Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
25 681 674 € 25 946 257 € 27 985 829 € 28 903 776 € 25 978 540 € 25 793 343 € 25 484 708 € 25 136 000 € 29 497 545 € 28 440 499 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
10 340 553 € 11 223 130 € 12 039 274 € 12 265 453 € 12 885 027 € 13 497 354 € 14 743 757 € 15 773 710 € 17 351 308 € 19 096 013 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
5 234 € 0 € 0 € 0 € 409 € 2 125 € 3 841 € 5 678 € 7 898 € 1 129 €
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 409€ 2 125€ 3 841€ 5 678€ 7 898€ 1 129€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
5 234€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
10 335 319 € 11 223 130 € 12 039 274 € 12 265 453 € 12 884 618 € 13 495 229 € 14 739 916 € 15 768 032 € 17 343 410 € 19 094 884 €
012
A.II.1
Pozemky
195 705€ 195 705€ 195 705€ 195 705€ 195 705€ 195 705€ 195 705€ 195 705€ 195 705€ 195 705€
013
A.II.2
Stavby
8 479 613€ 9 223 325€ 9 708 793€ 10 185 937€ 10 654 201€ 11 116 953€ 11 585 050€ 12 050 999€ 12 509 655€ 12 904 761€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 315 120€ 1 536 943€ 1 891 422€ 1 750 658€ 2 018 833€ 2 166 623€ 2 941 215€ 3 510 192€ 4 624 826€ 5 920 204€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
18 705€ 16 784€ 25 987€ 10 246€ 13 350€ 15 948€ 17 946€ 11 136€ 13 224€ 15 460€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
304 836€ 250 373€ 196 667€ 122 907€ 2 529€ 58 754€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
21 340€ 20 700€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
15 338 483 € 14 683 893 € 15 943 244 € 16 632 846 € 13 085 485 € 12 288 249 € 10 733 541 € 9 357 021 € 12 141 383 € 9 339 188 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
3 850 230 € 4 026 465 € 3 893 551 € 3 828 531 € 3 259 475 € 3 613 230 € 3 338 900 € 3 152 569 € 3 308 212 € 3 341 929 €
032
B.I.1
Materiál
1 512 083€ 1 600 180€ 1 529 043€ 1 683 895€ 1 504 417€ 1 786 051€ 1 577 040€ 1 487 427€ 1 446 001€ 1 456 257€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 240 838€ 1 173 446€ 1 084 355€ 1 037 842€ 874 365€ 810 436€ 733 938€ 618 547€ 646 348€
034
B.I.3
Výrobky
759 295€ 911 874€ 960 417€ 838 738€ 643 282€ 793 891€ 807 101€ 856 629€ 962 747€ 855 088€
036
B.I.5
Tovar
338 014€ 340 965€ 319 736€ 268 056€ 237 411€ 222 852€ 220 821€ 189 966€ 253 116€ 240 505€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
11 393 769 € 10 554 457 € 11 962 793 € 12 760 057 € 9 719 516 € 8 580 017 € 7 312 047 € 6 118 476 € 8 742 602 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
11 306 679€ 10 246 468€ 11 568 346€ 12 531 002€ 9 391 052€ 8 388 438€ 7 037 425€ 5 992 684€ 8 650 457€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
83 644€ 230 744€ 265 881€ 60 236€ 74 164€ 165 063€ 246 738€ 101 481€ 61 022€ 107 975€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 446€ 77 245€ 128 566€ 168 819€ 254 300€ 26 516€ 27 884€ 24 311€ 31 123€ 32 036€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
94 484 € 102 971 € 86 900 € 44 258 € 106 494 € 95 002 € 82 594 € 85 976 € 90 569 € 262 795 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 648€ 3 262€ 5 457€ 6 336€ 7 768€ 9 552€ 9 433€ 7 573€ 5 870€ 6 926€
057
B.IV.2
Účty v bankách
92 836€ 99 709€ 81 443€ 37 922€ 98 726€ 85 450€ 73 161€ 78 403€ 84 699€ 255 869€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 638 € 39 234 € 3 311 € 5 477 € 8 028 € 7 740 € 7 410 € 5 269 € 4 854 € 5 298 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 638€ 39 234€ 3 311€ 5 477€ 8 028€ 7 740€ 7 410€ 5 269€ 4 578€ 5 022€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
276€ 276€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
25 681 674 € 25 946 257 € 27 985 829 € 28 903 776 € 25 978 540 € 25 793 343 € 25 484 708 € 25 136 000 € 29 497 545 € 28 440 499 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
20 797 748 € 21 314 800 € 22 541 180 € 23 005 931 € 22 155 099 € 21 990 663 € 21 125 096 € 19 715 933 € 17 774 075 € 15 854 921 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
