Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
25 946 257 € 27 985 829 € 28 903 776 € 25 978 540 € 25 793 343 € 25 484 708 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
11 223 130 € 12 039 274 € 12 265 453 € 12 885 027 € 13 497 354 € 14 743 757 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
0 € 0 € 0 € 409 € 2 125 € 3 841 €
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 409€ 2 125€ 3 841€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
11 223 130 € 12 039 274 € 12 265 453 € 12 884 618 € 13 495 229 € 14 739 916 €
012
A.II.1
Pozemky
195 705€ 195 705€ 195 705€ 195 705€ 195 705€ 195 705€
013
A.II.2
Stavby
9 223 325€ 9 708 793€ 10 185 937€ 10 654 201€ 11 116 953€ 11 585 050€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 536 943€ 1 891 422€ 1 750 658€ 2 018 833€ 2 166 623€ 2 941 215€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
16 784€ 25 987€ 10 246€ 13 350€ 15 948€ 17 946€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
250 373€ 196 667€ 122 907€ 2 529€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
20 700€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
14 683 893 € 15 943 244 € 16 632 846 € 13 085 485 € 12 288 249 € 10 733 541 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
4 026 465 € 3 893 551 € 3 828 531 € 3 259 475 € 3 613 230 € 3 338 900 €
035
B.I.1
Materiál
1 600 180€ 1 529 043€ 1 683 895€ 1 504 417€ 1 786 051€ 1 577 040€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 173 446€ 1 084 355€ 1 037 842€ 874 365€ 810 436€ 733 938€
037
B.I.3
Výrobky
911 874€ 960 417€ 838 738€ 643 282€ 793 891€ 807 101€
039
B.I.5
Tovar
340 965€ 319 736€ 268 056€ 237 411€ 222 852€ 220 821€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
10 554 457 € 11 962 793 € 12 760 057 € 9 719 516 € 8 580 017 € 7 312 047 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
10 246 468 € 11 568 346 € 12 531 002 € 9 391 052 € 8 388 438 € 7 037 425 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
10 023 383€ 11 223 973€ 12 277 830€ 9 195 825€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
223 085€ 344 373€ 253 172€ 195 227€ 8 388 438€ 7 037 425€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
230 744€ 265 881€ 60 236€ 74 164€ 165 063€ 246 738€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
77 245€ 128 566€ 168 819€ 254 300€ 26 516€ 27 884€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
102 971 € 86 900 € 44 258 € 106 494 € 95 002 € 82 594 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 262€ 5 457€ 6 336€ 7 768€ 9 552€ 9 433€
073
B.V.2.
Účty v bankách
99 709€ 81 443€ 37 922€ 98 726€ 85 450€ 73 161€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
39 234 € 3 311 € 5 477 € 8 028 € 7 740 € 7 410 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
39 234€ 3 311€ 5 477€ 8 028€ 7 740€ 7 410€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
25 946 257 € 27 985 829 € 28 903 776 € 25 978 540 € 25 793 343 € 25 484 708 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
21 314 800 € 22 541 180 € 23 005 931 € 22 155 099 € 21 990 663 € 21 125 096 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
10 759 511 € 10 759 511 € 10 759 511 € 10 759 511 € 10 759 511 € 10 759 511 €
082
A.I.1
Základné imanie
10 759 511€ 10 759 511€ 10 759 511€ 10 759 511€ 10 759 511€ 10 759 511€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
20 215€ 20 215€ 20 215€ 20 215€ 20 215€ 20 215€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
849 598 € 797 836 € 711 486 € 603 264 € 559 986 € 489 528 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
849 598€ 797 836€ 711 486€ 603 264€ 559 986€ 489 528€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
66 388 € 66 388 € 66 388 € 66 388 € 66 388 € 66 388 €
092
A.V.2
Ostatné fondy
66 388€ 66 388€ 66 388€ 66 388€ 66 388€ 66 388€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
9 345 467 € 9 861 981 € 9 721 334 € 8 541 285 € 9 718 996 € 8 380 291 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
9 345 467€ 9 861 981€ 9 721 334€ 8 541 285€ 9 718 996€ 8 380 291€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
273 621 € 1 035 249 € 1 726 997 € 2 164 436 € 865 567 € 1 409 163 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
4 631 457 € 5 444 649 € 5 897 845 € 3 823 441 € 3 802 680 € 4 359 612 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
891 821 € 927 468 € 897 385 € 9 179 € 9 252 € 1 786 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 523€ 4 571€ 7 324€ 9 179€ 9 252€ 1 786€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
889 298€ 922 897€ 890 061€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
83 356€ 583 348€ 1 083 340€ 300 000€ 900 000€ 1 500 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
1 477 849 € 1 797 145 € 1 784 064 € 1 705 388 € 1 625 889 € 1 606 620 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
1 111 826 € 1 386 292 € 1 215 634 € 1 248 210 € 1 299 347 € 1 297 017 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
529 212€ 736 159€ 617 531€ 596 006€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
582 614€ 650 133€ 598 103€ 652 204€ 1 299 347€ 1 297 017€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
174 728€ 199 044€ 200 262€ 167 644€ 176 211€ 167 341€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
114 975€ 136 463€ 131 813€ 113 056€ 115 653€ 108 727€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
32 873€ 34 393€ 197 405€ 174 534€ 32 176€ 30 909€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
43 447€ 40 953€ 38 950€ 1 944€ 2 502€ 2 626€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
134 272 € 195 596 € 176 150 € 180 585 € 93 749 € 80 186 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
80 792€ 95 323€ 74 289€ 80 985€ 93 079€ 79 411€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
53 480€ 100 273€ 101 861€ 99 600€ 670€ 775€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
2 044 159€ 1 941 092€ 1 956 906€ 1 628 289€ 1 173 790€ 1 171 020€