Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BIOPRODUKT Dunajský Klátov, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
550 154€ 450 063€ 339 249€ 675 662€ 33 347€ 850 158€ 939 374€ 1 155 457€ 3 145 074€ 1 872 909€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
449 444€ 366 129€ 281 517€ 616 666€ 21 247€ 758 915€ 849 940€ 1 068 703€ 2 842 400€ 1 603 951€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
100 710 € 83 934 € 57 732 € 58 996 € 12 100 € 91 243 € 89 434 € 86 754 € 302 674 € 268 958 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
559 916 € 605 829 € 605 431 € 451 475 € 428 052 € 451 586 € 386 273 € 491 447 € 515 951 € 567 064 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
559 916€ 605 829€ 605 431€ 451 475€ 428 052€ 451 586€ 386 273€ 491 447€ 593 833€ 567 064€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-77 882€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
317 490 € 316 509 € 291 606 € 253 478 € 237 573 € 342 519 € 307 122 € 331 748 € 538 986 € 503 050 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
218 420€ 158 149€ 185 807€ 179 312€ 181 386€ 233 703€ 222 396€ 221 793€ 253 761€ 162 541€
10
B.2
Služby
99 070€ 158 360€ 105 799€ 74 166€ 56 187€ 108 114€ 84 726€ 109 955€ 285 225€ 340 509€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
343 136 € 373 254 € 371 557 € 256 993 € 202 579 € 200 310 € 168 585 € 246 453 € 279 639 € 332 972 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
137 107 € 135 364 € 134 460 € 121 719 € 98 816 € 98 999 € 103 383 € 87 345 € 90 491 € 86 368 €
13
C.1
Mzdové náklady
100 226€ 99 091€ 98 536€ 88 444€ 71 947€ 71 530€ 77 454€ 64 168€ 66 710€ 63 662€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
34 933€ 34 878€ 34 611€ 31 049€ 25 322€ 25 174€ 19 723€ 22 569€ 23 434€ 22 374€
16
C.4
Sociálne náklady
1 948€ 1 395€ 1 313€ 2 226€ 1 547€ 2 295€ 6 206€ 608€ 347€ 332€
17
D
Dane a poplatky
7 042€ 5 518€ 8 654€ 7 357€ 6 104€ 6 591€ 5 779€ 6 602€ 6 332€ 7 333€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
138 925€ 165 332€ 157 871€ 118 802€ 90 283€ 87 623€ 105 459€ 119 366€ 127 517€ 122 069€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 680€ 7 000€ 200€ 22 125€ 9 000€ 50 500€ 10 000€ 19 000€ 35 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
163€ 1 240€ 6 520€ 22 240€ 20 564€ 8 017€ 37 365€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
3 355€ 1 133€ 684€ 405€ 79€ 142€ -1 825€ 1 968€ -38€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
24 454€ 41 151€ 29 847€ 20 983€ 666€ 91€ 1 371€ 452€ 2 951€ 10 881€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
26 197€ 24 659€ 19 529€ 7 708€ 3 858€ 4 265€ 25 647€ 22 353€ 13 240€ 2 125€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
56 481 € 88 159 € 80 406 € 37 590 € -9 135 € 32 717 € -66 504 € 28 271 € 42 645 € 125 996 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 1€ 11€ 20€
39
N
Nákladové úroky
23 328€ 39 529€ 38 774€ 25 984€ 27 255€ 24 564€ 22 957€ 11 791€ 13 311€ 10 090€
40
XI.
Kurzové zisky
57€ 76€ 90€ 3€ 39€ 2€ 1€ 14€ 2 524€ 1 669€
41
O
Kurzové straty
96€ 111€ 283€ 16€ 45€ 69€ 314€ 18€ 2 206€ 495€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 085€ 11 001€ 5 375€ 7 228€ 9 008€ 9 650€ 10 553€ 13 472€ 13 148€ 13 899€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-25 452 € -50 565 € -44 342 € -33 225 € -36 269 € -34 280 € -33 823 € -25 266 € -26 130 € -22 795 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
31 029 € 37 594 € 36 064 € 4 365 € -45 404 € -1 563 € -100 327 € 3 005 € 16 515 € 103 201 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
10 535 € 7 495 € 2 084 € 2 880 € -4 471 € -1 417 € -9 078 € 8 012 € 4 271 € -39 917 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
7 625€ 7 495€ 5 010€ 2 880€ 960€ 3 027€ 5 449€ 13 207€ 4 060€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
2 910€ -2 926€ -5 431€ -4 444€ -9 078€ 2 563€ -8 936€ -43 977€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
20 494 € 30 099 € 33 980 € 1 485 € -40 933 € -146 € -91 249 € -5 007 € 12 244 € 143 118 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
31 029 € 37 594 € 36 064 € 4 365 € -45 404 € -1 563 € -100 327 € 3 005 € 16 515 € 103 201 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
20 494 € 30 099 € 33 980 € 1 485 € -40 933 € -146 € -91 249 € -5 007 € 12 244 € 143 118 €