Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BIOPRODUKT Dunajský Klátov, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 480 442 € 2 437 021 € 2 456 803 € 2 653 635 € 2 274 262 € 1 185 252 € 1 143 168 € 1 088 923 € 933 635 € 798 963 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 019 945 € 2 115 885 € 2 278 103 € 2 382 017 € 2 107 886 € 964 898 € 987 026 € 819 316 € 708 890 € 527 987 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 019 945 € 2 115 885 € 2 278 103 € 2 382 017 € 2 107 886 € 964 898 € 987 026 € 819 316 € 708 890 € 527 987 €
012
A.II.1
Pozemky
119 741€ 119 741€ 119 741€ 119 741€ 119 741€ 117 338€ 115 950€ 66 880€ 66 880€ 66 880€
013
A.II.2
Stavby
1 578 223€ 1 636 955€ 1 727 718€ 1 817 318€ 627 226€ 654 261€ 232 054€ 247 950€ 251 679€ 195 041€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
207 381€ 247 008€ 321 098€ 335 395€ 101 861€ 187 333€ 194 289€ 277 603€ 362 203€ 265 616€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
100€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 15€ 32€ 49€ 66€ 83€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
10 969€ 8 550€ 5 900€ 5 900€ 1 166 178€ 5 900€ 444 650€ 226 883€ 28 128€ 350€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
103 631€ 103 631€ 103 631€ 103 631€ 92 831€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
455 556 € 317 643 € 171 039 € 269 028 € 164 787 € 218 653 € 154 228 € 267 390 € 222 015 € 263 123 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
18 404 € 21 459 € 10 760 € 26 959 € 22 714 € 24 052 € 38 221 € 48 734 € 27 116 € 89 537 €
032
B.I.1
Materiál
10 752€ 7 156€ 1 137€ 12 436€ 16 737€ 17 108€ 35 771€ 45 826€ 22 103€ 3 537€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
46 900€
034
B.I.3
Výrobky
30 981€
035
B.I.4
Zvieratá
1 180€ 1 180€ 1 180€ 1 180€ 1 180€ 100€ 100€ 100€ 100€
036
B.I.5
Tovar
6 472€ 13 123€ 8 443€ 13 343€ 4 797€ 6 844€ 2 350€ 2 808€ 4 913€ 8 119€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
2 910 € 2 910 € 901 € 1 544 € 1 390 € 484 € 401 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
2 910€ 2 910€ 901€ 1 544€ 1 390€ 484€ 401€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
296 462 € 100 458 € 122 733 € 93 324 € 119 384 € 96 716 € 55 468 € 209 674 € 160 646 € 107 307 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
75 008€ 64 324€ 88 547€ 53 957€ 61 865€ 87 020€ 42 078€ 131 160€ 104 424€ 72 436€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
184 029€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
37 209€ 35 812€ 34 117€ 34 505€ 57 304€ 9 182€ 12 847€ 78 084€ 56 222€ 34 871€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
216€ 322€ 69€ 4 862€ 215€ 514€ 543€ 430€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
140 690 € 192 816 € 34 636 € 147 844 € 22 689 € 96 341 € 59 149 € 8 498 € 33 852 € 66 279 €
056
B.IV.1
Peniaze
104 453€ 136 803€ 31 126€ 145 908€ 12 329€ 85 014€ 51 386€ 8 498€ 6 280€ 7 034€
057
B.IV.2
Účty v bankách
36 237€ 56 013€ 3 510€ 1 936€ 10 360€ 11 327€ 7 763€ 27 572€ 59 245€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
4 941 € 3 493 € 7 661 € 2 590 € 1 589 € 1 701 € 1 914 € 2 217 € 2 730 € 7 853 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
475€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 941€ 3 493€ 7 186€ 2 590€ 1 589€ 1 701€ 1 914€ 2 217€ 2 730€ 7 853€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 480 442 € 2 437 021 € 2 456 803 € 2 653 635 € 2 274 262 € 1 185 252 € 1 143 168 € 1 088 923 € 933 635 € 798 963 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
350 409 € 331 148 € 301 049 € 267 068 € 265 583 € 306 516 € 401 661 € 591 824 € 623 677 € 611 432 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
322 612 € 293 746 € 259 766 € 258 280 € 299 213 € 299 359 € 485 607 € 589 528 € 604 130 € 461 011 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
322 612€ 293 746€ 259 766€ 258 280€ 299 213€ 299 359€ 485 607€ 589 528€ 604 130€ 461 011€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
20 494 € 30 099 € 33 980 € 1 485 € -40 933 € -146 € -91 249 € -5 007 € 12 244 € 143 118 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 728 821 € 1 680 338 € 1 705 896 € 2 026 754 € 1 836 167 € 878 736 € 741 507 € 497 099 € 309 937 € 187 405 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
7 047 € 6 672 € 7 040 € 4 749 € 6 118 € 7 386 € 7 248 € 6 898 € 8 541 € 6 903 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
6 347€ 6 440€ 4 149€ 6 118€ 7 386€ 7 248€ 6 898€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
700€ 6 672€ 600€ 600€ 8 541€ 6 903€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
612 085 € 657 069 € 727 391 € 753 970 € 586 868 € 64 383 € 14 802 € 26 836 € 18 791 € 31 395 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
5 268€ 4 783€ 3 707€ 3 267€ 3 042€ 2 730€ 2 342€ 1 984€ 1 637€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
606 817€ 652 286€ 723 158€ 749 347€ 583 585€ 54 350€ 791€ 5 041€ 4 415€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
4 233€ 916€ 16€ 6 991€ 11 281€ 19 453€ 16 807€ 25 343€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
699 784 € 657 446 € 693 700 € 973 165 € 790 386 € 287 652 € 180 008 € 67 678 € 121 615 € 149 107 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
184 424€ 138 269€ 194 792€ 229 412€ 672 136€ 202 325€ 111 178€ 55 442€ 84 300€ 24 110€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
569€ 388€ 24€ 59 269€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
437 441€ 437 441€ 408 462€ 649 826€ 73 687€ 70 097€ 54 097€ 14 544€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
6 904€ 6 232€ 6 918€ 6 467€ 7 364€ 5 770€ 5 931€ 4 832€ 4 810€ 4 843€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 566€ 4 114€ 3 829€ 3 532€ 3 688€ 2 861€ 3 019€ 2 738€ 2 934€ 2 756€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 333€ 5 264€ 6 666€ 27 711€ 78€ 6 524€ 169€ 489€ 9 610€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
64 116€ 66 126€ 73 033€ 56 217€ 33 433€ 75€ 5 045€ 3 789€ 5 393€ 58 129€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
7 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
402 905 € 359 151 € 277 765 € 294 870 € 452 795 € 519 315 € 539 449 € 395 687 € 160 990 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
147 750€ 204 750€ 248 860€ 293 830€ 359 050€ 235 067€ 160 990€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
402 905€ 359 151€ 130 015€ 90 120€ 203 935€ 225 485€ 180 399€ 160 620€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
401 212 € 425 535 € 449 858 € 359 813 € 172 512 € 21 € 126 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
21€ 126€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
376 889€ 401 212€ 425 535€ 359 813€ 172 512€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
24 323€ 24 323€ 24 323€