Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TRANS-PATRIK, spol. s r.o.

2020 2019
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
373 882 € 599 204 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
371 362€ 593 660€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
300€ 3 700€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 220€ 1 844€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
420 353 € 587 119 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
183 590€ 259 895€
11
C.
Služby
51 166€ 90 125€
12
D.
Osobné náklady
34 914€ 50 845€
13
E.
Dane a poplatky
89 282€ 120 585€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
48 426€ 50 594€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
12 975€ 15 075€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-46 471 € 12 085 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
136 606 € 243 640 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
4 267 € 2 082 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
4 267€ 2 082€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
2 358 € 4 101 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
347€ 484€
32
N.
Kurzové straty
122€ 42€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 889€ 3 575€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
1 909 € -2 019 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-44 562 € 10 066 €
36
P.
Daň z príjmov
2 132€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-44 562 € 7 934 €