Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti NAFTA a.s.

 • Názov NAFTA a.s.
 • IČO 36286192
 • DIČ 2022146599
 • IČ DPH SK2022146599 podľa §4
 • Sídlo Votrubova 1, 821 09 Bratislava
 • Dátum vzniku 16. marca 2006, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4837/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 107 235 562 € / splatené 107 235 562 €
  Podľa účtovnej závierky: 102 490 000 €
 • Historický názov NAFTA a. s.
  (platné do 16. októbra 2012 )
  NAFTA a.s.
  (platné do 16. októbra 2012 )
  Nafta Storage & Production a.s.
  (platné do 1. júla 2006 )
 • Historické sídlo Naftárska 965, 908 45 Gbely
  (platné do 1. septembra 2009)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním doplnkových služieb, a hnuteľného majetku 16.3.2006
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľných živností a kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností 16.3.2006
spracovanie údajov 16.3.2006
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom 16.3.2006
kopírovacie a rozmnožovacie práce 16.3.2006
viazačské práce 16.3.2006
diagnostika trasovania a porúch podzemných potrubných a káblových vedení 16.3.2006
údržba, montáž, opravy a kontrola zariadení katódovej ochrany plynovodných a ropovodných potrubí 16.3.2006
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky 16.3.2006
skladová evidencia 16.3.2006
montáž a demontáž protierupčného zariadenia a očisťovacej techniky 16.3.2006
vykonávanie stavebných a montážnych prác vo výškach pomocou horolezeckej alebo speleologickej techniky 16.3.2006
prenájom nehmotného majetku 16.3.2006
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 1.7.2012
vedenie účtovníctva 16.3.2006
dodávky a poradenské služby ohľadom výpočtovej techniky a spracovania dát 16.3.2006
výroba plynu 1.7.2006
dodávka plynu 1.7.2006
uskladňovanie plynu 1.7.2006
nákup a predaj uskladňovanie ropy, zemného plynu a ich vedľajších produktov - mazivá, oleja 1.7.2006
banská záchranná služba 1.7.2006
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 1.7.2006
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 1.7.2006
vnútroštátna nákladná cestná doprava 1.7.2006
projektovanie stavieb 1.7.2006
potápačstvo 1.7.2006
revízie a opravy dýchacích zariadení, oživovacích prístrojov, plynotesných oblekov, školenia a výcvik užívateľov dýchacej a oživovacej techniky s výnimkou lekárskych prístrojov, nástrojov a zdravotníckych potrieb 1.7.2006
technik požiarnej ochrany 1.7.2006
vyhotovovanie rozborov uhľovodíkových plynov, vôd a zeminy chemickými analýzami a pomocou chemických prístrojov 1.7.2006
prenájom technologických plynárenských zariadení 26.8.2006
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 7.11.2006
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) 7.11.2006
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) 7.11.2006
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu 7.11.2006
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby 19.12.2006
organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti 19.12.2006
uskutočňovanie stavieb a ich zmien ( vrátane občianskej vybavenosti obytných celkov ) 19.12.2006
geodetické a kartografické práce 19.12.2006
skrutkovanie pažníc a stupačiek 19.12.2006
vŕtanie studní 19.12.2006
kovoobrábanie 19.12.2006
činnosť vykonávaná banským spôsobom 19.12.2006
defektoskopia - nedeštruktívna kontrola 19.12.2006
rekultivácia kontaminovaných pôd 19.12.2006
zámočníctvo 19.12.2006
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie vyhradených tlakových zariadení a vykonávanie revízií a skúšok kotlov a tlakových nádob dodávateľským spôsobom 28.11.2007
výroba a dodávka elektriny výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW 20.2.2009
vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom:
- otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk ( § 2 písm. b/ zákona ) v rámci inej banskej činnosti ( pri ťažbe ropy, zemného plynu a mineralizovaných vôd ),
- zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel ( § 2 písm. c/ zákona ),
- úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním ( § 2 písm. d/ zákona ),
- zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách a) až d) ( § 2 písm. e/ zákona )
6.9.2011
osobitné zásahy do zemskej kôry (§2 písm. f/ zákona) v rámci banskej činnosti a to: a/ zriaďovanie, prevádzka, zabezpečenie a likvidácia zariadení na uskladňovanie plynov alebo kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a v podzemných priestoroch (podzemné zásobníky plynov a kvapalín), b/zriaďovanie, prevádzka, zabezpečenie a likvidácia zariadení na ukladanie rádioaktívnych a iných odpadov v podzemných priestoroch 15.7.2011
montáž, generálne opravy a rekonštrukcie vyhradených zdvíhacích zariadení, ich opravy, revízie a revízne skúšky dodávateľským spôsobom 15.7.2011
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia 15.7.2011
montáž, oprava, revízie vyhradených plynových zariadení, plnenie tlakových nádob na plyn 15.7.2011
prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany 15.7.2011
inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie 15.7.2011
inžinierska činnosť 15.7.2011
laboratórne analýzy vôd a výplachov 15.7.2011
výkon činnosti stavbyvedúceho - Pozemné stavby, Vodohospodárske stavby - hydromelioračné stavby, zdravotno-hospodárske stavby (voda, kanalizácia, plyn) 15.7.2011
výkon činnosti stavebného dozoru - Pozemné stavby 15.7.2011
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly 6.9.2011
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených zdvíhacích zariadení 1.7.2012
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených tlakových zariadení 1.7.2012
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení 1.7.2012
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených plynových zariadení 1.7.2012
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení 1.7.2012
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených plynových zariadení 1.7.2012
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení 1.7.2012
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení 6.9.2012
Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava 13.5.2013
Výkon činnosti energetického auditora 13.5.2013
výskum a vývoj v oblasti prírodných a techníckých vied 30.4.2014
montáž určených meradiel 30.4.2014
ložiskový geologický prieskum 22.12.2015
geofyzikálne práce a geochemické práce 22.12.2015
technické práce v rozsahu § 2, 4 ods. písm.
