Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
98 788 € 129 999 € 91 846 € 122 368 € 123 635 € 102 464 € 123 728 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
28 484 € 33 414 € 45 652 € 27 956 € 28 629 € 35 704 € 47 192 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
28 484 € 33 414 € 45 652 € 27 956 € 28 629 € 35 704 € 47 192 €
012
A.II.1
Pozemky
9 984€
013
A.II.2
Stavby
12 370€ 14 756€ 17 142€ 19 528€ 21 914€ 24 300€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
13 537€ 18 692€ 29 208€ 7 581€ 2 886€ 5 280€ 9 436€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
2 352€ 1 688€ 3 233€ 6 215€ 8 510€ 13 456€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
4 963€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
70 304 € 96 485 € 46 120 € 94 395 € 95 004 € 66 488 € 76 500 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
40 689 € 38 774 € 39 132 € 39 342 € 34 983 € 29 430 € 37 885 €
032
B.I.1
Materiál
1 671€
034
B.I.3
Výrobky
2 455€ 7 500€
035
B.I.4
Zvieratá
32 809€ 33 607€ 33 817€ 29 458€ 29 430€ 28 714€
036
B.I.5
Tovar
3 510€ 5 525€ 5 525€ 5 525€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
28 974 € 41 295 € 6 857 € 10 477 € 59 817 € 29 410 € 35 837 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
256€ 538€ 8 200€ 21 958€ 27 085€ 32 025€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
28 761€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
41 039€ 6 319€ 2 277€ 37 859€ 2 325€ 3 812€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
213€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
641 € 16 416 € 131 € 44 576 € 204 € 7 648 € 2 778 €
056
B.IV.1
Peniaze
641€ 2 159€ 168€ 775€ 220€ 2 833€ 2 444€
057
B.IV.2
Účty v bankách
14 257€ -37€ 43 801€ -16€ 4 815€ 334€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
100 € 74 € 17 € 2 € 272 € 36 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
100€ 74€ 17€ 2€ 272€ 36€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
98 788 € 129 999 € 91 846 € 122 368 € 123 635 € 102 464 € 123 728 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
9 647 € 16 714 € 12 671 € 32 712 € 47 093 € 66 495 € 69 065 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
21 893 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
8 381 € 8 380 € 8 380 € 8 380 € 8 381 € 8 380 € 8 380 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
8 380€ 8 380€ 8 380€ 8 381€ 8 380€ 8 380€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 694 € 15 700 € 17 693 € 32 074 € 51 476 € 50 928 € 52 928 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
51 476€ 51 476€ 51 476€ 51 476€ 50 928€ 52 928€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-35 776€ -33 783€ -19 402€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-28 960 € -14 005 € -20 041 € -14 381 € -19 403 € 548 € 1 118 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
89 141 € 113 285 € 79 175 € 89 656 € 76 542 € 35 969 € 54 663 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
233 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
233€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
9 486 € 523 € 5 488 € 10 485 € 466 € 443 € 405 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
523€ 488€ 485€ 466€ 443€ 405€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
5 000€ 10 000€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
23 422 € 70 062 € 73 687 € 35 671 € 31 076 € 35 526 € 54 258 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
16 593€ 33 036€ 40 532€ 33 205€ 30 013€ 32 142€ 51 686€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
5 000€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
35 138€ 30 962€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 445€ 953€ 69€ 323€ 46€ 537€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
649€ 214€ 113€ 32€ 475€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
384€ 286€ 1 910€ 1 950€ 1 063€ 3 306€ 1 260€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
80€ 300€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
15 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
41 000 € 42 700 € 43 500 € 45 000 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
41 000€ 42 700€ 43 500€ 45 000€