Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
-
-
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
17 781€ 800 222€ 1 086 314€ 495 390€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
14 509€ 704 974€ 987 413€ 458 704€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
3 272 € 95 248 € 98 901 € 36 686 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
184 488 € 16 614 € 68 460 € 68 354 € 33 488 € 14 194 € 1 753 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
184 488€ 16 614€ 68 460€ 68 354€ 33 488€ 14 194€ 1 753€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
136 816 € 3 000 € 10 804 € 16 579 € 41 492 € 37 596 € 33 334 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
110 751€ 1 223€ 11€ 4 664€ 21 037€ 18 569€ 18 037€
10
B.2
Služby
26 065€ 1 777€ 10 793€ 11 915€ 20 455€ 19 027€ 15 297€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
47 672 € 13 614 € 57 656 € 55 047 € 87 244 € 75 499 € 5 105 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
17 357 € 3 529 € -121 € 3 225 € 51 249 € 60 301 € 37 506 €
13
C.1
Mzdové náklady
12 725€ 2 598€ 3 090€ 36 135€ 42 328€ 26 738€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
4 479€ 915€ -121€ -177€ 12 717€ 14 816€ 9 410€
16
C.4
Sociálne náklady
153€ 16€ 312€ 2 397€ 3 157€ 1 358€
17
D
Dane a poplatky
37€ 951€ 1 448€ 955€ 901€ 1 041€ 230€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
185€ 22€ 35 088€ 38 295€ 38 292€ 38 294€ 25 551€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
650 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
506 127€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2€ 104€ 116€ 47€ 19€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 486€ 132€ 2 526€ 3 425€ 3 826€ 2 891€ 2 233€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
28 607 € 8 982 € 162 588 € 9 251 € -6 908 € -26 981 € -60 396 €
38
X.
Výnosové úroky
39
N
Nákladové úroky
7 705€ 11 312€ 13 573€ 14 643€ 11 557€
40
XI.
Kurzové zisky
181€ 350€
41
O
Kurzové straty
49€ 90€ 12€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
121€ 845€ 2 205€ 1 503€ 4 343€ 6 165€ 5 166€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-121 € -845 € -9 910 € -12 864 € -17 735 € -20 548 € -16 735 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
28 486 € 8 137 € 152 678 € -3 613 € -24 643 € -47 529 € -77 131 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
6 234 € 7 864 € 960 € 2 880 € 2 880 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
6 234€ 7 864€ 960€ 2 880€ 2 880€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
22 252 € 8 137 € 144 814 € -4 573 € -27 523 € -50 409 € -77 131 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
28 486 € 8 137 € 152 678 € -3 613 € -24 643 € -47 529 € -77 131 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
22 252 € 8 137 € 144 814 € -4 573 € -27 523 € -50 409 € -77 131 €