Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MONT-ALU, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 170 032€ 2 325 362€ 2 118 995€ 1 994 069€ 1 549 175€ 2 338 274€ 1 399 958€ 1 127 125€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
3 175 062 € 2 345 802 € 2 219 462 € 2 058 040 € 1 595 225 € 2 377 583 € 1 386 297 € 1 161 849 € 858 715 € 758 198 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
221 281€ 14 625€ 12 529€ 3 121€ 30 937€ 380 997€ 239 527€ 342 438€ 105 809€ 106 399€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
792 671€ 1 665 251€ 1 990 995€ 1 114 820€ 656 378€ 1 173 123€ 970 866€ 517 138€ 663 270€ 597 870€
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 156 080€ 645 489€ 115 469€ 876 128€ 861 861€ 784 153€ 177 759€ 167 910€ 103 798€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-31 342€ 18 000€ 19 750€ 10 250€ -12 850€ 46 100€ -18 600€ 48 300€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€ 0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
0€ 20 000€ 54 000€ 5 667€ 20 000€ 23 750€ 2 833€ 1 833€ 4 282€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 030€ 437€ 77 811€ 40 304€ 6 299€ 5 310€ 8 162€ 88 263€ 2 605€ 1 347€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 971 031 € 2 138 170 € 1 976 796 € 1 901 160 € 1 557 794 € 2 207 765 € 1 355 795 € 1 145 473 € 839 832 € 749 689 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
290 818€ 1 320€ 6 392€ 29 733€ 4 943€ 332 701€ 171 976€ 254 429€ 69 324€ 89 466€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 731 743€ 1 289 896€ 959 607€ 860 109€ 689 013€ 995 475€ 810 509€ 599 971€ 463 353€ 403 547€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€ 0€
14
D.
Služby
395 443€ 276 252€ 414 113€ 449 384€ 419 000€ 531 804€ 140 656€ 86 036€ 95 759€ 94 321€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
252 358 € 291 660 € 233 020 € 222 990 € 204 524 € 186 221 € 126 009 € 106 851 € 108 840 € 78 725 €
16
E.1.
Mzdové náklady
176 144€ 202 735€ 166 525€ 161 816€ 151 383€ 137 761€ 93 785€ 80 300€ 79 668€ 57 571€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
62 727€ 71 182€ 60 658€ 56 913€ 49 309€ 44 519€ 29 714€ 24 919€ 28 008€ 20 112€
19
E.4.
Sociálne náklady
13 487€ 17 743€ 5 837€ 4 261€ 3 832€ 3 941€ 2 510€ 1 632€ 1 164€ 1 042€
20
F.
Dane a poplatky
12 102€ 8 415€ 9 377€ 12 861€ 11 579€ 7 272€ 7 220€ 5 718€ 5 397€ 3 061€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
264 691€ 244 888€ 267 001€ 225 003€ 173 550€ 141 086€ 92 649€ 86 741€ 86 392€ 76 881€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
264 691€ 244 888€ 267 001€ 225 003€ 173 550€ 141 086€ 92 649€ 86 741€ 86 392€ 76 881€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 6 872€ 5 094€ 0€ 2 462€ 1 458€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
11 373€ 10 924€ 42 866€ 55 685€ 41 527€ 0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
12 503€ 14 815€ 37 548€ 40 301€ 13 658€ 10 744€ 6 776€ 5 727€ 9 309€ 3 688€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
204 031 € 207 632 € 242 666 € 156 880 € 37 431 € 169 818 € 30 502 € 16 376 € 18 883 € 8 509 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
752 028 € 757 897 € 707 539 € 672 843 € 455 970 € 488 543 € 252 161 € 133 150 € 225 841 € 165 235 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
4 261 € 1 537 € 7 984 € 983 € 14 672 € 4 722 € 811 € 11 376 € 130 € 1 670 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 12 950 € 2 088 € 1 € 0 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 12 950€ 2 088€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
4 261€ 1 537€ 7 984€ 983€ 1 722€ 2 634€ 810€ 11 376€ 130€ 1 670€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
47 088 € 44 336 € 46 923 € 32 453 € 34 741 € 25 139 € 20 377 € 24 389 € 12 432 € 7 025 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
22 659 € 23 231 € 32 040 € 22 485 € 18 783 € 19 544 € 15 408 € 14 471 € 4 110 € 4 721 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
23 231€ 0€ 0€ 1€ 4 721€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
22 659€ 32 040€ 22 485€ 18 783€ 19 543€ 15 408€ 14 471€ 4 110€
52
O.
Kurzové straty
19 008€ 18 417€ 10 222€ 4 217€ 1 579€ 3 703€ 3 179€ 8 151€ 6 182€ 1 253€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 421€ 2 688€ 4 661€ 5 751€ 14 379€ 1 892€ 1 790€ 1 767€ 2 140€ 1 051€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-42 827 € -42 799 € -38 939 € -31 470 € -20 069 € -20 417 € -19 566 € -13 013 € -12 302 € -5 355 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
161 204 € 164 833 € 203 727 € 125 410 € 17 362 € 149 401 € 10 936 € 3 363 € 6 581 € 3 154 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
35 857 € 35 514 € 41 477 € 26 961 € 16 083 € 25 955 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 1 482 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
35 857€ 35 514€ 41 477€ 26 961€ 16 083€ 25 955€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 1 482€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€ 0€ 0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
125 347 € 129 319 € 162 250 € 98 449 € 1 279 € 123 446 € 8 056 € 483 € 3 701 € 1 672 €