Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ON Semiconductor Slovakia, a.s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
04
II.
Výroba
[05+06+07]
17 490 582 € 15 174 509 € 12 675 058 € 11 414 312 € 10 679 559 € 9 056 901 € 9 287 120 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
17 490 582€ 15 174 509€ 12 675 058€ 11 414 312€ 10 679 559€ 9 056 901€ 9 287 120€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 853 867 € 3 300 933 € 2 757 237 € 2 406 397 € 2 327 362 € 2 195 216 € 2 283 121 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
979 512€ 1 063 526€ 828 096€ 722 692€ 688 444€ 749 224€ 730 305€
10
B.2
Služby
2 874 355€ 2 237 407€ 1 929 141€ 1 683 705€ 1 638 918€ 1 445 992€ 1 552 816€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
13 636 715 € 11 873 576 € 9 917 821 € 9 007 915 € 8 352 197 € 6 861 685 € 7 003 999 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
12 418 507 € 10 976 040 € 8 964 596 € 8 219 695 € 7 928 768 € 6 700 080 € 6 523 793 €
13
C.1
Mzdové náklady
8 900 183€ 7 826 560€ 6 456 958€ 5 901 057€ 5 726 413€ 4 805 608€ 4 844 854€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3 242 675€ 2 921 370€ 2 340 896€ 2 158 600€ 2 036 335€ 1 749 972€ 1 565 107€
16
C.4
Sociálne náklady
275 649€ 228 110€ 166 742€ 160 038€ 166 020€ 144 500€ 113 832€
17
D
Dane a poplatky
31 025€ 31 951€ 41 013€ 29 441€ 105 098€ 125 428€ 145 692€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
380 681€ 349 707€ 330 050€ 327 866€ 461 985€ 2 035 010€ 2 939 978€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
7 000€ 617€ 13 827€ 13 164€ 1 160 668€ 1 017 724€ 1 063 345€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
10 822€ 101 174€ 1 724€ 889 103€ 1 258 227€ 1 185 534€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
14 471€ 22 018€ 23 296€ 24 949€ 56 322€ 122 292€ 70 271€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 715€ 9 231€ 29 423€ 21 180€ 20 273€ 20 769€ 47 233€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
824 258 € 518 460 € 488 688 € 446 122 € 163 960 € -2 137 813 € -2 704 615 €
38
X.
Výnosové úroky
196 986€ 243 064€ 124 124€ 122 593€ 88 045€ 76 292€ 17 997€
39
N
Nákladové úroky
403€
40
XI.
Kurzové zisky
318 421€ 545 592€ 286 615€ 551 122€ 312 521€ 191 006€ 215 195€
41
O
Kurzové straty
328 769€ 339 974€ 282 150€ 250 529€ 174 258€ 422 350€ 227 022€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
11 685€ 11 213€ 9 757€ 10 515€ 9 706€ 8 595€ 7 888€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
174 550 € 437 469 € 118 832 € 412 671 € 216 602 € -163 647 € -1 718 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
998 808 € 955 929 € 607 520 € 858 793 € 380 562 € -2 301 460 € -2 706 333 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
998 808 € 953 049 € 604 640 € 855 913 € 377 682 € -2 301 460 € -2 706 333 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
998 808 € 955 929 € 607 520 € 858 793 € 380 562 € -2 301 460 € -2 706 333 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
998 808 € 953 049 € 604 640 € 855 913 € 377 682 € -2 301 460 € -2 706 333 €