Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s.

 • Názov SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s.
 • IČO 36246093
 • DIČ 2020198576
 • IČ DPH SK2020198576 podľa §4
 • Sídlo Vlčie hrdlo 5985, 820 03 Bratislava
 • Dátum vzniku 7. novembra 2001, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5429/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 3 718 400 € / splatené 3 718 400 €
  Podľa účtovnej závierky: 3 718 400 €
 • Historický názov STROJE A MECHANIZMY, a.s.
  (platné do 1. apríla 2013 )
 • Historické sídlo Galantská cesta 4, 929 01 Dunajská Streda
  (platné do 21. septembra 2011)
  Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
  (platné do 15. decembra 2004)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
Uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien 7.3.2014
Výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním na inžinierske stavby a technické, technologické a energetické vybavenie stavieb 7.3.2014
Čistiace a upratovacie služby 29.1.2013
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti strojárskej výroby, v oblasti vývoja a výroby lodných komponentov a v oblasti výroby technických zariadení a liniek 7.11.2001
reklamná a propagačná činnosť 7.11.2001
faktoring a forfaiting 7.11.2001
prenájom strojov, prístrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu 7.11.2001
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 7.11.2001
sprostredkovanie v oblasti obchodu, služieb a dopravy 7.11.2001
nakladanie s odpadmi v rozsahu voľnej živnosti 24.6.2003
poskytovanie služieb stavebnými pracovnými strojmi 24.6.2003
oprava a údržba elektrických zariadení 24.6.2003
stavba, oprava a servis lodí 24.6.2003
výskum, vývoj, projekcia, konštrukcia lodí, plávajúcich zariadení 24.6.2003
vývoj, výroba a predaj strojárskych výrobkov 24.6.2003
vývoj, výroba a predaj lodných komponentov 24.6.2003
servisná činnosť k dodávaným lodným komponentom a strojárskym výrobkom 24.6.2003
organizovanie kurzov, školení a seminárov 24.6.2003
zámočníctvo 4.8.2004
výroba nástrojov 4.8.2004
kovoobrábanie 4.8.2004
výroba plastových výrobkov 4.8.2004
povrchová úprava kovov (nátery) 4.8.2004
skúšanie materiálov a výrobkov nedeštruktívnymi metódami v rozsahu voľnej živnosti 4.8.2004
prenájom technických zariadení s obsluhujúcim personálom 4.8.2004
výroba, montáž, opravy, rekonštrukcie a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení 21.9.2004
realizácia technologických zariadení stavieb - zariadenia pre výrobu a distribúciu technologických plynov, energetické zariadenie siete, zariadenia chemického priemyslu 21.9.2004
výroba, montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení 21.9.2004
zváranie dráhových vozidiel 21.9.2004
zváranie dráhových oceľových konštrukcií podobných mostom 21.9.2004
nedeštruktívne skúšanie dráhových oceľových konštrukcií podobných mostom a dráhových vozidiel 21.9.2004
výroba, oprava a servis oceľových kontajnerov 15.12.2004
obchodná činnosť so strojárskymi výrobkami, strojmi, zariadeniami a zariadeniami pre lodnú dopravu (MO, VO) 30.9.2006
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 30.9.2006
obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností 30.9.2006
vedenie účtovníctva 30.9.2006
organizačné, ekonomické a účtovné poradenstvo 30.9.2006
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 21.3.2009
výroba elektrotechnických zariadení, rozvádzačov nízkeho napätia 21.3.2009
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení 21.3.2009
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických 21.3.2009
opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov 6.8.2011
uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek 6.8.2011
projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie 6.8.2011
projektovanie, inštalovanie, opravy a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení 6.8.2011
opravy a kontrola požiarnych vodovodov 6.8.2011
oprava a kontrola požiarnych hydrantov 6.8.2011
kontorla, opravy a montáž systémov automatického hasenia 6.8.2011
montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania 6.8.2011
Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo. 5.3.2014
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa spísaným dňa 25.10.2001 do notárskej zápisnice N 267/01, Nz 255/01 bez výzvy na upisanie akcií v zmysle ustanovenia § 162 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 30.11.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 297/01, Nz 281/01.
3. Nové úplné znenie stanov prijaté na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 12.09.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 424/02, NZ 401/02.
4. Nové úplné znenie stanov prijaté na zasadnutí VZ dňa 23.04.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 158/2003, Nz 30287/2003.
5. Rozhodnutie valného zhromaždenia akciovej spoločnosti STROJE A MECHANIZMY, a.s. zo dňa 14.09.2006 o zlúčení so spoločnosťou Slovenská Dunajská Finančná, a.s., Poľná 3, 811 08 Bratislava, IČO 35 848 553, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3056/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 101/2006, NZ 35862/2006, NCRls 35746/2006 JUDr. Janou Horváthovou dňa 14.09.2006.
Spoločnosť STROJE A MECHANIZMY, a.s., Galantská cesta 4, 929 01 Dunajská Streda je právnym nástupcom spoločnosti Slovenská Dunajská Finančná, a.s., Poľná 3, 811 08 Bratislava, IČO 35 848 553, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3056/B, a preberá všetky jej práva a povinnosti ku dňu 30.09.2006.
6. Zmluva o zlúčení zo dňa 23.01.2013 vo forme notárskej zápisnice N 32/2013, Nz 2281/2013, NCRIs 2320/2013.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhroimaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29.01.2013.
8. Notárska zápisnica zo dňa 27.03.2013 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 97/2013, Nz 10082/2013, NCRls 10312/2013. Zmena obchodného mena spoločnosti zo STROJE A MECHANIZMY, a.s. na SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s.
9. Mimoriadne valné zhromaždenie - notárska zápisnica zo dňa 27.11.2013.
10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.02.2014.
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 55/2014, Nz 6513/2014, NCRls 6638/2014 zo dňa 20.02.2014.
11. Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.04.2015.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 395/2015, Nz 33959/2015, NCRls 34721/2015 zo dňa 01.10.2015.
13. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.04.2016.
14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.11.2016.
15. Notárska zápisnica č. N 18/2017, Nz 14006/2017, NCRls 14368/2017 zo dňa 26.04.2017.
16. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.11.2017.