Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
04
II.
Výroba
[05+06+07]
145 757 000 € 150 341 000 € 157 015 000 € 198 222 000 € 191 143 000 € 183 402 000 € 177 383 000 € 182 254 000 € 179 992 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
145 685 000 € 149 861 000 € 155 620 000 € 194 550 000 € 185 267 000 € 174 778 000 € 170 917 000 € 175 677 000 € 160 948 000 €
07
II.3
Aktivácia
72 000 € 480 000 € 1 395 000 € 3 672 000 € 5 876 000 € 8 624 000 € 6 466 000 € 6 577 000 € 19 044 000 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
22 356 000 € 20 688 000 € 23 696 000 € 22 296 000 € 23 692 000 € 25 817 000 € 21 942 000 € 22 802 000 € 31 584 000 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
22 356 000 € 20 688 000 € 23 696 000 € 22 296 000 € 23 692 000 € 25 817 000 € 21 942 000 € 22 802 000 € 31 584 000 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
123 401 000 € 129 653 000 € 133 319 000 € 175 926 000 € 167 451 000 € 157 585 000 € 155 441 000 € 159 452 000 € 148 408 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
18 355 000 € 20 451 000 € 19 884 000 € 21 260 000 € 21 730 000 € 20 879 000 € 19 911 000 € 19 876 000 € 19 668 000 €
13
C.1
Mzdové náklady
12 589 000 € 13 760 000 € 13 822 000 € 14 283 000 € 14 239 000 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
5 766 000 € 6 691 000 € 6 062 000 € 6 977 000 € 7 491 000 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
16 466 000 € 12 776 000 € 12 652 000 € 21 819 000 € 19 665 000 € 20 427 000 € 15 520 000 € 35 718 000 € 43 878 000 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 574 000 € 8 406 000 € 4 487 000 € 4 262 000 € 3 412 000 € 11 164 000 € 15 554 000 € 5 488 000 € 9 584 000 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
0 € 3 368 000 € 2 007 000 € 3 243 000 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
94 154 000 € 104 832 000 € 101 902 000 € 135 102 000 € 126 225 000 € 127 443 000 € 135 564 000 € 109 346 000 € 94 446 000 €
38
X.
Výnosové úroky
3 752 000 € 3 772 000 € 3 903 000 € 443 000 € 115 000 € 149 000 € 239 000 € 256 000 € 54 000 €
39
N
Nákladové úroky
3 724 000 € 4 284 000 € 5 033 000 € 3 661 000 € 3 715 000 € 2 471 000 € 2 887 000 € 2 950 000 € 2 905 000 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0 € 211 000 € 705 000 € 3 149 000 € 5 078 000 € 5 217 000 € 5 300 000 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
780 000 € 2 002 000 € 2 167 000 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-752 000 € -2 514 000 € -3 297 000 € -3 007 000 € -2 895 000 € 827 000 € 2 430 000 € 2 523 000 € 2 449 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
93 402 000 € 102 318 000 € 98 605 000 € 132 095 000 € 123 330 000 € 128 270 000 € 137 994 000 € 111 869 000 € 96 895 000 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
25 027 000 € 27 610 000 € 19 052 000 € 28 630 000 € 34 208 000 € 29 701 000 € 22 503 000 € 15 378 000 € 15 705 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
24 326 000 € 25 341 000 € 22 125 000 € 26 970 000 € 32 080 000 € 29 940 000 € 25 275 000 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
701 000 € 2 269 000 € -3 073 000 € 1 660 000 € 2 128 000 € -239 000 € -2 772 000 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
68 375 000 € 74 708 000 € 79 553 000 € 103 465 000 € 89 122 000 € 98 569 000 € 115 491 000 € 96 491 000 € 81 190 000 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
93 402 000 € 102 318 000 € 98 605 000 € 132 095 000 € 123 330 000 € 128 270 000 € 137 994 000 € 111 869 000 € 96 895 000 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
68 375 000 € 74 708 000 € 79 553 000 € 103 465 000 € 89 122 000 € 98 569 000 € 115 491 000 € 96 491 000 € 81 190 000 €