880€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-15 917 € -15 879 € -12 500 € -14 393 € -19 569 € -20 188 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-14 492 € 7 965 € -56 662 € -15 790 € -37 036 € 207 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 207 € 2 073 € 960 € 1 782 € 960 € 1 444 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 207€ 2 073€ 960€ 1 782€ 960€ 1 444€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-15 699 € 5 892 € -57 622 € -17 572 € -37 996 € -1 237 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
1 283€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
1 283 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
1 283 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-14 492 € 7 965 € -56 662 € -15 790 € -37 036 € 1 490 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-15 699 € 5 892 € -57 622 € -17 572 € -37 996 € 46 €