Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
 
Zaslúžené poistné
 
Zaslúžené poistné (po zohľadnení zaistenia)
 
Náklady na poistné plnenia
 
Náklady na poistné plnenia (po zohľadnení zaistenia)
 
Zmena stavu technickej rezervy na životné poistenie v hrubej výške (po zohľadnení
zaistenia)
 
Zmena stavu iných technických rezerv (po zohľadnení zaistenia)
 
Obstarávacie náklady na poistné zmluvy
 
Ostatné prevádzkové výnosy
 
Ostatné prevádzkové náklady
 
Osobné náklady
 
Mzdové náklady
 
Náklady na sociálne poistenie
 
Odmeny členom orgánov spoločnosti
 
Zisk alebo strata za účtovné odbobie pred zdanením
 
Daň z príjmov
 
Splatná daň
 
Odložená daň
 
Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení