Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
54 731 € 87 478 € 142 755 € 352 872 € 376 086 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
43 288 € 84 575 € 132 049 € 283 778 € 143 001 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
11 443 € 2 903 € 10 706 € 69 094 € 233 085 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
77 189 € 114 € 4 099 € 7 800 € 8 640 € 16 526 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
77 189 € 114 € 4 099 € 7 800 € 8 640 € 16 526 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
76 589 € 41 251 € 74 551 € 56 000 € 135 390 € 163 543 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
13 515 € 9 581 € 14 017 € 23 112 € 42 114 €
10
B.2
Služby
76 589 € 27 736 € 64 970 € 41 983 € 112 278 € 121 429 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
600 € -29 694 € -67 549 € -37 494 € -57 656 € 86 068 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
684 € 6 065 € 5 946 € 22 529 € 53 577 €
13
C.1
Mzdové náklady
38 145 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
13 437 €
16
C.4
Sociálne náklady
1 995 €
17
D
Dane a poplatky
114 € 15 492 € 1 581 € 3 131 € 3 530 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 059 € 11 661 € 18 192 € 20 269 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 417 € 172 800 € 7 335 € 18 083 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
20 018 € 49 485 € 1 937 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
17 825 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
796 € 5 574 € 40 359 € 24 463 € 6 431 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
662 € 35 349 € 70 627 € 1 649 € 866 €
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
600 € -28 941 € 26 842 € -86 950 € -120 844 € 12 578 €
39
N
Nákladové úroky
3 € 788 € 2 177 € 4 390 € 3 266 €
41
O
Kurzové straty
6 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
68 € 454 € 3 707 € 5 225 € 7 537 €
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-71 € -1 242 € -5 884 € -9 615 € -10 809 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
600 € -29 012 € 25 600 € -92 834 € -130 459 € 1 769 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 2 067 € 960 € 715 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960 € 2 067 € 960 € 715 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
600 € -29 972 € 23 533 € -92 834 € -131 419 € 1 054 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
600 € -29 012 € 25 600 € -92 834 € -130 459 € 1 769 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
600 € -29 972 € 23 533 € -92 834 € -131 419 € 1 054 €