Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
516 832€ 429 514€ 1 209 037€ 1 659 010€ 857 394€ 1 415 284€ 2 161 555€ 1 335 881€ 3 015 656€ 1 754 705€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
527 375 € 409 023 € 1 243 841 € 1 664 781 € 864 846 € 5 074 953 € 2 171 450 € 1 341 134 € 3 030 475 € 1 774 313 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
56 943€ 66 982€ 169 392€ 206 911€ 22 103€ 35 826€ 61 511€ 116 348€ 95 513€ 183 237€
05
III.
Tržby z predaja služieb
459 889€ 362 532€ 1 039 645€ 1 452 099€ 835 291€ 1 379 458€ 2 100 044€ 1 219 533€ 2 920 143€ 1 571 468€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-24 011€ 24 011€ -6 253€ 6 253€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 920€ 10 793€ 6 900€ 417€ 250€ 2 775€ 1 667€ 2 247€ 5 120€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10 543€ 1 600€ 5 124€ 782€ 3 659 419€ 7 120€ 3 586€ 12 572€ 14 488€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
832 735 € 522 144 € 1 385 964 € 1 610 184 € 1 040 368 € 2 172 513 € 3 460 915 € 1 242 641 € 3 029 359 € 1 741 362 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
44 834€ 110 188€ 524 364€ 323 365€ 233 542€ 163 160€ 655 103€ 260 186€ 540 193€ 595 950€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
282 494€ 175 874€ 619 825€ 874 788€ 370 971€ 790 669€ 1 294 187€ 495 988€ 1 740 905€ 734 444€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
162 632 € 179 556 € 179 279 € 210 235 € 306 161 € 309 180 € 395 620 € 359 353 € 564 614 € 188 547 €
16
E.1.
Mzdové náklady
121 917€ 135 993€ 134 929€ 155 518€ 226 102€ 228 804€ 287 116€ 260 039€ 416 534€ 139 416€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
38 636€ 42 534€ 41 890€ 49 289€ 75 515€ 76 509€ 101 099€ 88 533€ 145 667€ 48 396€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 079€ 1 029€ 2 460€ 5 428€ 4 544€ 3 867€ 7 405€ 10 781€ 2 413€ 735€
20
F.
Dane a poplatky
63 592€ 8 071€ 11 173€ 95 329€ 4 593€ 4 738€ 454 840€ 5 277€ 6 595€ 5 996€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24 715€ 27 743€ 35 533€ 74 236€ 76 421€ 82 563€ 115 855€ 121 280€ 148 224€ 123 131€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
24 715€ 27 743€ 35 533€ 74 236€ 76 421€ 82 563€ 115 855€ 121 280€ 148 224€ 123 131€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 471€ 4 024€ 2 064€ 2 667€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-2 204€ -4 419€ 812 230€ 512 471€ -13 382€ 12 208€ 74 540€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
254 468€ 20 712€ 10 319€ 34 435€ 49 075€ 9 973€ 30 775€ 13 939€ 16 620€ 16 087€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-305 360 € -113 121 € -142 123 € 54 597 € -175 522 € 2 902 440 € -1 289 465 € 98 493 € 1 116 € 32 951 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
189 504 € 119 441 € 88 859 € 454 604 € 259 134 € 461 455 € 212 265 € 579 707 € 734 558 € 424 311 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
94 384 € 98 496 € 118 116 € 95 652 € 94 560 € 94 403 € 90 067 € 79 272 € 796 785 € 663 060 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
740 685 € 607 220 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
740 685€ 607 220€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
94 384 € 94 384 € 94 384 € 94 384 € 94 256 € 94 127 € 90 053 € 79 215 € 56 098 € 3 108 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
94 384€ 94 384€ 94 384€ 94 384€ 94 256€ 94 127€ 90 053€ 79 215€ 56 098€ 3 108€
42
XII.
Kurzové zisky
56€ 1 268€ 7€ 158€ 4€ 22 491€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
30 240€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
4 056€ 23 732€ 297€ 118€ 10€ 57€ 2€ 1€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 136 € 10 078 € 14 316 € 6 614 € 3 189 € 30 034 € 39 364 € 3 017 € 820 945 € 800 622 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
763 458€ 585 148€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
448 € 776 € 4 475 € 3 137 € 121 € 819 € 3 691 € 2 026 € 17 163 € 34 556 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
448€ 776€ 4 475€ 3 137€ 121€ 819€ 3 691€ 2 026€ 17 163€ 34 556€
52
O.
Kurzové straty
5 041€ 1 918€ 25 650€ 29 053€ 7€ 1€ 20 589€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
27 794€ 149 150€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 688€ 9 302€ 4 800€ 3 477€ 1 150€ 3 565€ 6 620€ 984€ 12 529€ 11 179€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
90 248 € 88 418 € 103 800 € 89 038 € 91 371 € 64 369 € 50 703 € 76 255 € -24 160 € -137 562 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-215 112 € -24 703 € -38 323 € 143 635 € -84 151 € 2 966 809 € -1 238 762 € 174 748 € -23 044 € -104 611 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
0 € 13 848 € 3 625 € 2 628 € 44 449 € 23 028 € 3 710 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
13 848€ 3 868€ 2 880€ 44 449€ 22 533€ 3 710€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-243€ -252€ 495€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-215 112 € -24 703 € -38 323 € 129 787 € -84 151 € 2 963 184 € -1 241 390 € 130 299 € -46 072 € -108 321 €