Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ENSECO, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
20 223 932€ 32 847 023€ 37 021 236€ 42 706 563€ 53 039 337€ 43 802 178€ 53 872 439€ 75 141 563€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
19 111 644 € 34 096 865 € 35 655 625 € 40 368 468 € 51 987 044 € 44 669 681 € 51 938 521 € 77 461 022 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
61 807€ 19 251€ 24 690€ 51 572€ 1 301 354€ 260 079€ 263 963€ 780 215€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
20 162 125€ 32 827 772€ 36 996 546€ 42 654 991€ 51 737 983€ 43 542 099€ 53 608 476€ 74 361 348€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-106 561€ -340 608€ 484 800€ 9 984€ -229 772€ 49 975€ 160 937€ -145 920€
07
V.
Aktivácia
-1 247 628€ 742 964€ -1 891 098€ -2 493 283€ -1 006 634€ -635 426€ -2 386 210€ 1 947 507€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
20 975€ 51 158€ 33 893€ 130 361€ 176 708€ 246 255€ 271 347€ 233 321€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
220 926€ 796 328€ 6 794€ 14 843€ 7 405€ 1 206 699€ 20 008€ 284 551€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
17 377 117 € 25 369 920 € 29 096 636 € 35 717 900 € 39 965 692 € 40 022 865 € 49 282 871 € 64 384 317 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12 774€ 10 310€ 16 803€ 29 787€ 160 785€ 212 263€ 191 281€ 552 708€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 046 467€ 1 701 135€ 2 201 749€ 3 262 590€ 2 241 448€ 1 928 146€ 2 408 433€ 867 183€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
14
D.
Služby
9 330 887€ 13 029 857€ 16 050 733€ 22 597 457€ 31 006 075€ 29 942 680€ 39 658 493€ 60 045 803€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
6 050 175 € 9 537 937 € 9 535 741 € 9 045 723 € 8 041 872 € 7 020 164 € 6 398 300 € 5 092 419 €
16
E.1.
Mzdové náklady
4 232 244€ 7 120 551€ 7 114 628€ 6 661 759€ 6 098 066€ 5 170 845€ 4 626 829€ 3 610 925€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
50 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 144 000€ 150 000€ 162 000€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 491 048€ 2 218 393€ 2 251 123€ 2 223 843€ 1 808 953€ 1 584 470€ 1 516 094€ 1 233 216€
19
E.4.
Sociálne náklady
276 883€ 198 993€ 169 990€ 160 121€ 134 853€ 120 849€ 105 377€ 86 278€
20
F.
Dane a poplatky
21 397€ 17 632€ 17 471€ 14 812€ 14 114€ 13 304€ 10 030€ 9 792€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
380 850€ 331 652€ 269 155€ 267 621€ 269 036€ 308 487€ 284 719€ 293 981€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
380 850€ 331 652€ 269 155€ 267 621€ 269 036€ 308 487€ 284 719€ 293 981€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 967€ 16 202€ 22 410€ 98 094€ 138 532€ 157 000€ 101 496€ 17 352€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
12 567€ 0€ 874 522€ 2 488€ 893€ 595€ 0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
-480 967€ 725 195€ 108 052€ 399 328€ -1 907 063€ 440 226€ 230 119€ -2 494 921€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 734 527 € 8 726 945 € 6 558 989 € 4 650 568 € 12 021 352 € 4 646 816 € 2 655 650 € 13 076 705 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
7 479 615 € 18 508 077 € 17 345 653 € 14 333 430 € 18 394 623 € 11 133 638 € 9 388 959 € 15 477 456 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
5 403 € 105 346 € 186 983 € 133 002 € 61 785 € 100 296 € 31 748 € 46 323 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 102 189 € 110 027 € 34 904 € 39 890 € 48 219 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 102 189€ 110 027€ 34 904€ 39 890€ 48 219€ 0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
5 402 € 3 155 € 6 087 € 10 678 € 21 892 € 26 135 € 29 306 € 46 323 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
4 377€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 025€ 3 155€ 6 087€ 10 678€ 21 892€ 26 135€ 29 306€ 46 323€
42
XII.
Kurzové zisky
1€ 2€ 1€ 2€ 3€ 39€ 0€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 70 868€ 87 418€ 0€ 25 903€ 2 442€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
277 993 € 327 196 € 579 383 € 665 365 € 719 023 € 845 265 € 794 990 € 687 792 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 70 868€ 87 418€ 0€ 25 903€ 2 442€ 0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
0 € 0 € 0 € 0 € 21 € 5 € 0 € 13 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 21€ 5€ 0€ 13€
52
O.
Kurzové straty
56€ 444€ 129€ 260€ 399€ 557€ 89€ 278€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
277 937€ 255 884€ 491 836€ 665 105€ 692 700€ 842 261€ 794 901€ 687 501€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-272 590 € -221 850 € -392 400 € -532 363 € -657 238 € -744 969 € -763 242 € -641 469 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 461 937 € 8 505 095 € 6 166 589 € 4 118 205 € 11 364 114 € 3 901 847 € 1 892 408 € 12 435 236 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
199 516 € 1 823 967 € 1 348 354 € 950 006 € 2 134 830 € 889 297 € 426 881 € 2 233 447 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
67 441€ 2 074 555€ 1 333 905€ 983 728€ 2 134 830€ 889 297€ 426 881€ 2 233 447€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
132 075€ -250 588€ 14 449€ -33 722€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 262 421 € 6 681 128 € 4 818 235 € 3 168 199 € 9 229 284 € 3 012 550 € 1 465 527 € 10 201 789 €