Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
598 362 € 440 938 € 368 864 € 356 946 € 340 528 € 432 854 € 533 791 € 1 376 679 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
149 199 € 151 223 € 110 686 € 115 590 € 120 791 € 129 259 € 251 723 € 270 729 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
3 701 € 3 701 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
3 701€ 3 701€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
149 199 € 151 223 € 110 686 € 115 590 € 120 791 € 129 259 € 248 022 € 267 028 €
012
A.II.1
Pozemky
101 229€ 105 957€ 110 686€ 30 319€ 30 319€ 30 319€ 5 951€ 5 951€
013
A.II.2
Stavby
85 094€ 89 822€ 94 551€ 153 735€ 162 870€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
47 970€ 45 266€ 0€ 177€ 650€ 4 389€ 88 005€ 97 876€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
331€ 331€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
449 163 € 289 715 € 258 178 € 239 863 € 218 283 € 302 512 € 281 684 € 1 104 938 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
131 173 € 64 205 € 221 660 € 156 165 € 157 136 € 247 185 € 161 821 € 161 821 €
032
B.I.1
Materiál
658€ 1 629€ 1 455€ 118€ 118€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
155 507€ 155 507€ 245 730€ 161 653€ 161 653€
036
B.I.5
Tovar
50€ 50€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
304 211 € 195 133 € 32 446 € 18 364 € 36 086 € 13 625 € 92 842 € 912 778 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
243 001€ 151 653€ 26 492€ 17 482€ 34 512€ 13 093€ 92 610€ 912 546€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
13 424€ 3 244€ 3 541€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
692€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
47 786€ 40 236€ 2 413€ 882€ 882€ 532€ 232€ 232€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
13 779 € 30 377 € 4 072 € 65 334 € 25 061 € 41 702 € 27 021 € 30 339 €
056
B.IV.1
Peniaze
13 779€ 30 377€ 4 072€ 1 190€ 4 107€ 5 368€ 1 082€ 5 503€
057
B.IV.2
Účty v bankách
64 144€ 20 954€ 36 334€ 25 939€ 24 836€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 493 € 1 454 € 1 083 € 384 € 1 012 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
384€ 1 012€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 493€ 1 454€ 1 083€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
598 362 € 440 938 € 368 864 € 356 946 € 340 528 € 432 854 € 533 791 € 1 376 679 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
295 370 € 276 286 € 250 127 € 243 510 € 214 671 € 204 489 € 172 805 € 303 697 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
34 854 € 34 854 € 34 854 € 34 854 € 34 854 € 34 854 € 34 854 € 34 854 €
069
A.I.1
Základné imanie
34 854€ 34 854€ 34 854€ 34 854€ 34 854€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
30 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
6 971 € 6 971 € 6 971 € 6 971 € 6 971 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
6 971€ 6 971€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
204 460 € 178 303 € 171 685 € 172 843 € 162 664 € 222 664 € 268 844 € 265 323 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
356 765€ 346 583€ 353 554€ 268 844€ 265 323€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-183 922€ -183 919€ -130 890€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
19 085 € 26 158 € 6 617 € -1 158 € 10 182 € -53 029 € -130 893 € 3 520 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
302 992 € 164 652 € 118 737 € 113 436 € 125 857 € 228 365 € 360 986 € 1 072 982 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 425 € 2 041 € 2 343 € 4 061 € 3 097 € 2 376 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
2 425€ 2 041€ 2 343€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
4 061€ 3 097€ 2 376€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
811 € 1 222 € 1 134 € 1 005 € 871 € 721 € 527 € 450 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 005€ 871€ 721€ 527€ 450€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
86 450 € 106 397 € 70 260 € 130 370 € 121 889 € 225 268 € 310 242 € 807 529 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
61 753€ 77 066€ 26 949€ 46 989€ 34 905€ 136 485€ 167 727€ 695 010€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
12 445€ 21 552€ 39 727€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
66 165€ 83 626€ 72 636€ 129 181€ 114 381€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
4 276€ 3 509€ 2 915€ 1 749€ 1 988€ 1 916€ 1 717€ 3 143€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 033€ 1 180€ 1 185€ 1 948€ 675€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
7 976€ 4 270€ 669€ 14 434€ 190€ 13 046€ 8 629€ -6 875€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 040€ 1 195€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
47 000€ 47 000€ 67 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
166 306 € 7 992 € -22 000 € -22 000 € 50 217 € 265 003 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120 657€ 3 984€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
45 649€ 4 008€ -22 000€ -22 000€ 50 217€ 265 003€