Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CARDIOPED, s.r.o. v likvidácii [zrušená]

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.10.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
1 502 € 171 670 € 148 899 € 121 611 € 135 404 € 121 397 € 94 313 € 86 117 € 78 194 € 73 544 € 80 675 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
168 003€ 146 805€ 120 728€ 131 610€ 117 804€ 94 313€ 86 109€ 74 561€ 71 088€ 77 177€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
350€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 502€ 3 667€ 2 094€ 883€ 3 794€ 3 243€ 8€ 3 633€ 2 456€ 3 498€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
3 961 € 54 359 € 51 329 € 43 872 € 35 532 € 41 760 € 36 976 € 36 635 € 36 785 € 39 181 € 46 005 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 743€ 2 381€ 1 537€ 2 385€ 3 947€ 3 469€ 3 577€ 3 377€ 5 337€ 4 848€
11
C.
Služby
3 868€ 14 237€ 14 689€ 9 974€ 9 818€ 14 532€ 9 637€ 9 697€ 10 103€ 10 257€ 11 528€
12
D.
Osobné náklady
37 375€ 33 152€ 31 488€ 22 712€ 22 712€ 22 268€ 22 712€ 21 647€ 20 425€ 21 818€
13
E.
Dane a poplatky
8€ 225€ 1€ 155€ 158€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
716€ 1 047€ 811€ 334€ 333€ 333€ 83€ 1 657€ 1 661€ 7 125€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
93€ 288€ 60€ 62€ 283€ 228€ 1 044€ 566€ 1 346€ 528€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-2 459 € 117 311 € 97 570 € 77 739 € 99 872 € 79 637 € 57 337 € 49 482 € 41 409 € 34 363 € 34 670 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-3 868 € 152 023 € 129 735 € 109 217 € 119 407 € 99 325 € 81 207 € 72 835 € 61 081 € 55 494 € 60 801 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 240 € 899 € 3 € 2 € 3 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€ 3€ 2€ 3€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 240€ 898€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
121 € 368 € 270 € 325 € 305 € 529 € 859 € 628 € 729 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
121€ 368€ 270€ 325€ 305€ 529€ 859€ 628€ 729€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-121 € -368 € -270 € -325 € -305 € -529 € 381 € 271 € -726 € 2 € 3 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-2 580 € 116 943 € 97 300 € 77 414 € 99 567 € 79 108 € 57 718 € 49 753 € 40 683 € 34 365 € 34 673 €
36
P.
Daň z príjmov
24 651€ 20 468€ 16 284€ 20 972€ 16 726€ 12 279€ 11 080€ 9 038€ 7 647€ 9 408€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-2 580 € 92 292 € 76 832 € 61 130 € 78 595 € 62 382 € 45 439 € 38 673 € 31 645 € 26 718 € 25 265 €