Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
149 681 € 177 700 € 245 064 € 208 735 € 210 807 € 210 352 € 225 850 € 284 266 € 236 023 € 289 567 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
160 834€ 162 785€ 109 460€ 135 992€ 144 373€ 174 849€ 142 268€ 165 696€ 123 180€ 189 718€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-87 375€ -38 860€ 55 661€ -13 413€ -18 867€ -48 082€ 9 855€ 33 332€ 25 094€ 20 189€
07
II.3
Aktivácia
76 222€ 53 775€ 79 943€ 86 156€ 85 301€ 83 585€ 73 727€ 85 238€ 87 749€ 79 660€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
304 906 € 319 044 € 419 535 € 411 098 € 364 498 € 396 476 € 350 762 € 394 413 € 466 273 € 404 048 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
180 093€ 172 692€ 247 464€ 222 527€ 190 198€ 192 528€ 172 780€ 233 938€ 306 776€ 216 203€
10
B.2
Služby
124 813€ 146 352€ 172 071€ 188 571€ 174 300€ 203 948€ 177 982€ 160 475€ 159 497€ 187 845€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-155 225 € -141 344 € -174 471 € -202 363 € -153 691 € -186 124 € -124 912 € -110 147 € -230 250 € -114 481 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
536 058 € 560 631 € 460 089 € 377 879 € 378 161 € 372 652 € 383 002 € 369 454 € 368 839 € 353 035 €
13
C.1
Mzdové náklady
386 034€ 404 019€ 328 090€ 272 935€ 274 661€ 267 168€ 273 307€ 268 572€ 269 576€ 253 519€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
133 853€ 141 159€ 114 593€ 92 711€ 91 932€ 93 935€ 97 504€ 88 674€ 87 284€ 86 986€
16
C.4
Sociálne náklady
16 171€ 15 453€ 17 406€ 12 233€ 11 568€ 11 549€ 12 191€ 12 208€ 11 979€ 12 530€
17
D
Dane a poplatky
21 332€ 20 681€ 20 757€ 20 956€ 18 560€ 17 074€ 17 736€ 17 577€ 15 233€ 15 114€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
158 177€ 167 248€ 159 970€ 166 316€ 214 762€ 243 299€ 207 953€ 193 596€ 261 786€ 163 606€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
33 421€ 18 696€ 28 441€ 51 779€ 38 427€ 25 403€ 58 655€ 12 948€ 43 979€ 48 652€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16 301€ 18 668€ 21 027€ 16 850€ 17 001€ 33 164€ 65 849€ 6 744€ 23 621€ 33 663€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-116€ -177€ -237€ 530€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
904 338€ 926 117€ 857 992€ 807 959€ 836 522€ 899 689€ 876 400€ 853 688€ 944 476€ 975 667€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
10 811€ 9 934€ 23 144€ 9 714€ 8 278€ 12 634€ 30 485€ 11 028€ 12 611€ 13 606€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
39 971 € 26 484 € 27 212 € 65 130 € 84 496 € 60 145 € 105 118 € 158 090 € 76 115 € 330 814 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
7 000€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
7 000€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
26 176 € 62 876 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
26 176€ 62 876€
38
X.
Výnosové úroky
572€ 775€ 1 121€ 971€ 1 329€ 1 372€ 1 874€ 2 928€ 989€ 795€
39
N
Nákladové úroky
12 170€ 14 924€ 11 546€ 10 461€ 16 946€ 19 800€ 20 231€ 20 059€ 20 291€ 12 795€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
22€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
432€ 5 797€ 5 465€ 5 080€ 3 970€ 3 168€ 2 838€ 3 062€ 4 848€ 6 091€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-12 030 € -19 946 € -15 890 € -14 570 € -19 587 € -21 596 € -21 173 € -20 193 € 2 026 € 44 785 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
27 941 € 6 538 € 11 322 € 50 560 € 64 909 € 38 549 € 83 945 € 137 897 € 78 141 € 375 599 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
6 901 € 2 341 € 3 175 € 12 883 € 14 471 € 13 922 € 24 064 € 27 271 € 11 932 € 62 144 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
4 624€ 2 934€ 3 325€ 8 988€ 25 481€ 31 988€ 26 019€ 22 479€ 24 690€ 61 501€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
2 277€ -593€ -150€ 3 895€ -11 010€ -18 066€ -1 955€ 4 792€ -12 758€ 643€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
21 040 € 4 197 € 8 147 € 37 677 € 50 438 € 24 627 € 59 881 € 110 626 € 66 209 € 313 455 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
27 941 € 6 538 € 11 322 € 50 560 € 64 909 € 38 549 € 83 945 € 137 897 € 78 141 € 375 599 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
21 040 € 4 197 € 8 147 € 37 677 € 50 438 € 24 627 € 59 881 € 110 626 € 66 209 € 313 455 €