Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
18 159 735€ 18 759 030€ 18 090 316€ 17 594 691€ 17 378 447€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
18 309 381 € 19 091 755 € 18 633 540 € 17 871 286 € 17 546 452 € 17 949 530 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
3 642 789€ 3 559 873€ 3 715 000€ 3 124 281€ 3 953 741€ 3 905 860€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
14 259 256€ 15 014 624€ 14 227 573€ 14 325 963€ 13 218 329€ 13 554 734€
05
III.
Tržby z predaja služieb
63 519€ 46 534€ 54 974€ 37 931€ 63 954€ 185 360€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
68 808€ 181 360€ 382 935€ -73 613€ 47 325€ 65 097€
07
V.
Aktivácia
65 583€ 105 789€ 132 383€ 100 057€ 101 675€ 80 737€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
194 271€ 163 532€ 95 269€ 111 336€ 150 007€ 141 394€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
15 155€ 20 043€ 25 406€ 245 331€ 11 421€ 16 348€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
17 841 208 € 17 685 044 € 16 371 268 € 15 355 993 € 16 421 420 € 16 189 955 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 356 666€ 3 366 827€ 3 500 873€ 2 898 222€ 3 721 557€ 3 598 777€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
8 354 868€ 8 611 275€ 7 823 279€ 7 409 047€ 7 628 171€ 7 322 407€
14
D.
Služby
1 165 359€ 1 129 745€ 946 395€ 942 861€ 932 115€ 928 285€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
3 267 584 € 3 319 818 € 2 895 179 € 2 648 980 € 2 470 148 € 2 308 873 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 272 684€ 2 320 167€ 2 028 130€ 1 865 070€ 1 739 048€ 1 626 566€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
792 418€ 806 820€ 703 446€ 653 800€ 612 855€ 573 011€
19
E.4.
Sociálne náklady
202 482€ 192 831€ 163 603€ 130 110€ 118 245€ 109 296€
20
F.
Dane a poplatky
38 264€ 34 124€ 34 343€ 34 694€ 34 402€ 35 596€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 429 071€ 1 004 066€ 959 693€ 1 129 774€ 1 483 793€ 1 864 627€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 429 071€ 1 004 066€ 959 693€ 1 129 774€ 1 483 793€ 1 864 627€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
109 021€ 76 022€ 45 261€ 54 494€ 90 437€ 73 590€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
50 201€ 39 395€ 69 328€ -1 568€ -10 199€ 2 262€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
70 174€ 103 772€ 96 917€ 239 489€ 70 996€ 55 538€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
468 173 € 1 406 711 € 2 262 272 € 2 515 293 € 1 125 032 € 1 759 575 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
5 223 062 € 5 800 333 € 6 242 318 € 6 264 489 € 5 103 181 € 5 942 319 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 592 € 11 851 € 5 215 € 6 555 € 2 420 € 4 681 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 18 € 4 € 7 € 13 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 18€ 4€ 7€ 13€
42
XII.
Kurzové zisky
3 592€ 11 850€ 5 197€ 6 551€ 2 413€ 4 668€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
98 832 € 83 606 € 88 347 € 83 468 € 132 520 € 130 098 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
40 075 € 47 674 € 61 868 € 48 116 € 71 390 € 92 783 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
40 075€ 47 674€ 61 868€ 48 116€ 71 390€ 92 783€
52
O.
Kurzové straty
41 679€ 22 320€ 6 728€ 19 141€ 47 711€ 23 140€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
17 078€ 13 612€ 19 751€ 16 211€ 13 419€ 14 175€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-95 240 € -71 755 € -83 132 € -76 913 € -130 100 € -125 417 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
372 933 € 1 334 956 € 2 179 140 € 2 438 380 € 994 932 € 1 634 158 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
99 312 € 299 707 € 452 143 € 273 944 € 129 365 € 224 995 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
132 911€ 266 871€ 438 247€ 273 944€ 129 365€ 224 995€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-33 599€ 32 836€ 13 896€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
273 621 € 1 035 249 € 1 726 997 € 2 164 436 € 865 567 € 1 409 163 €