Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AGRO - TECHNOLOGY, s. r. o.

2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
-
-
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE)
55,3 % 71,4 % N/A N/A -26,2 % -63,3 %
Návratnosť aktív (ROA)
2,9 % 17,3 % N/A N/A -0,6 % -0,9 %
Zisková marža
0,7 % 1,8 % N/A N/A -2,0 % -0,3 %
Hrubá marža
2,2 % 3,3 % N/A N/A -1,8 % -0,2 %
Celková zadlženosť
94,7 % 75,8 % N/A N/A 97,6 % 98,7 %
  Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium.
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP
N/A N/A
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)
N/A N/A
EBITDA
N/A N/A
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu
N/A N/A
Účtovný cash flow
N/A N/A
Náklady na predaný tovar a služby (COGS)
N/A N/A
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti
N/A N/A
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT)
N/A N/A
Čistý cash flow
N/A N/A N/A
Čistý dlh
N/A N/A
Marže
Hrubá marža
N/A N/A
EBITDA marža
N/A N/A
Prevádzková marža
N/A N/A
Zisková marža
N/A N/A
Marža účtovného cash flow
N/A N/A
Ukazovatele zadlženosti
Čistý dlh/EBITDA
N/A N/A N/A N/A
Záväzky/EBITDA
N/A N/A
Celková zadlženosť
N/A N/A
Stupeň samofinancovania
N/A N/A
Dlhodobá zadlženosť
N/A N/A N/A N/A N/A
Krátkodobá zadlženosť
N/A N/A
Finančná páka
N/A N/A
Platobná neschopnosť obchodná
N/A N/A N/A N/A
Platobná neschopnosť celková
N/A N/A N/A N/A
Ukazovatele likvidity
Likvidita 1. stupňa
N/A N/A
Likvidita 2. stupňa
N/A N/A
Likvidita 3. stupňa
N/A N/A
Finančné účty/Aktíva
N/A N/A
Ukazovatele rentability
Návratnosť vlastného kapitálu
N/A N/A
Návratnosť aktív
N/A N/A
Návratnosť aktív (EBIT)
N/A N/A
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT)
N/A N/A
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT)
N/A N/A
Návratnosť investovaného kapitálu
N/A N/A
Ukazovateľ aktivity
Doba obratu aktív
N/A N/A
Obrat aktív
N/A N/A
Obrat zásob
N/A N/A N/A
Doba obratu zásob
N/A N/A N/A
Obrat obežného majetku
N/A N/A N/A N/A
Doba obratu pohľadávok
N/A N/A N/A N/A
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok
N/A N/A N/A N/A
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku
N/A N/A
Doba splácania záväzkov
N/A N/A
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám
N/A N/A
Doba splácania záväzkov z obchodného styku
N/A N/A N/A N/A
Ďalšie ukazovatele
Osobné náklady/Pridaná hodnota
N/A N/A N/A N/A
Stupeň prevádzkovej páky
N/A N/A N/A N/A N/A
Efektívna daňová sadzba
N/A N/A N/A N/A N/A
Krytie personálnych nákladov
N/A N/A N/A N/A
Krytie personálnych nákladov a odpisov
N/A N/A N/A N/A
Prirážka
N/A N/A
Finančná efektívnosť tržieb
N/A N/A N/A
Doba splácania dlhov z čistého cash flow
N/A N/A N/A
Stupeň oddlženia
N/A N/A N/A
Krátkodobá toková oddlženosť
N/A N/A N/A
Miera zadlženosti vlastného imania
N/A N/A
Altmanovo Z-skóre
N/A N/A