Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
11 667 144 € 10 909 080 € 11 179 954 € 11 162 810 € 9 519 472 € 9 158 433 € 9 150 544 € 9 503 149 € 8 496 871 € 6 735 326 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
774 912 € 579 267 € 626 604 € 588 628 € 433 531 € 489 614 € 407 221 € 329 311 € 286 824 € 294 084 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
3 617 € 9 650 € 15 683 € 21 716 € 27 749 €
005
A.I.2
Software
3 617€ 9 650€ 15 683€ 21 716€ 27 749€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
774 912 € 579 267 € 626 604 € 588 628 € 433 531 € 485 997 € 397 571 € 313 628 € 265 108 € 266 335 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
701 617€ 485 040€ 496 040€ 499 183€ 312 703€ 339 353€ 249 286€ 174 182€ 190 613€ 207 966€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
73 295€ 94 227€ 114 807€ 89 445€ 116 728€ 146 644€ 148 285€ 139 446€ 74 495€ 54 618€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
15 757€ 4 100€ 3 751€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
10 890 942 € 10 328 437 € 10 551 974 € 10 572 850 € 9 084 609 € 8 667 747 € 8 741 999 € 9 171 760 € 8 208 138 € 6 441 078 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 879 € 4 511 € 4 238 € 4 741 € 4 840 € 5 260 € 5 460 € 6 847 € 7 472 € 4 946 €
032
B.I.1
Materiál
2 879€ 4 511€ 4 238€ 4 741€ 4 840€ 5 260€ 5 460€ 6 847€ 7 472€ 4 946€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
6 151 107 € 5 640 945 € 5 940 028 € 6 006 684 € 4 207 717 € 3 910 049 € 3 956 189 € 4 223 286 € 3 168 187 € 1 220 282 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
6 141 811€ 5 633 375€ 5 933 827€ 6 000 734€ 4 202 642€ 3 910 049€ 3 956 189€ 4 223 286€ 3 168 187€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
9 296€ 7 570€ 6 201€ 5 950€ 5 075€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
3 021 825 € 2 986 309 € 3 069 802 € 2 896 010 € 2 960 255 € 2 868 029 € 3 094 025 € 3 226 405 € 3 715 441 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 244 954€ 2 319 394€ 2 409 320€ 2 342 574€ 2 353 067€ 2 372 040€ 2 605 259€ 2 772 044€ 2 867 883€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 244€ 7 262€ 41 302€ 44 978€ 35 137€ 39 244€ 23 858€ 25 672€ 87 945€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
771 627€ 659 653€ 660 482€ 512 134€ 562 210€ 460 852€ 449 522€ 430 503€ 821 886€ 1 051 715€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 715 131 € 1 696 672 € 1 537 906 € 1 665 415 € 1 911 797 € 1 884 409 € 1 686 325 € 1 715 222 € 1 317 038 € 1 235 783 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 204€ 3 385€ 2 857€ 3 037€ 3 084€ 4 130€ 3 861€ 3 747€ 3 337€ 3 160€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 711 927€ 1 693 287€ 1 535 049€ 1 662 378€ 1 908 713€ 1 880 279€ 1 682 464€ 1 711 475€ 1 313 701€ 1 232 623€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 290 € 1 376 € 1 376 € 1 332 € 1 332 € 1 072 € 1 324 € 2 078 € 1 909 € 164 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 290€ 1 376€ 1 376€ 1 332€ 1 332€ 1 072€ 1 324€ 2 078€ 1 909€ 164€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
11 667 144 € 10 909 080 € 11 179 954 € 11 162 810 € 9 519 472 € 9 158 433 € 9 150 544 € 9 503 149 € 8 496 871 € 6 735 326 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
506 180 € 497 516 € 485 834 € 442 599 € 424 224 € 393 277 € 359 246 € 331 932 € 298 911 € 271 806 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 €
069
A.I.1
Základné imanie
13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
54 188 € 54 188 € 54 188 € 54 188 € 54 188 € 54 188 € 54 188 € 54 188 € 54 188 € 54 188 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
54 188€ 54 188€ 54 188€ 54 188€ 54 188€ 54 188€ 54 188€ 54 188€ 54 188€ 54 188€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
91 183 € 91 183 € 91 183 € 91 183 € 91 183 € 91 183 € 91 183 € 91 183 € 91 183 € 87 837 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
