Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 305 995 € 1 630 629 € 1 656 833 € 1 369 736 € 1 382 306 € 1 722 798 € 1 889 931 € 2 015 065 € 1 895 169 € 1 791 379 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
738 662 € 766 439 € 732 633 € 642 750 € 607 046 € 716 818 € 835 532 € 806 786 € 792 574 € 911 926 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
738 662 € 766 439 € 732 633 € 642 750 € 607 046 € 716 818 € 835 532 € 806 786 € 792 574 € 878 751 €
012
A.II.1
Pozemky
81 723€ 78 040€ 77 480€ 77 653€ 66 575€ 48 506€ 47 840€ 47 374€ 46 974€ 46 974€
013
A.II.2
Stavby
400 772€ 432 304€ 274 036€ 299 296€ 327 909€ 353 468€ 379 978€ 406 488€ 432 998€ 459 508€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
103 502€ 147 375€ 201 513€ 138 256€ 97 459€ 168 435€ 207 352€ 229 073€ 240 698€ 252 250€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
107 065€ 103 138€ 121 450€ 120 405€ 110 286€ 101 742€ 90 976€ 97 489€ 67 687€ 119 794€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 604€ 2 187€ 2 770€ 3 745€ 832€ 1 272€ 1 712€ 2 152€ 2 592€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
43 996€ 3 395€ 48 984€ 3 395€ 3 985€ 43 395€ 107 674€ 24 210€ 1 625€ 225€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
6 400€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
33 175 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
33 175€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
562 178 € 860 718 € 921 287 € 724 381 € 773 167 € 1 003 745 € 1 050 353 € 1 204 955 € 1 099 208 € 873 741 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
189 503 € 279 835 € 305 224 € 255 875 € 264 586 € 274 921 € 318 147 € 341 618 € 275 446 € 244 866 €
032
B.I.1
Materiál
16 450€ 19 405€ 5 049€ 15 577€ 21 804€ 17 349€ 15 283€ 48 609€ 15 770€ 6 760€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
4 503€ 6 887€ 10 071€ 5 870€ 3 130€ 4 033€ 9 258€ 12 552€ 1 164€
034
B.I.3
Výrobky
36 316€ 68 423€ 98 479€ 53 853€ 48 167€ 47 355€ 62 290€ 68 955€ 89 782€ 62 891€
035
B.I.4
Zvieratá
132 234€ 185 120€ 187 359€ 180 525€ 191 485€ 206 184€ 231 316€ 211 502€ 168 730€ 166 599€
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
4 266€ 50€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
23 725 € 29 135 € 31 616 € 34 479 € 29 154 € 18 145 € 78 € 2 915 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 134€ 6 207€ 9 220€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
23 725€ 26 001€ 25 409€ 25 259€ 29 154€ 18 145€ 78€ 2 915€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
301 851 € 318 256 € 343 778 € 295 795 € 311 346 € 311 024 € 292 360 € 416 984 € 430 334 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
21 990€ 13 168€ 6 659€ 7 568€ 14 863€ 29 956€ 13 780€ 8 907€ 17 182€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
265 370€ 271 632€ 303 296€ 268 588€ 272 794€ 252 219€ 256 995€ 386 541€ 385 152€ 474 900€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
14 491€ 33 456€ 33 823€ 19 639€ 23 689€ 28 849€ 21 585€ 21 536€ 28 000€ 62 956€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
47 099 € 233 492 € 240 669 € 138 232 € 168 081 € 399 655 € 439 768 € 446 353 € 390 513 € 52 247 €
056
B.IV.1
Peniaze
347€ 2 774€ 565€ 1 571€ 4 752€ 2 813€ 2 956€ 3 533€ 1 546€ 1 860€
057
B.IV.2
Účty v bankách
46 752€ 230 718€ 240 104€ 136 661€ 163 329€ 396 842€ 436 812€ 442 820€ 388 967€ 50 387€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
5 155 € 3 472 € 2 913 € 2 605 € 2 093 € 2 235 € 4 046 € 3 324 € 3 387 € 5 712 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
80€ 80€ 33€ 67€ 90€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 075€ 3 472€ 2 833€ 2 572€ 2 026€ 2 235€ 3 956€ 3 324€ 3 387€ 5 712€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 305 995 € 1 630 629 € 1 656 833 € 1 369 736 € 1 382 306 € 1 722 798 € 1 889 931 € 2 015 065 € 1 895 169 € 1 791 379 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
514 334 € 493 294 € 489 097 € 480 950 € 740 219 € 689 781 € 665 154 € 605 273 € 494 648 € 885 236 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
