Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
3 642 789€ 3 559 873€ 3 715 000€ 3 124 281€ 3 953 741€ 3 905 860€ 3 920 623€ 3 844 868€ 3 639 986€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 356 666€ 3 366 827€ 3 500 873€ 2 898 222€ 3 721 557€ 3 598 777€ 3 681 542€ 3 595 458€ 3 369 384€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
286 123 € 193 046 € 214 127 € 226 059 € 232 184 € 307 083 € 239 081 € 249 410 € 270 602 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
14 457 166 € 15 348 307 € 14 797 865 € 14 390 338 € 13 431 283 € 13 885 928 € 15 278 444 € 15 267 292 € 16 190 936 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
14 322 775€ 15 061 158€ 14 282 547€ 14 363 894€ 13 282 283€ 13 740 094€ 15 370 495€ 15 249 961€ 16 090 864€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
68 808€ 181 360€ 382 935€ -73 613€ 47 325€ 65 097€ -159 291€ -39 019€ 46 554€
07
II.3
Aktivácia
65 583€ 105 789€ 132 383€ 100 057€ 101 675€ 80 737€ 67 240€ 56 350€ 53 518€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
9 520 227 € 9 741 020 € 8 769 674 € 8 351 908 € 8 560 286 € 8 250 692 € 8 367 230 € 8 327 134 € 8 245 545 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
8 354 868€ 8 611 275€ 7 823 279€ 7 409 047€ 7 628 171€ 7 322 407€ 7 409 554€ 7 232 907€ 6 849 647€
10
B.2
Služby
1 165 359€ 1 129 745€ 946 395€ 942 861€ 932 115€ 928 285€ 957 676€ 1 094 227€ 1 395 898€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
5 223 062 € 5 800 333 € 6 242 318 € 6 264 489 € 5 103 181 € 5 942 319 € 7 150 295 € 7 189 568 € 8 215 993 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
3 267 584 € 3 319 818 € 2 895 179 € 2 648 980 € 2 470 148 € 2 308 873 € 2 394 390 € 2 399 194 € 2 500 330 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 272 684€ 2 320 167€ 2 028 130€ 1 865 070€ 1 739 048€ 1 626 566€ 1 695 376€ 1 693 616€ 1 770 627€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
792 418€ 806 820€ 703 446€ 653 800€ 612 855€ 573 011€ 585 950€ 581 001€ 600 797€
16
C.4
Sociálne náklady
202 482€ 192 831€ 163 603€ 130 110€ 118 245€ 109 296€ 113 064€ 124 577€ 128 906€
17
D
Dane a poplatky
38 264€ 34 124€ 34 343€ 34 694€ 34 402€ 35 596€ 34 266€ 34 535€ 36 540€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 429 071€ 1 004 066€ 959 693€ 1 129 774€ 1 483 793€ 1 864 627€ 2 348 767€ 2 624 678€ 2 691 381€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
194 271€ 163 532€ 95 269€ 111 336€ 150 007€ 141 394€ 122 443€ 110 085€ 190 649€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
109 021€ 76 022€ 45 261€ 54 494€ 90 437€ 73 590€ 89 921€ 50 753€ 217 889€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
50 201€ 39 395€ 69 328€ -1 568€ -10 199€ 2 262€ 11 695€ 17 556€ 3 800€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
15 155€ 20 043€ 25 406€ 245 331€ 11 421€ 16 348€ 27 895€ 32 961€ 97 272€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
70 174€ 103 772€ 96 917€ 239 489€ 70 996€ 55 538€ 64 791€ 81 767€ 162 397€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
468 173 € 1 406 711 € 2 262 272 € 2 515 293 € 1 125 032 € 1 759 575 € 2 356 803 € 2 124 131 € 2 891 577 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 18€ 4€ 7€ 13€ 161€ 357€ 255€
39
N
Nákladové úroky
40 075€ 47 674€ 61 868€ 48 116€ 71 390€ 92 783€ 120 442€ 128 109€ 32 269€
40
XI.
Kurzové zisky
3 592€ 11 850€ 5 197€ 6 551€ 2 413€ 4 668€ 9 857€ 5 881€ 7 755€
41
O
Kurzové straty
41 679€ 22 320€ 6 728€ 19 141€ 47 711€ 23 140€ 5 240€ 43 376€ 21 021€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
17 078€ 13 612€ 19 751€ 16 211€ 13 419€ 14 175€ 25 293€ 22 121€ 11 968€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-95 240 € -71 755 € -83 132 € -76 913 € -130 100 € -125 417 € -140 957 € -187 368 € -57 248 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
372 933 € 1 334 956 € 2 179 140 € 2 438 380 € 994 932 € 1 634 158 € 2 215 846 € 1 936 763 € 2 834 329 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
99 312 € 299 707 € 452 143 € 273 944 € 129 365 € 224 995 € 273 988 € 17 609 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
132 911€ 266 871€ 438 247€ 273 944€ 129 365€ 224 995€ 273 988€ 17 609€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-33 599€ 32 836€ 13 896€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
273 621 € 1 035 249 € 1 726 997 € 2 164 436 € 865 567 € 1 409 163 € 1 941 858 € 1 919 154 € 2 834 329 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
372 933 € 1 334 956 € 2 179 140 € 2 438 380 € 994 932 € 1 634 158 € 2 215 846 € 1 936 763 € 2 834 329 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
273 621 € 1 035 249 € 1 726 997 € 2 164 436 € 865 567 € 1 409 163 € 1 941 858 € 1 919 154 € 2 834 329 €