Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AGRO - TECHNOLOGY, s. r. o.

2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
-
-
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
310 504 € 105 442 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
310 504 € 105 442 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
167 009 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
102 508 € 102 141 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
102 508€ 65 419€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
052
B.III.6
Sociálne poistenie
3 615€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
33 107€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
40 987 € 3 301 €
056
B.IV.1
Peniaze
40 987€ 3 301€
057
B.IV.2
Účty v bankách
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
310 504 € 105 442 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
16 349 € 25 521 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
9 046 € 18 218 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
294 155 € 79 921 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
74 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
294 155 € 79 847 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
178 205€ 78 684€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112 106€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
619€ 619€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 225€ 544€