Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

goodtv, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 323 618 € 3 825 725 € 3 095 916 € 3 449 956 € 1 951 627 € 1 661 066 € 3 107 765 € 591 491 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 323 618€ 3 825 725€ 3 095 916€ 3 449 956€ 1 951 627€ 1 661 066€ 3 107 765€ 591 491€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 091 466 € 3 272 463 € 2 394 327 € 2 919 958 € 1 464 263 € 1 423 150 € 2 472 780 € 431 798 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
33 114€ 70 097€ 47 360€ 57 825€ 47 019€ 74 743€ 59 628€ 14 730€
10
B.2
Služby
2 058 352€ 3 202 366€ 2 346 967€ 2 862 133€ 1 417 244€ 1 348 407€ 2 413 152€ 417 068€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
232 152 € 553 262 € 701 589 € 529 998 € 487 364 € 237 916 € 634 985 € 159 693 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
133 165 € 118 076 € 240 630 € 252 811 € 209 035 € 207 929 € 200 776 € 36 087 €
13
C.1
Mzdové náklady
99 595€ 87 033€ 186 763€ 212 093€ 171 734€ 171 114€ 164 644€ 30 444€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
32 976€ 30 526€ 52 748€ 39 580€ 36 376€ 35 791€ 34 925€ 5 631€
16
C.4
Sociálne náklady
594€ 517€ 1 119€ 1 138€ 925€ 1 024€ 1 207€ 12€
17
D
Dane a poplatky
1 876€ 1 206€ 1 381€ 2 281€ 1 499€ 954€ 1 526€ 469€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
43 240€ 35 442€ 22 980€ 47 109€ 41 544€ 40 132€ 29 339€ 9 647€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
22 333€ 7 917€ 168 333€ 10 958€ 583€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
9 749€ 288 462€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
16 948€ 2 493€ 1 458€ 4 084€ 1 273€ 23 753€ 1 187€ 32€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
29 354€ 22 786€ 20 414€ 28 260€ 4 263€ 5 504€ 6 155€ 6 676€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
54 049 € 386 162 € 297 513 € 214 579 € 232 296 € 7 733 € 398 376 € 106 846 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
7 500€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
7 500€
38
X.
Výnosové úroky
1 000€ 1€ 2€ 4€
39
N
Nákladové úroky
4 560€ 5 811€ 10 523€ 15 110€ 21 723€ 26 764€ 31 995€ 4 444€
40
XI.
Kurzové zisky
12€ 4€ 63€
41
O
Kurzové straty
248€ 8€ 2€ 75€ 1€ 1 903€ 1 532€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 128€ 3 402€ 3 777€ 9 486€ 9 428€ 9 247€ 12 695€ 5 966€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-8 924 € -9 217 € -13 302 € -24 608 € -31 151 € -36 011 € -46 591 € -11 938 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
45 125 € 376 945 € 284 211 € 189 971 € 201 145 € -28 278 € 351 785 € 94 908 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
13 836 € 75 774 € 72 124 € 51 120 € 41 276 € 2 880 € 82 552 € 19 313 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
13 836€ 75 774€ 72 124€ 51 120€ 41 276€ 2 880€ 82 552€ 19 313€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
31 289 € 301 171 € 212 087 € 138 851 € 159 869 € -31 158 € 269 233 € 75 595 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
45 125 € 376 945 € 284 211 € 189 971 € 201 145 € -28 278 € 351 785 € 94 908 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
31 289 € 301 171 € 212 087 € 138 851 € 159 869 € -31 158 € 269 233 € 75 595 €