Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
36 368€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
36 368€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
31 212 301 € 34 509 044 € 34 591 796 € 35 931 446 € 34 993 266 € 34 786 615 € 29 218 351 € 25 045 521 € 27 152 144 € 15 780 895 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
31 629 028€ 34 438 205€ 34 757 587€ 34 852 256€ 34 720 101€ 34 138 682€ 28 760 434€ 25 256 064€ 26 647 412€ 15 644 328€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-416 727€ 70 839€ -165 791€ 714 994€ -149 824€ 508 957€ 442 443€ -280 244€ 256 079€ 12 042€
07
II.3
Aktivácia
364 196€ 422 989€ 138 976€ 15 474€ 69 701€ 248 653€ 124 525€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
19 394 790 € 21 996 849 € 21 666 354 € 23 358 964 € 23 349 055 € 24 406 794 € 18 892 292 € 16 430 399 € 17 755 305 € 9 185 809 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
16 427 902€ 18 752 100€ 18 650 870€ 19 538 293€ 19 615 295€ 20 580 137€ 16 146 192€ 13 593 843€ 14 645 701€ 7 106 719€
10
B.2
Služby
2 966 970€ 3 247 008€ 3 018 519€ 3 815 295€ 3 733 760€ 3 826 657€ 2 746 100€ 2 836 556€ 3 109 604€ 2 079 090€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
11 817 511 € 12 512 195 € 12 925 442 € 12 572 482 € 11 644 212 € 10 379 822 € 10 326 059 € 8 615 122 € 9 396 839 € 6 595 086 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
6 630 920 € 6 971 817 € 6 560 624 € 5 447 234 € 4 391 867 € 4 159 051 € 3 624 123 € 3 360 025 € 3 274 235 € 1 997 203 €
13
C.1
Mzdové náklady
4 673 397€ 4 914 145€ 4 626 445€ 3 928 582€ 3 141 810€ 2 966 300€ 2 589 676€ 2 394 037€ 2 332 079€ 1 426 874€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 624 277€ 1 690 549€ 1 590 407€ 1 342 306€ 1 089 863€ 1 042 209€ 898 041€ 827 507€ 802 852€ 486 934€
16
C.4
Sociálne náklady
333 246€ 367 123€ 343 772€ 176 346€ 160 195€ 150 541€ 136 407€ 138 481€ 139 304€ 83 395€
17
D
Dane a poplatky
36 305€ 36 514€ 35 698€ 35 539€ 37 501€ 36 437€ 36 974€ 32 013€ 32 120€ 15 248€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 407 566€ 3 636 048€ 5 104 168€ 5 713 062€ 5 167 064€ 5 020 807€ 4 380 084€ 4 302 721€ 2 706 088€ 1 928 747€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
112 491€ 400 569€ 979 712€ 553 190€ 874 828€ 329 832€ 194 215€ 785 074€ 1 513 979€ 228 202€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
89 297€ 324 844€ 759 570€ 114 358€ 823 981€ 366 960€ 100 730€ 697 950€ 697 488€ 78 225€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
17 281 269€ 19 689 728€ 19 888 142€ 20 197 544€ 18 090 453€ 8 897 941€ 3 746 741€ 796 592€ 1 304 592€ 261 780€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
16 571 838€ 18 857 486€ 19 322 595€ 19 049 035€ 17 358 911€ 8 219 149€ 1 740 926€ 67 731€ 28 038€ 3 235€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
2 475 345 € 2 775 783 € 2 010 641 € 2 963 988 € 2 830 169 € 1 805 191 € 4 384 178 € 1 736 348 € 5 477 441 € 3 062 410 €
38
X.
Výnosové úroky
15 518€ 17 120€ 15 259€ 26 792€ 55 877€ 76 855€ 83 010€ 16 768€ 175€ 95€
39
N
Nákladové úroky
93 356€ 129 398€ 134 731€ 193 056€ 310 261€ 349 256€ 343 646€ 358 360€ 372 444€ 225 148€
40
XI.
Kurzové zisky
10€ 65€ 33€ 1 988€ 5€ 23€ 117€
41
O
Kurzové straty
136€ 17€ 145€ 82€ 156€ 247€ 51€ 17€ 65€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
38 089€ 41 057€ 43 934€ 50 766€ 65 331€ 46 365€ 13 758€ 19 872€ 20 479€ 42 798€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-116 063 € -153 352 € -163 541 € -217 112 € -319 806 € -318 980 € -272 457 € -361 476 € -392 790 € -267 734 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
2 359 282 € 2 622 431 € 1 847 100 € 2 746 876 € 2 510 363 € 1 486 211 € 4 111 721 € 1 374 872 € 5 084 651 € 2 794 676 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
216 555 € 1 014 898 € 1 092 556 € -28 948 € -1 434 876 € 337 078 € 927 305 € 993 952 € -1 324 223 € 78 572 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
288 084€ 347 153€ 347 129€ 388 855€ 344 222€ 359 804€ 14 454€ 6 003€ 10 704€ 9 529€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-71 529€ 667 745€ 745 427€ -417 803€ -1 779 098€ -22 726€ 912 850€ 987 949€ -1 334 927€ 69 043€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 142 727 € 1 607 533 € 754 544 € 2 775 824 € 3 945 239 € 1 149 133 € 3 184 416 € 380 920 € 6 408 874 € 2 716 104 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
2 359 282 € 2 622 431 € 1 847 100 € 2 746 876 € 2 510 363 € 1 486 211 € 4 111 720 € 1 374 872 € 5 084 651 € 2 794 676 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 142 727 € 1 607 533 € 754 544 € 2 775 824 € 3 945 239 € 1 149 134 € 3 184 416 € 380 920 € 6 408 874 € 2 716 104 €