Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ENSECO, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
30 332 708 € 33 593 774 € 35 348 636 € 34 819 336 € 42 243 556 € 44 146 530 € 48 613 190 € 65 819 724 € 71 545 573 € 82 919 267 € 63 724 205 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
3 344 555 € 2 391 604 € 1 579 734 € 1 676 213 € 1 346 741 € 937 846 € 962 175 € 963 594 € 748 911 € 806 467 € 940 177 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
0 € 5 875 € 5 667 € 0 € 16 374 € 64 127 € 18 356 € 7 210 € 78 676 € 126 322 € 192 291 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 5 875€ 5 667€ 0€ 16 374€ 64 127€ 18 356€ 7 210€ 78 676€ 126 322€ 192 291€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
1 986 008 € 2 065 671 € 1 574 067 € 1 676 213 € 1 330 367 € 873 719 € 943 819 € 956 384 € 670 235 € 680 145 € 747 886 €
012
A.II.1
Pozemky
66 432€ 66 432€ 66 432€ 66 432€ 66 432€ 66 432€ 66 432€ 9 895€ 9 895€ 9 895€ 9 895€
013
A.II.2
Stavby
866 284€ 918 553€ 970 822€ 1 018 264€ 326 995€ 342 043€ 367 377€ 162 992€ 176 296€ 189 600€ 202 904€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 046 080€ 1 072 752€ 528 157€ 582 139€ 586 055€ 451 175€ 434 588€ 215 101€ 285 774€ 220 956€ 246 201€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
7 212€ 7 934€ 8 656€ 9 378€ 10 100€ 14 069€ 75 422€ 136 846€ 198 270€ 259 694€ 287 205€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 340 785€ 0€ 0€ 431 550€ 1 681€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
1 358 547 € 320 058 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
358 547€ 320 058€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
1 000 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
26 843 846 € 31 121 216 € 33 683 710 € 30 591 400 € 40 153 110 € 38 020 277 € 47 411 244 € 64 485 275 € 70 326 993 € 81 592 301 € 62 105 028 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
2 379 564 € 4 182 888 € 3 045 462 € 4 460 507 € 7 893 469 € 8 047 371 € 9 070 057 € 12 009 473 € 9 244 162 € 8 177 223 € 9 264 330 €
032
B.I.1
Materiál
1 383 478€ 1 833 360€ 1 098 290€ 1 107 036€ 2 056 699€ 974 195€ 1 411 246€ 2 125 389€ 1 161 665€ 453 173€ 379 454€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
995 339€ 2 349 528€ 1 947 172€ 3 353 471€ 5 836 770€ 7 073 176€ 7 658 811€ 9 884 084€ 8 082 497€ 7 724 050€
034
B.I.3
Výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
B.I.5
Tovar
747€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
7 919 953 € 11 214 992 € 9 370 709 € 7 474 075 € 7 596 332 € 5 010 863 € 4 699 549 € 9 656 380 € 5 420 378 € 3 921 178 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
7 782 167€ 10 945 131€ 9 351 436€ 7 440 353€ 7 596 332€ 5 010 863€ 4 699 549€ 9 656 380€ 5 420 378€ 3 921 178€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
137 786€ 269 861€ 19 273€ 33 722€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
7 379 628 € 3 394 211 € 5 204 624 € 7 249 103 € 16 551 069 € 16 275 827 € 21 570 485 € 31 782 444 € 51 170 613 € 49 346 478 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
5 868 092€ 3 211 385€ 5 000 662€ 5 603 197€ 16 048 784€ 16 125 450€ 19 241 612€ 31 780 979€ 48 409 931€ 49 344 749€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 511 197€ 182 550€ 200 040€ 1 645 699€ 502 216€ 0€ 2 326 941€ 0€ 2 758 097€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
339€ 276€ 3 922€ 207€ 69€ 150 377€ 1 932€ 1 465€ 2 585€ 1 729€ 568€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
9 164 701 € 12 329 125 € 16 062 915 € 11 407 715 € 8 112 240 € 8 686 216 € 12 071 153 € 11 036 978 € 4 491 840 € 20 147 422 € 14 521 552 €
056
B.IV.1
Peniaze
8 653€ 10 903€ 17 507€ 6 200€ 8 198€ 12 044€ 9 528€ 6 968€ 7 336€ 7 026€ 25 233€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 753 977€ 5 916 151€ 6 721 219€ 6 114 097€ 4 904 042€ 3 430 767€ 7 841 681€ 9 830 010€ 2 984 504€ 20 140 396€ 14 496 319€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
6 402 071€ 6 402 071€ 3 253 321€ 3 200 000€ 3 200 000€ 3 217 502€ 3 217 502€ 1 200 000€ 1 500 000€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 6 070 868€ 2 087 418€ 0€ 2 025 903€ 1 002 442€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
144 307 € 80 954 € 85 192 € 2 551 723 € 743 705 € 5 188 407 € 239 771 € 370 855 € 469 669 € 520 499 € 679 000 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
279€ 732€ 372€ 2 199€ 4 590€ 1 450€ 1 836€ 35 319€ 170 819€ 306 319€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
112 918€ 77 718€ 82 155€ 138 552€ 128 429€ 162 206€ 213 238€ 290 607€ 281 419€ 174 550€ 661 941€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
