Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZTS- Dubnica nad Váhom plus, a.s. v likvidácii [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti ZTS- Dubnica nad Váhom plus, a.s. v likvidácii [zrušená]

 • Názov ZTS- Dubnica nad Váhom plus, a.s. v likvidácii [zrušená]
 • IČO 36295191
 • DIČ 2020113986
 • Sídlo Areál ZTS 924, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • Dátum vzniku 16. apríla 1997, Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 10019/R
 • Historický názov ZTS- Dubnica nad Váhom plus, a.s. v konkurze
  (platné do 18. decembra 2014 )
  ZTS- Dubnica nad Váhom plus, a.s.
  (platné do 28. augusta 2003 )

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 12.februára 2015
 • Dôvod výmazu ex offo výmaz: Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. b) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
 • Spoločnosť zrušená od 20. septembra 2012
 • Právny dôvod zrušenia rozhodnutím konkurzného súdu o zrušení konkurzu - splnenie rozvrhového uznesenia
Konkurzné konanie
 • Dátum ukončenia 20. septembra 2012
 • Dôvod ukončenia Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 14.8.2014, č.k. 1K/4/2003-3686, súd zrušil konkurz na majetok úpadcu ZTS - Dubnica nad Váhom plus, a.s., IČO 36 295 191 po splnení rozvrhového uznesenia a správkyňu JUDr. Danicu Birošovú zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty.
Predstavenstvo
platné do výmazu zo dňa 12.2.2015
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Róbert Poloni Člen predstavenstva Astrova 6, 821 01 Bratislava 16. augusta 2004
Ing. Radoslav Paulovič Predseda predstavenstva Koceľova 32, 821 08 Bratislava 16. augusta 2004
Dozorná rada
platné do výmazu zo dňa 12.2.2015
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Jozef Chrenko Dozorná rada Centrum II 94/58-65, 018 41 Dubnica nad Váhom 11. apríla 2003
Akcionár
platné do výmazu zo dňa 12.2.2015
Osoba Funkcia Adresa Obdobie
DMD holding, a.s. [34129421] Akcionár Kožušnícka 4, 911 50 Trenčín
Predmety podnikania
Názov Vznik
výskum trhu 16.4.1997
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ mimo drahých kovov 16.4.1997
maloobchod mimo riadnej predajne v rozsahu voľných živností mimo drahých kovov 16.4.1997
podnikateľské poradenstvo 16.4.1997
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 16.4.1997
sprostredkovanie obchodu 16.4.1997
činnosti v oblasti nehnuteľností 16.4.1997
leasing spojený s financovaním 16.4.1997
prenájom strojov a prístrojov 16.4.1997
nákup a predaj zbraní /špeciálnej techniky/ streliva /vojenská technika/ 3.9.1997
výroba strojov a zariadení všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia 2.3.1998
výroba kovov a kovových výrobkov 2.3.1998
výroba kovových konštrukcií a kovospracovateľských výrobkov 2.3.1998
tvarovanie za studena 2.3.1998
stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom 2.3.1998
vývoj, výroba, opravy, úpravy, požičiavanie a znehodnocovanie zbraní pre vojenské účely 2.3.1998
výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru a výrobkov z usní a podobných hmôt 2.3.1998
povrchové zušľachtenie (PÚ) a mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe 2.3.1998
výroba hotových jedál a polotovarov 2.3.1998
automatizované spracovanie dát 2.3.1998
nedeštruktívne skúšky materiálov 2.3.1998
technické testovanie, meranie a analýzy mimo úradného merania 2.3.1998
konštrukčné práce 2.3.1998
skladovanie 2.3.1998
baliace činnosti 2.3.1998
vydávanie novín 2.3.1998
factoring a forfaiting 9.2.1999
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu vymedzenom povolením vydaným Ministerstvom hospodárstva SR, číslo: 395/1998 L-430 zo dňa 30.9.1998. 9.2.1999
činnosť účtovných poradcov 29.11.1999
činnosť organizačných, riadiacich a informačných poradcov, firemné záležitosti 29.11.1999
sekretárske služby a preklady vrátane tlmočníctva 29.11.1999
údržba software 29.11.1999
údržba a opravy zariadení výpočtovej techniky 29.11.1999
preverovanie /audit/ systémov riadenia akosti 29.11.1999
technik požiarnej ochrany 29.11.1999
opravy, plnenie a revízia hasiacich prístrojov 29.11.1999
nákup a predaj hasebných zariadení a zabezpečovacej techniky 29.11.1999
zriaďovanie a prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany 29.11.1999
vyprosťovanie osôb a vozidiel 23.10.2000
odťahovanie havarovaných vozidiel 23.10.2000
vykonávanie revízií požiarno-technických zariadení - opravy a revízie požiarnych vodovodov 23.10.2000
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu 23.10.2000
prenájom strojov a prístrojov s obsluhujúcim personálom 23.10.2000
administratívne služby 23.10.2000
miesto uloženia písomností nearchívnej povahy 23.10.2000
výskum a vývoj v oblasti technických vied 23.10.2000
prenájom motorových vozidiel 23.10.2000
reklamné činnosti 17.9.2001
nepravidelná osobná doprava do osem miest 17.9.2001
poskytovanie prechodného ubytovania a doplnkových služieb 25.7.2002
Iné právne skutočnosti
1. Uznesením Krajského súdu v Bratislave č. k. 1K 4/2003-3686 zo dňa 14. augusta 2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.09.2012, súd zrušil konkurz na majetok úpadcu ZTS-Dubnica nad Váhom plus, a.s. v konkurze, Areál ZTS č. 924, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 295 191, po splnení rozvrhového uznesenia podľa § 44 ods. 1 písm. b) ZKV.