13 891€ 13 891€ 13 891€ 13 891€ 13 891€ 13 891€ 13 891€ 13 891€ 13 891€ 10 545€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
77 292€ 77 292€ 77 292€ 77 292€ 77 292€ 77 292€ 77 292€ 77 292€ 77 292€ 77 292€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
335 868 € 324 185 € 280 950 € 262 575 € 231 628 € 197 598 € 158 820 € 137 262 € 110 156 € 49 583 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
335 868€ 324 185€ 280 950€ 262 575€ 231 628€ 197 598€ 158 820€ 137 262€ 110 156€ 49 583€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
11 663 € 14 682 € 46 235 € 21 375 € 33 947 € 37 030 € 41 777 € 36 021 € 30 106 € 66 920 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
10 967 738 € 10 391 756 € 10 670 199 € 10 688 136 € 9 064 587 € 8 730 535 € 8 753 473 € 9 129 233 € 8 140 797 € 6 380 514 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
43 980 € 41 006 € 34 990 € 33 432 € 35 715 € 36 412 € 34 104 € 34 920 € 35 643 € 30 895 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
13 295€ 12 087€ 9 791€ 8 455€ 8 682€ 11 940€ 9 659€ 9 285€ 9 134€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
10 419€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
30 685€ 28 919€ 25 199€ 24 977€ 27 033€ 24 472€ 24 445€ 24 501€ 26 358€ 21 761€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
4 270 841 € 3 869 204 € 4 247 705 € 3 929 406 € 2 976 403 € 2 874 458 € 2 736 778 € 2 959 937 € 2 126 158 € 1 385 325 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
4 250 091€ 3 849 832€ 4 230 092€ 3 914 580€ 2 963 963€ 2 861 242€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
77 671€ 101 701€ 125 731€ 149 761€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
20 750€ 19 372€ 17 613€ 14 826€ 12 440€ 11 484€ 9 432€ 7 625€ 5 533€ 2 903€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
2 646 870€ 2 847 627€ 1 988 234€ 1 223 687€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 732€ 2 805€ 2 984€ 6 660€ 8 974€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
4 456 037 € 4 358 478 € 4 178 029 € 4 390 736 € 4 106 889 € 4 156 576 € 4 145 530 € 4 238 086 € 4 357 272 € 4 375 863 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
3 059 097€ 3 091 839€ 2 983 695€ 3 168 150€ 3 188 616€ 3 343 212€ 3 472 096€ 3 685 142€ 3 505 810€ 3 588 533€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
485€ 282€ 163€ 101€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
24 030€ 24 030€ 24 030€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
25 856€ 25 086€ 23 303€ 22 096€ 21 096€ 20 896€ 20 639€ 21 382€ 20 217€ 21 179€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
17 695€ 16 867€ 16 512€ 16 123€ 14 685€ 15 835€ 15 907€ 13 506€ 13 252€ 12 699€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
13 092€ 9 290€ 18 418€ 9 326€ 7 096€ 20 199€ 3 711€ 3 967€ 12 205€ 22 000€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 340 297€ 1 215 396€ 1 136 101€ 1 175 041€ 875 396€ 756 434€ 608 662€ 489 777€ 781 595€ 707 321€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
2 196 880 € 2 123 068 € 2 209 475 € 2 334 562 € 1 945 580 € 1 663 089 € 1 837 061 € 1 896 290 € 1 621 724 € 588 431 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
1 992 583€ 1 942 706€ 2 016 059€ 2 165 012€ 1 711 170€ 1 511 013€ 1 712 680€ 1 806 115€ 1 537 069€ 521 492€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
204 297€ 180 362€ 193 416€ 169 550€ 234 410€ 152 076€ 124 381€ 90 175€ 84 655€ 66 939€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
193 226 € 19 808 € 23 921 € 32 075 € 30 661 € 34 621 € 37 825 € 41 984 € 57 163 € 83 006 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
186 643€ 16 225€ 19 808€ 23 390€ 26 973€ 30 555€ 34 140€ 37 718€ 41 303€ 15 505€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
6 583€ 3 583€ 4 113€ 8 685€ 3 688€ 4 066€ 3 685€ 4 266€ 15 860€ 67 501€