Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2016 2015 2014 2013
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 298 795€ 3 093 533€ 643 167€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
1 308 415 € 3 109 108 € 644 449 € 1 428 472 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
36 880€ 48 744€ 53 424€ 53 451€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
152 355€ 101 994€ 158 428€ 132 382€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 109 560€ 2 942 795€ 431 315€ 1 225 940€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
8 000€ 2 500€ 1 100€ 15 833€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 620€ 13 075€ 182€ 866€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 274 624 € 3 053 750 € 635 214 € 1 427 150 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
63 917€ 65 037€ 40 674€ 80 286€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
347 831€ 937 241€ 311 876€ 330 114€
14
D.
Služby
748 985€ 1 956 166€ 209 196€ 915 436€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
65 781 € 55 279 € 53 380 € 54 685 €
16
E.1.
Mzdové náklady
46 680€ 38 383€ 38 288€ 38 294€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
15 767€ 12 871€ 12 785€ 12 979€
19
E.4.
Sociálne náklady
3 334€ 4 025€ 2 307€ 3 412€
20
F.
Dane a poplatky
1 405€ 1 438€ 2 339€ 2 240€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
36 073€ 36 435€ 14 388€ 32 410€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
36 073€ 36 435€ 14 388€ 32 410€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
8 603€ 10 370€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 029€ 2 154€ 3 361€ 1 609€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
33 791 € 55 358 € 9 235 € 1 322 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
138 062 € 135 089 € 81 421 € 85 937 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 261 € 11 120 € 253 € 7 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 € 22 € 5 € 7 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
3€ 22€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
5€ 7€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 258€ 11 098€ 248€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 599 € 13 329 € 7 674 € 5 629 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
523 € 1 052 € 1 155 € 1 991 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
523€ 1 052€ 1 155€ 1 991€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 076€ 12 277€ 6 519€ 3 638€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 338 € -2 209 € -7 421 € -5 622 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
30 453 € 53 149 € 1 814 € -4 300 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
9 701 € 12 291 € 2 881 € 1 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
9 701€ 12 291€ 2 881€ 1€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
20 752 € 40 858 € -1 067 € -4 301 €