Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MONT-ALU, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 994 069€ 1 549 175€ 2 338 274€ 1 399 958€ 1 127 125€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 058 040 € 1 595 225 € 2 377 583 € 1 386 297 € 1 161 849 € 858 715 € 758 198 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
3 121€ 30 937€ 380 997€ 239 527€ 342 438€ 105 809€ 106 399€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 114 820€ 656 378€ 1 173 123€ 970 866€ 517 138€ 663 270€ 597 870€
05
III.
Tržby z predaja služieb
876 128€ 861 861€ 784 153€ 177 759€ 167 910€ 103 798€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
18 000€ 19 750€ 10 250€ -12 850€ 46 100€ -18 600€ 48 300€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€ 0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
5 667€ 20 000€ 23 750€ 2 833€ 1 833€ 4 282€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
40 304€ 6 299€ 5 310€ 8 162€ 88 263€ 2 605€ 1 347€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 901 160 € 1 557 794 € 2 207 765 € 1 355 795 € 1 145 473 € 839 832 € 749 689 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
29 733€ 4 943€ 332 701€ 171 976€ 254 429€ 69 324€ 89 466€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
860 109€ 689 013€ 995 475€ 810 509€ 599 971€ 463 353€ 403 547€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€ 0€
14
D.
Služby
449 384€ 419 000€ 531 804€ 140 656€ 86 036€ 95 759€ 94 321€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
222 990 € 204 524 € 186 221 € 126 009 € 106 851 € 108 840 € 78 725 €
16
E.1.
Mzdové náklady
161 816€ 151 383€ 137 761€ 93 785€ 80 300€ 79 668€ 57 571€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
56 913€ 49 309€ 44 519€ 29 714€ 24 919€ 28 008€ 20 112€
19
E.4.
Sociálne náklady
4 261€ 3 832€ 3 941€ 2 510€ 1 632€ 1 164€ 1 042€
20
F.
Dane a poplatky
12 861€ 11 579€ 7 272€ 7 220€ 5 718€ 5 397€ 3 061€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
225 003€ 173 550€ 141 086€ 92 649€ 86 741€ 86 392€ 76 881€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
225 003€ 173 550€ 141 086€ 92 649€ 86 741€ 86 392€ 76 881€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 094€ 0€ 2 462€ 1 458€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
55 685€ 41 527€ 0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
40 301€ 13 658€ 10 744€ 6 776€ 5 727€ 9 309€ 3 688€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
156 880 € 37 431 € 169 818 € 30 502 € 16 376 € 18 883 € 8 509 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
672 843 € 455 970 € 488 543 € 252 161 € 133 150 € 225 841 € 165 235 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
983 € 14 672 € 4 722 € 811 € 11 376 € 130 € 1 670 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 12 950 € 2 088 € 1 € 0 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 12 950€ 2 088€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
983€ 1 722€ 2 634€ 810€ 11 376€ 130€ 1 670€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
32 453 € 34 741 € 25 139 € 20 377 € 24 389 € 12 432 € 7 025 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
22 485 € 18 783 € 19 544 € 15 408 € 14 471 € 4 110 € 4 721 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€ 1€ 4 721€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
22 485€ 18 783€ 19 543€ 15 408€ 14 471€ 4 110€
52
O.
Kurzové straty
4 217€ 1 579€ 3 703€ 3 179€ 8 151€ 6 182€ 1 253€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 751€ 14 379€ 1 892€ 1 790€ 1 767€ 2 140€ 1 051€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-31 470 € -20 069 € -20 417 € -19 566 € -13 013 € -12 302 € -5 355 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
125 410 € 17 362 € 149 401 € 10 936 € 3 363 € 6 581 € 3 154 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
26 961 € 16 083 € 25 955 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 1 482 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
26 961€ 16 083€ 25 955€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 1 482€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€ 0€ 0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
98 449 € 1 279 € 123 446 € 8 056 € 483 € 3 701 € 1 672 €