10 759 511 € 10 759 511 € 10 759 511 € 10 759 511 € 10 759 511 € 10 759 511 € 10 759 511 € 10 759 511 € 10 759 511 € 10 759 511 €
069
A.I.1
Základné imanie
10 759 511€ 10 759 511€ 10 759 511€ 10 759 511€ 10 759 511€ 10 759 511€ 10 759 511€ 10 759 511€ 10 759 511€ 10 759 511€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
20 215 € 20 215 € 20 215 € 20 215 € 20 215 € 20 215 € 20 215 € 20 215 € 20 215 € 20 215 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
20 215€ 20 215€ 20 215€ 20 215€ 20 215€ 20 215€ 20 215€ 20 215€ 20 215€ 20 215€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
929 668 € 915 986 € 864 224 € 777 874 € 669 652 € 626 374 € 555 916 € 458 823 € 362 865 € 221 149 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
863 280€ 849 598€ 797 836€ 711 486€ 603 264€ 559 986€ 489 528€ 392 435€ 296 477€ 154 761€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
66 388€ 66 388€ 66 388€ 66 388€ 66 388€ 66 388€ 66 388€ 66 388€ 66 388€ 66 388€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
8 605 407 € 9 345 467 € 9 861 981 € 9 721 334 € 8 541 285 € 9 718 996 € 8 380 291 € 6 535 526 € 4 712 330 € 2 019 717 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
8 605 407€ 9 345 467€ 9 861 981€ 9 721 334€ 8 541 285€ 9 718 996€ 8 380 291€ 6 535 526€ 4 712 330€ 2 019 717€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
482 947 € 273 621 € 1 035 249 € 1 726 997 € 2 164 436 € 865 567 € 1 409 163 € 1 941 858 € 1 919 154 € 2 834 329 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
4 883 926 € 4 631 457 € 5 444 649 € 5 897 845 € 3 823 441 € 3 802 680 € 4 359 612 € 5 418 863 € 11 717 690 € 12 578 319 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
105 011 € 134 272 € 195 596 € 176 150 € 180 585 € 93 749 € 80 186 € 67 528 € 63 217 € 60 858 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
94 757€ 80 792€ 95 323€ 74 289€ 80 985€ 93 079€ 80 186€ 67 528€ 63 217€ 60 858€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
10 254€ 53 480€ 100 273€ 101 861€ 99 600€ 670€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
844 577 € 891 821 € 927 468 € 897 385 € 9 179 € 9 252 € 1 786 € 1 736 € 6 378 832 € 8 882 213 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
6 375 000€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
8 875 000€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 221€ 2 523€ 4 571€ 7 324€ 9 179€ 9 252€ 1 786€ 1 736€ 3 832€ 7 213€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
842 356€ 889 298€ 922 897€ 890 061€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 981 350 € 1 477 849 € 1 797 145 € 1 784 064 € 1 705 388 € 1 625 889 € 1 606 620 € 2 168 718 € 1 584 672 € 2 442 383 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 422 144€ 1 111 826€ 1 386 292€ 1 215 634€ 1 248 210€ 1 299 347€ 1 133 844€ 1 512 564€ 924 803€ 1 644 230€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
163 173€ 7 627€ 284 371€ 433 539€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
228 334€ 174 728€ 199 044€ 200 262€ 167 644€ 176 211€ 167 341€ 196 319€ 197 483€ 198 357€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
150 819€ 114 975€ 136 463€ 131 813€ 113 056€ 115 653€ 108 727€ 121 441€ 121 714€ 122 134€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
138 507€ 32 873€ 34 393€ 197 405€ 174 534€ 32 176€ 30 909€ 310 233€ 54 278€ 34 324€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
41 546€ 43 447€ 40 953€ 38 950€ 1 944€ 2 502€ 2 626€ 20 534€ 2 023€ 9 799€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 952 988 € 2 127 515 € 2 524 440 € 3 040 246 € 1 928 289 € 2 073 790 € 2 671 020 € 3 180 881 € 3 690 969 € 1 192 865 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
83 356€ 583 348€ 1 083 340€ 300 000€ 900 000€ 1 500 000€ 2 100 000€ 1 750 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 952 988€ 2 044 159€ 1 941 092€ 1 956 906€ 1 628 289€ 1 173 790€ 1 171 020€ 1 080 881€ 1 940 969€ 1 192 865€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 204 € 5 780 € 7 259 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
3 256€ 3 415€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 204€ 2 524€ 3 844€