História zmien a podania
 • 2015
 • 16.2. 2015
  Výmaz číslo R880192
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zrušenie základného imania 33 194 € (splatené 33 194 €)
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zrušenie konania menom spoločnosti:
   Členovia predstavenstva konajú a podpisujú za spoločnosť tak, že v mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva, resp. člen predstavenstva s uvedením svojej funkcie.
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • výskum trhu
   • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ mimo drahých kovov
   • maloobchod mimo riadnej predajne v rozsahu voľných živností mimo drahých kovov
   • podnikateľské poradenstvo
   • činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   • sprostredkovanie obchodu
   • činnosti v oblasti nehnuteľností
   • leasing spojený s financovaním
   • prenájom strojov a prístrojov
   • nákup a predaj zbraní /špeciálnej techniky/ streliva /vojenská technika/
   • výroba strojov a zariadení všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
   • výroba kovov a kovových výrobkov
   • výroba kovových konštrukcií a kovospracovateľských výrobkov
   • tvarovanie za studena
   • stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
   • vývoj, výroba, opravy, úpravy, požičiavanie a znehodnocovanie zbraní pre vojenské účely
   • výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru a výrobkov z usní a podobných hmôt
   • povrchové zušľachtenie (PÚ) a mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe
   • výroba hotových jedál a polotovarov
   • automatizované spracovanie dát
   • nedeštruktívne skúšky materiálov
   • technické testovanie, meranie a analýzy mimo úradného merania
   • konštrukčné práce
   • skladovanie
   • baliace činnosti
   • vydávanie novín
   • factoring a forfaiting
   • obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu vymedzenom povolením vydaným Ministerstvom hospodárstva SR, číslo: 395/1998 L-430 zo dňa 30.9.1998.
   • činnosť účtovných poradcov
   • činnosť organizačných, riadiacich a informačných poradcov, firemné záležitosti
   • sekretárske služby a preklady vrátane tlmočníctva
   • údržba software
   • údržba a opravy zariadení výpočtovej techniky
   • preverovanie /audit/ systémov riadenia akosti
   • technik požiarnej ochrany
   • opravy, plnenie a revízia hasiacich prístrojov
   • nákup a predaj hasebných zariadení a zabezpečovacej techniky
   • zriaďovanie a prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany
   • vyprosťovanie osôb a vozidiel
   • odťahovanie havarovaných vozidiel
   • vykonávanie revízií požiarno-technických zariadení - opravy a revízie požiarnych vodovodov
   • prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   • prenájom strojov a prístrojov s obsluhujúcim personálom
   • administratívne služby
   • miesto uloženia písomností nearchívnej povahy
   • výskum a vývoj v oblasti technických vied
   • prenájom motorových vozidiel
   • reklamné činnosti
   • nepravidelná osobná doprava do osem miest
   • poskytovanie prechodného ubytovania a doplnkových služieb
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Uznesením Krajského súdu v Bratislave č. k. 1K 4/2003-3686 zo dňa 14. augusta 2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.09.2012, súd zrušil konkurz na majetok úpadcu ZTS-Dubnica nad Váhom plus, a.s. v konkurze, Areál ZTS č. 924, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 295 191, po splnení rozvrhového uznesenia podľa § 44 ods. 1 písm. b) ZKV.
