Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
14 429 207€ 12 395 341€ 10 883 015€ 9 176 131€ 8 346 582€ 6 974 625€ 6 531 492€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
14 595 053 € 13 053 202 € 10 919 244 € 9 303 516 € 8 668 470 € 6 968 305 € 6 434 331 €
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
14 021 006€ 12 073 376€ 10 571 424€ 8 917 511€ 8 202 623€ 6 838 280€ 6 412 027€
05
III.
Tržby z predaja služieb
408 201€ 321 965€ 311 591€ 258 620€ 143 959€ 136 345€ 119 465€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
155 830€ 646 164€ 31 814€ 121 193€ 245 218€ -9 593€ -118 504€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
4 400€ 1 716€ 887€ 2 333€ 1 965€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 616€ 9 980€ 3 528€ 6 192€ 74 337€ 1 308€ 21 343€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
13 199 178 € 11 862 351 € 9 738 001 € 8 501 106 € 8 146 327 € 6 560 395 € 6 202 474 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
7 664 671€ 7 099 733€ 5 846 938€ 5 105 023€ 5 017 371€ 4 026 373€ 3 834 982€
14
D.
Služby
1 579 964€ 1 610 038€ 1 238 482€ 1 188 663€ 1 324 073€ 1 022 789€ 890 246€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
3 355 196 € 2 719 244 € 2 346 336 € 1 993 112 € 1 674 311 € 1 405 901 € 1 283 853 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 394 423€ 1 949 577€ 1 675 559€ 1 428 559€ 1 194 343€ 1 000 527€ 908 854€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
835 751€ 676 755€ 580 033€ 491 835€ 418 272€ 352 369€ 322 520€
19
E.4.
Sociálne náklady
125 022€ 92 912€ 90 744€ 72 718€ 61 696€ 53 005€ 52 479€
20
F.
Dane a poplatky
7 706€ 5 407€ 4 374€ 1 866€ 910€ 816€ 656€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
551 166€ 405 678€ 286 098€ 193 715€ 86 019€ 111 600€ 153 452€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
551 166€ 405 678€ 286 098€ 193 715€ 86 019€ 111 600€ 153 452€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 788€ 181€ 949€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-23 165€ 23 165€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
38 687€ 22 069€ 14 825€ 18 727€ 43 643€ 16 081€ 16 120€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 395 876 € 1 190 851 € 1 181 243 € 802 410 € 522 143 € 407 910 € 231 857 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
5 340 402 € 4 331 735 € 3 829 409 € 3 003 638 € 2 250 356 € 1 915 870 € 1 687 760 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
652 € 2 491 € 483 € 1 626 € 1 302 € 773 € 86 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€
42
XII.
Kurzové zisky
652€ 2 491€ 483€ 1 625€ 1 302€ 773€ 86€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
93 308 € 77 019 € 55 695 € 40 815 € 28 869 € 21 798 € 31 562 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
73 112 € 55 981 € 45 608 € 29 630 € 19 753 € 15 572 € 24 508 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
73 112€ 55 981€ 45 608€ 29 630€ 19 753€ 15 572€ 24 508€
52
O.
Kurzové straty
4 213€ 7 727€ 1 527€ 3 934€ 2 542€ 648€ 1 487€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
15 983€ 13 312€ 8 560€ 7 251€ 6 574€ 5 578€ 5 567€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-92 656 € -74 529 € -55 212 € -39 189 € -27 567 € -21 025 € -31 476 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 303 220 € 1 116 322 € 1 126 031 € 763 221 € 494 576 € 386 885 € 200 381 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
288 267 € 251 495 € 238 319 € 178 131 € 121 393 € 87 381 € 52 101 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
258 244€ 228 497€ 220 594€ 163 763€ 112 942€ 82 075€ 60 233€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
30 023€ 22 998€ 17 725€ 14 368€ 8 451€ 5 306€ -8 132€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 014 953 € 864 827 € 887 712 € 585 090 € 373 183 € 299 504 € 148 280 €