31 110€ 2 504€ 2 665€ 2 410 972€ 610 686€ 5 024 751€ 24 697€ 44 929€ 17 431€ 39 630€ 17 059€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
30 332 708 € 33 593 774 € 35 348 636 € 34 819 336 € 42 243 556 € 44 146 530 € 48 613 190 € 65 819 724 € 71 545 573 € 82 919 267 € 63 724 205 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
23 863 865 € 24 371 444 € 19 645 470 € 17 850 220 € 19 182 021 € 11 452 737 € 9 160 187 € 13 069 646 € 4 067 857 € 8 362 554 € 3 253 957 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
367 500 € 367 500 € 367 500 € 367 500 € 367 500 € 367 500 € 367 500 € 350 000 € 350 000 € 350 000 € 350 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
367 500€ 367 500€ 367 500€ 367 500€ 367 500€ 367 500€ 354 980€ 350 000€ 350 000€ 350 000€ 350 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 520€ 0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
-141 453 € -179 942 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-141 453€ -179 942€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
73 500 € 73 500 € 73 500 € 73 500 € 73 500 € 73 500 € 71 328 € 70 000 € 70 000 € 69 707 € 69 707 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
73 500€ 73 500€ 73 500€ 73 500€ 73 500€ 73 500€ 71 328€ 70 000€ 70 000€ 69 707€ 69 707€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
22 301 897 € 17 429 258 € 14 386 235 € 14 241 021 € 9 511 737 € 7 999 187 € 7 255 832 € 2 447 857 € 1 412 554 € 1 334 250 € 571 386 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
22 301 897€ 17 429 258€ 14 386 235€ 14 241 021€ 9 511 737€ 7 999 187€ 7 284 514€ 2 447 857€ 1 412 554€ 1 334 250€ 571 386€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -28 682€ 0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
1 262 421 € 6 681 128 € 4 818 235 € 3 168 199 € 9 229 284 € 3 012 550 € 1 465 527 € 10 201 789 € 2 235 303 € 6 608 597 € 2 262 864 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
6 467 141 € 9 219 939 € 14 452 090 € 16 313 773 € 23 061 535 € 32 693 793 € 39 453 003 € 52 750 078 € 67 477 546 € 74 556 568 € 60 470 219 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
3 786 655 € 5 117 618 € 3 821 940 € 3 752 687 € 3 567 588 € 5 254 976 € 5 239 271 € 5 121 779 € 8 142 644 € 8 527 480 € 1 113 628 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
122 261€ 252 459€ 246 787€ 267 895€ 246 508€ 199 327€ 239 271€ 121 779€ 142 644€ 527 480€ 113 628€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
3 000 000€ 3 624 120€ 3 000 000€ 3 000 000€ 3 000 000€ 5 000 000€ 5 000 000€ 5 000 000€ 8 000 000€ 8 000 000€ 1 000 000€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
664 394€ 1 241 039€ 575 153€ 484 792€ 321 080€ 55 649€ 0€ 0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
549 893 € 580 878 € 925 106 € 5 391 248 € 8 626 024 € 10 733 282 € 6 065 202 € 6 517 499 € 1 628 367 € 1 740 247 € 34 385 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
467 599€ 489 184€ 905 104€ 5 371 951€ 8 606 658€ 10 568 124€ 5 901 552€ 6 349 534€ 1 615 454€ 1 714 771€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
82 294€ 91 694€ 20 002€ 19 297€ 15 073€ 5 654€ 4 146€ 8 461€ 12 913€ 25 476€ 34 385€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€ 0€ 4 293€ 159 504€ 159 504€ 159 504€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
2 130 593 € 3 521 443 € 9 705 044 € 7 169 838 € 10 867 923 € 16 705 535 € 28 148 530 € 41 110 800 € 57 706 535 € 64 288 841 € 59 322 206 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 232 167€ 2 237 196€ 8 763 640€ 6 597 307€ 8 707 880€ 14 871 630€ 27 646 305€ 38 085 008€ 57 222 066€ 60 289 329€ 56 796 468€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
594 396€ 189 857€ 578 919€ 24 830€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
436 254€ 0€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 0€ 75 000€ 75 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
255 403€ 295 195€ 319 163€ 308 898€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
157 726€ 188 518€ 200 872€ 198 970€ 184 458€ 160 189€ 141 557€ 108 676€ 102 049€ 93 404€ 87 177€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
47 375€ 798 321€ 413 122€ 58 513€ 1 368 685€ 1 403 043€ 45 879€ 2 030 684€ 28 674€ 3 097 827€ 2 188 137€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 668€ 2 213€ 6 587€ 4 490€ 605 240€ 269 013€ 313 129€ 292 036€ 163 889€ 154 362€ 150 594€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
1 702 € 2 391 € 1 251 076 € 655 343 € 0 € 0 € 0 € 0 € 170 € 145 € 29 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 702€ 2 391€ 1 251 076€ 655 343€ 0€ 0€ 0€ 0€ 170€ 145€ 29€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€