Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DESIGN FACTORY s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
552 818 € 643 371 € 603 699 € 447 750 € 374 183 € 436 277 € 456 591 € 333 969 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
111 178€ 7 833€ 49€ 5 280€ 82 252€ 44 257€ 14 024€ 14€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
432 827€ 587 520€ 603 650€ 442 470€ 227 778€ 392 020€ 411 734€ 316 112€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
60 403€ 17 843€
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
8 813€ 3 750€ 30 833€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
48 018€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
538 932 € 619 615 € 625 305 € 478 107 € 364 970 € 492 105 € 436 726 € 391 413 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
18 900€ 112 585€ 14 851€ 11 712€ 13 005€ 1 863€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
290 508€ 265 308€ 342 256€ 231 605€ 143 994€ 219 052€ 207 939€ 179 675€
11
C.
Služby
80 605€ 111 441€ 147 828€ 99 311€ 100 220€ 129 346€ 107 689€ 97 437€
12
D.
Osobné náklady
132 825€ 107 973€ 117 039€ 134 283€ 115 759€ 118 505€ 102 582€ 108 869€
13
E.
Dane a poplatky
5 857€ 3 251€ 3 331€ 1 102€ 3 050€ 648€ 641€ 2 753€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
9 044€ 17 975€ 10 834€ 10 994€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 043€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 193€ 1 082€ 94€ 1 947€ 715€ 1 838€ 816€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
13 886 € 23 756 € -21 606 € -30 357 € 9 213 € -55 828 € 19 865 € -57 444 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
153 992 € 106 019 € 98 764 € 105 122 € 126 219 € 74 874 € 110 130 € 54 994 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
36 € 9 000 € 55 008 € 50 006 € 729 € 15 € 8 € 2 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€
25
XI.
Kurzové zisky
36€ 8€ 6€ 1€ 15€ 8€ 1€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
9 000€ 55 000€ 50 000€ 728€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
10 367 € 8 556 € 9 946 € 12 840 € 9 297 € 7 200 € 7 311 € 7 120 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
1 860€ 542€ 1 284€ 4 956€ 2 877€ 632€ 2 832€ 3 370€
32
N.
Kurzové straty
389€ 166€ 34€ 120€ 77€ 84€ 101€ 11€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
8 118€ 7 848€ 8 628€ 7 764€ 6 343€ 6 484€ 4 378€ 3 739€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-10 331 € 444 € 45 062 € 37 166 € -8 568 € -7 185 € -7 303 € -7 118 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
3 555 € 24 200 € 23 456 € 6 809 € 645 € -63 013 € 12 562 € -64 562 €
36
P.
Daň z príjmov
582€ 1 726€ 1 080€ 960€ 960€ 960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
2 973 € 22 474 € 22 376 € 5 849 € -315 € -63 973 € 11 602 € -64 562 €