Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Východoslovenská energetika Holding a.s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
01.01.2006
31.12.2006
01.01.2005
31.12.2005
01.01.2004
31.12.2004
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
04
II.
Výroba
[05+06+07]
20 540 000 € 20 794 000 € 24 092 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
20 350 000 € 20 463 000 € 23 816 000 €
07
II.3
Aktivácia
190 000 € 331 000 € 276 000 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
9 154 000 € 9 844 000 € 10 507 000 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
786 000 € 876 000 € 829 000 €
10
B.2
Služby
8 368 000 € 8 968 000 € 9 678 000 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
11 386 000 € 10 950 000 € 13 585 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
11 800 000 € 10 850 000 € 9 706 000 €
13
C.1
Mzdové náklady
8 711 000 € 8 063 000 € 7 242 000 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 717 000 € 2 441 000 € 2 160 000 €
16
C.4
Sociálne náklady
372 000 € 346 000 € 304 000 €
17
D
Dane a poplatky
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 173 000 € 1 846 000 € 2 148 000 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
33 000 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
385 000 € 378 000 € 456 000 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
507 000 € 450 000 € 502 000 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-2 676 000 € -1 818 000 € 1 685 000 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
84 846 000 € 31 709 000 € 45 223 000 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
38
X.
Výnosové úroky
360 000 € 13 000 € 2 000 €
39
N
Nákladové úroky
4 524 000 € 3 514 000 € 3 656 000 €
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
496 000 € 0 € 0 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
0 € 11 090 000 € 1 881 000 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
81 178 000 € 17 118 000 € 39 688 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
78 502 000 € 15 300 000 € 41 373 000 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
625 000 € -524 000 € 122 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
0 € 37 000 € -48 000 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
625 000 € -561 000 € 170 000 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
77 877 000 € 15 824 000 € 41 251 000 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
78 502 000 € 15 300 000 € 41 373 000 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
77 877 000 € 15 824 000 € 41 251 000 €