Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 696 779 000 € 1 310 098 000 € 1 506 890 000 € 1 856 861 000 € 2 536 308 000 € 2 840 676 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 631 763 000€ 1 256 369 000€ 1 439 815 000€ 1 759 551 000€ 2 377 590 000€ 2 766 869 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
65 016 000€ 53 729 000€ 67 075 000€ 97 310 000€ 158 718 000€ 73 807 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 621 056 000 € 1 250 995 000 € 1 438 650 000 € 1 767 821 000 € 2 438 195 000 € 2 724 704 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 504 255 000€ 1 138 155 000€ 1 283 840 000€ 1 626 219 000€ 2 272 980 000€ 2 602 376 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
4 526 000€ 6 815 000€ 7 366 000€ 9 774 000€ 10 950 000€ 8 731 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
20 442 000 € 26 494 000 € 33 987 000 € 43 112 000 € 43 572 000 € 32 103 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
20 442 000€ 26 494 000€ 33 987 000€ 43 112 000€ 43 572 000€ 32 103 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
12 223 000€ 14 253 000€ 25 887 000€ 44 219 000€ 57 890 000€ 28 160 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
70 299 000€ 54 091 000€ 71 994 000€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
9 311 000€ 11 187 000€ 15 576 000€ 44 497 000€ 52 803 000€ 53 334 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
75 723 000 € 59 103 000 € 68 240 000 € 89 040 000 € 98 113 000 € 115 972 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
122 982 000 € 111 399 000 € 148 609 000 € 123 558 000 € 93 660 000 € 155 762 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
17 882 000 € 10 329 000 € 8 211 000 € 11 945 000 € 14 582 000 € 14 459 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
14 291 000 € 2 454 000 € 6 320 000 € 5 637 000 € 2 020 000 € 8 595 000 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
14 291 000€ 2 454 000€ 6 320 000€ 5 637 000€ 2 020 000€ 8 595 000€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 1 000 € 6 000 € 130 000 € 77 000 € 2 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 1 000€ 6 000€ 130 000€ 77 000€ 2 000€
42
XII.
Kurzové zisky
3 591 000€ 7 874 000€ 1 885 000€ 4 989 000€ 11 088 000€ 5 862 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 1 189 000€ 1 397 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
20 370 000 € 11 673 000 € 9 518 000 € 21 767 000 € 11 489 000 € 14 232 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
5 000 € 5 000 € 3 000 € 0 € 1 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
5 000€ 5 000€ 3 000€ 0€ 1 000€
52
O.
Kurzové straty
15 271 000€ 3 507 000€ 5 707 000€ 6 928 000€ 4 909 000€ 11 290 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 094 000€ 8 161 000€ 3 808 000€ 14 839 000€ 6 580 000€ 2 941 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 488 000 € -1 344 000 € -1 308 000 € -9 822 000 € 3 093 000 € 227 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
73 235 000 € 57 759 000 € 66 932 000 € 79 218 000 € 101 206 000 € 116 199 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
16 308 000 € 11 885 000 € 14 634 000 € 16 733 000 € 21 694 000 € 26 343 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
17 117 000€ 14 046 000€ 11 784 000€ 18 961 000€ 19 669 000€ 29 300 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-809 000€ -2 161 000€ 2 850 000€ -2 228 000€ 2 025 000€ -2 957 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
56 927 000 € 45 874 000 € 52 298 000 € 62 485 000 € 79 512 000 € 89 856 000 €