 • 2014
 • 18.12. 2014
  Zmena zápisu číslo R855737
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu ZTS- Dubnica nad Váhom plus, a.s. v likvidácii z ZTS- Dubnica nad Váhom plus, a.s. v konkurze
  • konkurzné konanie:

   a ukončením konkurzného konania dňa 20. septembra 2012 z dôvodu „Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 14.8.2014, č.k. 1K/4/2003-3686, súd zrušil konkurz na majetok úpadcu ZTS - Dubnica nad Váhom plus, a.s., IČO 36 295 191 po splnení rozvrhového uznesenia a správkyňu JUDr. Danicu Birošovú zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty.“
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 14.8.2014, č.k. 1K/4/2003-3686, súd zrušil konkurz na majetok úpadcu ZTS - Dubnica nad Váhom plus, a.s., IČO 36 295 191 po splnení rozvrhového uznesenia a správkyňu JUDr. Danicu Birošovú zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty. Podľa § 68 ods. 3 písm. d) spoločnosť sa zrušuje zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia.
 • 2013
 • 2.4. 2013
  Zmena zápisu číslo R485985

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 2012
 • 10.9. 2012
  Zmena zápisu číslo R324674
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 6.9. 2012
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 2004
 • 7.9. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Členovia predstavenstva konajú a podpisujú za spoločnosť tak, že v mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva, resp. člen predstavenstva s uvedením svojej funkcie.
   pôvodne
   Predseda predstavenstva koná a podpisuje za spoločnosť samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva s uvedením svojej funkcie.
 • 30.7. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2003
 • 28.8. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu ZTS- Dubnica nad Váhom plus, a.s. v konkurze z ZTS- Dubnica nad Váhom plus, a.s.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 1 K 4/03-288 zo dňa 22.04.2003 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka ZTS - Dubnica nad Váhom plus, a.s., Areál ZTS č.924, Dubnica nad Váhom, IČO 36 295 191. Za správkyňu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Danica Birošová, Piaristická 46, 911 01 Trenčín.
 • 27.8. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 15.4. 2003
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Podľa § 200a ods. 2 O.s.p. zapisuje vydanie exekučného prikazu súdnym exekútrom Dr. Ľubomírom Pekárom, exekútorský úrad, P.Pázmaňa 51/19, 927 01 Šala sp.zn. EX 469/2001 zo dňa 24.2.2003 na vykonanie exekúcie postihnutím obchodného podielu povinného ZTS-Dubnica nad Váhom plus, a.s., Areál ZTS č. 924, Dubnica nad Váhom v obchodnej spoločnosti ZTS-INŽINIERING s.r.o., Areál ZTS č. 924, Dubnica nad Váhom. Dňom doručenia exekučného prikazu nastali účinky podľa § 113b ods. 2, 5 zák. č. 233/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 • 19.2. 2003
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Podľa § 200a ods. 2 O.s.p. na dosiahnutie zhody medzi zápisom v obchodnom registri a skutočným stavom zapisuje sa vydanie upovedomenia o začatí exekúcie súdnym exekútorom Dr. Ľubomírom Pekárom, exekútorský úrad, P.Pázmaňa 51/19, 927 01 Šaľa sp.zn. EX 469/2001 zo dňa 3.2.2000 oprávneného DMD holding, a.s., Kožušnícka 4, Trenčín proti povinnému ZTS- Dubnica nad Váhom plus, a.s., Areál ZTS č. 924, Dubnica nad Váhom, ktorá začala dňa 6.8.2001, spôsobom postihnutia obchodného podielu povinného v obchodnej spoločnosti. Dňom doručenia upovedomenia o začatí exekúcie nastali účinky podľa § 113b ods. 2, písm. b/, c/ zák. č. 233/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 • 2002
 • 17.12. 2002
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 559/2002, Nz 544/2002 zo dňa 25.10.2002) schválilo zmenu stanov vo forme dodatku č. 1.

 • 25.7. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Členovia predstavenstva konajú a podpisujú za spoločnosť tak, že v mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda, resp. člen predstavenstva s uvedením svojej funkcie.
   pôvodne
   Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva a to i každý samostatne. Konať a zaväzovať za spoločnosťvo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a to i každý samostatne. Vo vymedzených významných finančných obchodných transakciach v zmysle článku 15 ods.12 písm. e) sú oprávnení zaväzovať za spoločnosť spoločne vždy dvaja členovia predstavenstva. Predseda predstavenstva - generálny riaditeľ je oprávnený zaväzovať za spoločnosť vždy samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • poskytovanie prechodného ubytovania a doplnkových služieb
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 14.6.2002 schválilo zmenu stanov spoločnosti vo forme úplného znenia stanov spoločnosti, zmenu štatutárneho orgánu a dozornej rady spoločnosti (notárska zápisnica N 313/2002 a Nz 305/2002 zo dňa 14.6.2002). Riadne valné zhromaždenie dňa 28.6.2002 schválilo zmenu v predmete činnosti vo forme dodatku č. 1 k úplnému zneniu stanov (notárska zápisnica N 350/2002 a Nz 340/2002 zo dňa 28.6.2002).
