Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.12.2014
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE)
0,0 % 0,0 % N/A N/A 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Návratnosť aktív (ROA)
0,0 % 0,0 % N/A N/A 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Celková zadlženosť
70,5 % 70,5 % 70,5 % 70,5 % 70,5 % 70,5 % 70,5 % 70,5 %
  Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium.
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)
N/A N/A
EBITDA
N/A N/A N/A N/A
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Účtovný cash flow
N/A N/A
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti
N/A N/A N/A N/A
Čistý cash flow
N/A
Čistý dlh
Marže
Ukazovatele zadlženosti
Celková zadlženosť
Stupeň samofinancovania
Krátkodobá zadlženosť
Finančná páka
Platobná neschopnosť celková
Ukazovatele likvidity
Likvidita 1. stupňa
Likvidita 2. stupňa
Likvidita 3. stupňa
Finančné účty/Aktíva
Ukazovatele rentability
Návratnosť vlastného kapitálu
N/A N/A
Návratnosť aktív
N/A N/A
Návratnosť aktív (EBIT)
N/A N/A
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT)
N/A N/A
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT)
N/A N/A
Návratnosť investovaného kapitálu
N/A N/A
Ukazovateľ aktivity
Obrat aktív
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Obrat obežného majetku
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Ďalšie ukazovatele
Stupeň oddlženia
N/A
Krátkodobá toková oddlženosť
N/A
Miera zadlženosti vlastného imania
Altmanovo Z-skóre
N/A