Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 914 068 € 1 812 195 € 1 822 538 € 1 857 011 € 1 903 777 € 2 029 216 € 2 080 009 € 2 295 485 € 2 339 517 € 2 430 476 € 2 416 100 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 914 068€ 1 812 195€ 1 822 538€ 1 843 310€ 1 900 003€ 2 029 216€ 2 070 881€ 2 292 447€ 2 335 883€ 2 422 598€ 2 416 100€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
13 701€ 3 774€ 9 128€ 3 038€ 3 634€ 7 878€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 176 713 € 1 151 967 € 1 178 668 € 1 228 809 € 1 282 018 € 1 425 316 € 1 417 249 € 1 681 522 € 1 738 450 € 1 831 773 € 1 768 871 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
994 755€ 978 645€ 1 018 278€ 1 072 273€ 1 129 125€ 1 272 455€ 1 332 874€ 1 542 654€ 1 521 074€ 1 579 195€ 1 510 107€
10
B.2
Služby
181 958€ 173 322€ 160 390€ 156 536€ 152 893€ 152 861€ 84 375€ 138 868€ 217 376€ 252 578€ 258 764€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
737 355 € 660 228 € 643 870 € 628 202 € 621 759 € 603 900 € 662 760 € 613 963 € 601 067 € 598 703 € 647 229 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
630 723 € 571 661 € 554 009 € 516 164 € 500 095 € 498 073 € 505 278 € 500 824 € 487 912 € 489 736 € 477 733 €
13
C.1
Mzdové náklady
425 865€ 391 575€ 379 430€ 353 246€ 343 699€ 339 442€ 342 962€ 339 109€ 332 807€ 335 487€ 329 084€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
8 774€ 8 539€ 8 232€ 6 507€ 5 595€ 8 112€ 8 112€ 7 992€ 7 692€ 7 260€ 6 601€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
160 396€ 144 289€ 136 893€ 129 364€ 125 490€ 125 385€ 129 721€ 128 196€ 123 151€ 123 764€ 117 460€
16
C.4
Sociálne náklady
35 688€ 27 258€ 29 454€ 27 047€ 25 311€ 25 134€ 24 483€ 25 527€ 24 262€ 23 225€ 24 588€
17
D
Dane a poplatky
13 152€ 3 282€ 4 014€ 4 249€ 4 094€ 3 670€ 4 233€ 5 062€ 3 837€ 4 794€ 7 235€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
65 154€ 62 960€ 60 377€ 58 124€ 59 096€ 60 183€ 60 866€ 49 213€ 47 249€ 48 794€ 88 436€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
435€ 461€ 29€ 303€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
225€ 22€ 5€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-430€ 1 976€ -131€ 2 282€ 1 001€ 1 283€ 27 785€ 536€ 5 874€ -617€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
17 276€ 8 654€ 8 785€ 30 297€ 9 229€ 7 637€ 10 667€ 18 314€ 21 966€ 29 464€ 70 945€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
12 610€ 10 942€ 13 678€ 17 297€ 36 539€ 10 647€ 18 796€ 22 005€ 37 869€ 34 249€ 48 146€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
33 422 € 18 061 € 20 708 € 60 383 € 30 163 € 37 681 € 56 679 € 55 173 € 46 069 € 44 749 € 97 539 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
107€ 124€ 422€ 558€ 924€ 71€ 580€ 573€ 657€
39
N
Nákladové úroky
1€ 328€ 1 000€ 1 680€ 2 878€ 3 125€ 1 244€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
15€ 1€ 4 059€ 21€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 256€ 2 896€ 1 919€ 1 664€ 1 512€ 4 958€ 1 205€ 1 343€ 1 555€ 1 499€ 8 962€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-3 256 € -2 896 € -1 797 € -1 540 € -1 090 € -669 € -1 281 € -2 952 € -3 853 € -4 051 € -9 528 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
30 166 € 15 165 € 18 911 € 58 843 € 29 073 € 37 012 € 55 398 € 52 221 € 42 216 € 40 698 € 88 011 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
6 068 € 3 502 € 4 229 € 12 608 € 7 698 € 3 065 € 18 368 € 10 444 € 6 195 € 10 592 € 21 091 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
6 868€ 5 228€ 5 598€ 12 859€ 8 573€ 9 872€ 19 441€ 10 623€ 9 871€ 12 906€ 21 770€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-800€ -1 726€ -1 369€ -251€ -875€ -6 807€ -1 073€ -179€ -3 676€ -2 314€ -679€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
24 098 € 11 663 € 14 682 € 46 235 € 21 375 € 33 947 € 37 030 € 41 777 € 36 021 € 30 106 € 66 920 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
30 166 € 15 165 € 18 911 € 58 843 € 29 073 € 37 012 € 55 398 € 52 221 € 42 216 € 40 698 € 88 011 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
24 098 € 11 663 € 14 682 € 46 235 € 21 375 € 33 947 € 37 030 € 41 777 € 36 021 € 30 106 € 66 920 €