 • 2001
 • 17.9. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • reklamné činnosti
   • nepravidelná osobná doprava do osem miest
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 3.8.2001 schválilo zmenu stanov vo forme dodatku č.2 k úplnému zneniu stanov a zmenu orgánov spoločnosti (notárska zápisnica N 330/2001, Nz 320/2001 zo dňa 3.8.2001).
 • 19.6. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Riadne valné zhromaždenie spoločnosti ZTS-Dubnica nad Váhom plus, a.s. dňa 31.5.2001 schválilo zmenu stanov spoločnosti vo forme dodatku č.1k úplnému zneniu stanov spoločnostia zmenu orgánov spoločnosti, Notárska zápisnica N 232/2001 a Nz 226/2001.
 • 2000
 • 23.10. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva a to i každý samostatne. Konať a zaväzovať za spoločnosťvo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a to i každý samostatne. Vo vymedzených významných finančných obchodných transakciach v zmysle článku 15 ods.12 písm. e) sú oprávnení zaväzovať za spoločnosť spoločne vždy dvaja členovia predstavenstva. Predseda predstavenstva - generálny riaditeľ je oprávnený zaväzovať za spoločnosť vždy samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
   pôvodne
   Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a to vždy dvaja členovia predstavenstva alebo člen predstavenstva spolu s prokuristom spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vyprosťovanie osôb a vozidiel
   • odťahovanie havarovaných vozidiel
   • vykonávanie revízií požiarno-technických zariadení - opravy a revízie požiarnych vodovodov
   • prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   • prenájom strojov a prístrojov s obsluhujúcim personálom
   • administratívne služby
   • miesto uloženia písomností nearchívnej povahy
   • výskum a vývoj v oblasti technických vied
   • prenájom motorových vozidiel
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Náhradné mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 262/2000, Nz 277/2000 zo dňa 3.8.2000) schválilo zmeny stanov v podobe úplného znenia stanov, odvolalo a zvolilo členov dozornej rady. Predstavenstvo na zasadnutí dňa 8.8.2000 odvolalo prokuristu. Voľby členov dozornej rady z radov zamestnancov dňa 10.4.2000.
 • 1999
 • 29.11. 1999
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 9.2. 1999
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • factoring a forfaiting
   • obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu vymedzenom povolením vydaným Ministerstvom hospodárstva SR, číslo: 395/1998 L-430 zo dňa 30.9.1998.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Dodatok č.2 k stanovám spoločnosti ZTS-Dubnica nad Váhom plus, a.s. bol schválený na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 6.7.1998 /notárska zápisnica N 310/98, Nz 280/98 zo dňa 16.7.1998/.
 • 1998
 • 2.3. 1998
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a to vždy dvaja členovia predstavenstva alebo člen predstavenstva spolu s prokuristom spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
   pôvodne
   Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a to predseda prredstavenstva samostatne a ostatní členovia predstavenstva vždy najmenej dvaja spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • výroba strojov a zariadení všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
   • výroba kovov a kovových výrobkov
   • výroba kovových konštrukcií a kovospracovateľských výrobkov
   • tvarovanie za studena
   • stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
   • vývoj, výroba, opravy, úpravy, požičiavanie a znehodnocovanie zbraní pre vojenské účely
   • výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru a výrobkov z usní a podobných hmôt
   • povrchové zušľachtenie (PÚ) a mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe
   • výroba hotových jedál a polotovarov
   • automatizované spracovanie dát
   • nedeštruktívne skúšky materiálov
   • technické testovanie, meranie a analýzy mimo úradného merania
   • konštrukčné práce
   • skladovanie
   • baliace činnosti
   • vydávanie novín
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 945/97, NZ 421/97 zo dňa 17.11.1997) rozhodlo o zmene stanov (úplné znenie).
 • 1997
 • 3.9. 1997
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • nákup a predaj zbraní /špeciálnej techniky/ streliva /vojenská technika/
 • 16.4. 1997
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy ZTS- Dubnica nad Váhom plus, a.s.
  • novú adresu firmy Areál ZTS 924, 018 41 Dubnica nad Váhom
  • nové základne imanie 33 194 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a to predseda prredstavenstva samostatne a ostatní členovia predstavenstva vždy najmenej dvaja spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • výskum trhu
   • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ mimo drahých kovov
   • maloobchod mimo riadnej predajne v rozsahu voľných živností mimo drahých kovov
   • podnikateľské poradenstvo
   • činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   • sprostredkovanie obchodu
   • činnosti v oblasti nehnuteľností
   • leasing spojený s financovaním
   • prenájom strojov a prístrojov
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 82/97, NZ 65/97 zo dňa 18.03.1997 a zakladateľskou listinou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (jednorázovo § 172) upísaním akcií a prijatím stanov.