340 000 € 340 000 € 340 000 € 340 000 € 340 000 € 340 000 € 340 000 € 340 000 € 340 000 € 340 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
340 000€ 340 000€ 340 000€ 340 000€ 340 000€ 340 000€ 340 000€ 340 000€ 340 000€ 340 000€
071
A.I.3
Zmena základného imania
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
26 175 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
26 175€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
103 273 € 103 273 € 103 273 € 103 273 € 103 273 € 103 273 € 103 273 € 92 647 € 88 439 € 37 984 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
103 273€ 103 273€ 103 273€ 103 273€ 103 273€ 103 273€ 103 273€ 92 647€ 88 439€ 37 984€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
50 021 € 45 824 € 37 677 € 246 508 € 221 881 € 162 000 € 62 000 € 167 622 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
50 021€ 45 824€ 37 677€ 246 508€ 221 881€ 162 000€ 62 000€ 167 622€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
21 040 € 4 197 € 8 147 € 37 677 € 50 438 € 24 627 € 59 881 € 110 626 € 66 209 € 313 455 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
640 364 € 1 049 258 € 1 071 658 € 784 287 € 529 096 € 911 525 € 1 077 431 € 1 109 156 € 1 184 631 € 643 338 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
32 035 € 28 801 € 24 806 € 20 903 € 23 663 € 25 313 € 24 833 € 18 616 € 12 389 € 14 444 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
20 212€ 16 425€ 13 474€ 9 100€ 12 967€ 16 253€ 16 224€ 12 998€ 7 154€ 10 180€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
9 335€ 9 780€ 9 682€ 8 465€ 9 046€ 9 060€ 8 609€ 5 618€ 4 779€ 3 808€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 488€ 2 596€ 1 650€ 3 338€ 1 650€ 456€ 456€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
326 479 € 351 404 € 408 181 € 443 608 € 168 585 € 180 363 € 356 970 € 346 873 € 395 827 € 28 210 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
27 852€ 26 566€ 26 225€ 24 859€ 24 051€ 23 580€ 22 878€ 21 049€ 18 422€ 18 367€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
298 627€ 324 838€ 381 956€ 418 749€ 144 534€ 156 783€ 334 092€ 323 947€ 377 405€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 877€ 9 843€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
96 529 € 117 175 € 188 826 € 118 626 € 136 848 € 205 849 € 195 628 € 243 667 € 276 188 € 207 583 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
16 632€ 20 690€ 120 809€ 43 210€ 43 885€ 56 651€ 28 372€ 23 144€ 22 908€ 63 411€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
11 424€ 1 440€ 3 403€ 21 624€ 38 582€ 99 582€ 127 582€ 179 582€ 214 432€ 99 582€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
20 088€ 24 397€ 23 255€ 15 987€ 26 008€ 14 769€ 15 192€ 17 789€ 17 918€ 15 699€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
18 599€ 16 002€ 16 123€ 10 915€ 10 786€ 8 854€ 9 331€ 10 856€ 10 774€ 9 337€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
7 745€ 2 395€ 3 034€ 2 062€ 5 338€ 8 494€ 1 483€ 3 805€ 2 389€ 19 554€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
22 041€ 52 251€ 22 202€ 24 828€ 12 249€ 17 499€ 13 668€ 8 491€ 7 767€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
1 200€ 2 100€ 1 150€ 253 100€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
184 121 € 551 878 € 447 745 € 200 000 € 200 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 227 € 140 001 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
184 121€ 551 878€ 447 745€ 200 000€ 200 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 227€ 140 001€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
151 297 € 88 077 € 96 078 € 104 499 € 112 991 € 121 492 € 147 346 € 300 636 € 215 890 € 262 805 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
562€ 73€ 11€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
133 589€ 79 022€ 87 511€ 96 006€ 104 490€ 112 999€ 119 188€ 145 034€ 176 031€ 217 369€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
17 708€ 8 493€ 8 494€ 8 493€ 8 501€ 8 493€ 28 147€ 155 602€ 39 859€ 45 436€