b) geologického zákona
13.5.2021
laboratórne práce 20.1.2017
Správa a údržba systémov pre automatizované spracovanie dát v rozsahu voľnej živnosti 7.8.2018
Návrh a optimalizácia informačných technológií v rozsahu voľnej živnosti 7.8.2018
Návrh a projektovanie počítačových a dátových sietí 7.8.2018
Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií 7.8.2018
Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií 7.8.2018
Inštalácia a servis počítačových a dátových sietí 7.8.2018
Poradenstvo v oblasti podnikania v plynárenstve 16.8.2018
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 1.12.2020
činnosť bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru v cestnej doprave 13.5.2021
vydavateľská činnosť 13.5.2021
Iné právne skutočnosti
1. Notárska zápisnica N 237/2006, Nz 22010/2006, NCRls 21924/2006 zo dňa 05.06.2006 spísaná JUDr. Miroslavom Pavlovičom, notárom so sídlom v Bratislave osvedčujúca rozhodnutie jedného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia , ktorým bolo rozhodnuté o zlúčení Nafta Storage & Production a.s., Naftárska 965, 908 45 Gbely, IČO: 36286192 ako spoločnosti nástupníckej so spoločnosťami NAFTA a.s., Naftárska 965, 908 45 Gbely, IČO: 31409938 a Slovenská vrtná spoločnosť, a.s., Zastávka 2103, 908 45 Gbely, IČO: 36225886 ako spoločnosťami zanikajúcimi a o schválení Zmluvy o zlúčení a ktorým bolo s účinnosťou ku dňu zápisu zlúčenia do obchodného registra rozhodnuté o znížení základného imania o 1.000.000,- Sk a súčasnom zvýšení základného imania na 3.230.960.000,- Sk a o zmene obchodného mena a prevzatí obchodného mena NAFTA a.s. a o zmene stanov. Účinky zlúčenia nástupníckej spoločnosti Nafta Storage & Production a.s. a zanikajúcich spoločností NAFTA a.s. a Slovenská vrtná spoločnosť, a.s. nastávajú zápisom do obchodného registra od 01.07.2006. Účinky zníženia základného imania Nafta Storage & Production a.s.o 1.000.000,- Sk a súčasného zvýšenia základného imania na 3.230.960.000,- Sk nastávajú zápisom zlúčenia do obchodného registra od 01.07.2006. Nafta Storage & Production a.s. zmenila obchodné meno a prevzala obchodné meno NAFTA a.s. zápisom zlúčenia do obchodného registra od 01.07.2006. Nafta Storage & Production a.s. , Naftárska 965, 908 45 Gbely, IČO: 36286192 sa stáva právnym nástupcom a prechádza na ňu imanie zanikajúcich spoločností NAFTA a.s. a Slovenská vrtná spoločnosť, a.s. zápisom zlúčenia do obchodného registra od 01.07.2006.
2. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 22.09.2009.
3. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.12.2009.
4. Výpis zo zápisnice č. 1/2010 z rokovania dozornej rady zo dňa 09.02.2010.
5. Rozhodnutie predstavenstva per rollam zo dňa 29.06.2010. Výpis zo zápisnice z rokovania dozornej rady zo dňa 01.07.2010.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.03.2011.
7. Výpis zo zápisnice č. 3/2011 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 07.04.2011.
8. Notárska zápisnica N 151/2011, Nz 20368/2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 03.06.2011
9. Notárska zápisnica N 151/2011, NZ 20368/2011 zo dňa 3.6.2011.
10. Uznesenie dozornej rady zo dňa 06.09.2011.
11. Zápisnica o hlasovaní vo voľbách jednej tretiny členov dozornej rady zamestnancami zo dňa 14.10.2011.
12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.01.2012.
13. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.04.2012 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 189/2012, Nz 16502/2012, NCRls 16878/2012 dňa 10.05.2012. Výpis zo zápisnice č. 3/2012 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.05.2012. Výpis uznesenia predstavenstva č. 6/2012/6.5 zo dňa 01.06.2012.
14. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.06.2012.
15. Notárska zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.05.2012.
16. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.09.2012.
17. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 16.10.2012.
18. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.02.2013. Zápisnica z mimoriadneho rokovania dozornej rady zo dňa 24.01.2013.
19. Uznesenia zo zápisnice č. 2/2013 z riadneho rokovania Dozornej rady zo dňa 07.02.2013 a 21.02.2013.
20. Notárska zápisnica č. N 209/2013, NZ 15669/2013 osvedčujúca priebeh z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.05.2013.
21. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 21.05.2013.
22. Uznesenie z hlasovania per rollam Dozornej rady zo dňa 12.06.2013.
23. Výpis uznesenia zo zápisnice č. 6/2013 zo dňa 20.06.2013.
24. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2014.
25. Zápisnica o hlasovaní zo dňa 16.10.2015.
26. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 25.04.2017.