Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZTS- Dubnica nad Váhom plus, a.s. v likvidácii [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti ZTS- Dubnica nad Váhom plus, a.s. v likvidácii [zrušená]

 • Názov ZTS- Dubnica nad Váhom plus, a.s. v likvidácii [zrušená]
 • IČO 36295191
 • DIČ 2020113986
 • Sídlo Areál ZTS 924, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • Dátum vzniku 16. apríla 1997, Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 10019/R
 • Historický názov ZTS- Dubnica nad Váhom plus, a.s. v konkurze
  (platné do 18. decembra 2014 )
  ZTS- Dubnica nad Váhom plus, a.s.
  (platné do 28. augusta 2003 )

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 12.februára 2015
 • Dôvod výmazu ex offo výmaz: Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. b) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
 • Spoločnosť zrušená od 20. septembra 2012
 • Právny dôvod zrušenia rozhodnutím konkurzného súdu o zrušení konkurzu - splnenie rozvrhového uznesenia
Konkurzné konanie
 • Dátum ukončenia 20. septembra 2012
 • Dôvod ukončenia Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 14.8.2014, č.k. 1K/4/2003-3686, súd zrušil konkurz na majetok úpadcu ZTS - Dubnica nad Váhom plus, a.s., IČO 36 295 191 po splnení rozvrhového uznesenia a správkyňu JUDr. Danicu Birošovú zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty.
Predmety podnikania
Názov Vznik
výskum trhu 16.4.1997
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ mimo drahých kovov 16.4.1997
maloobchod mimo riadnej predajne v rozsahu voľných živností mimo drahých kovov 16.4.1997
podnikateľské poradenstvo 16.4.1997
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 16.4.1997
sprostredkovanie obchodu 16.4.1997
činnosti v oblasti nehnuteľností 16.4.1997
leasing spojený s financovaním 16.4.1997
prenájom strojov a prístrojov 16.4.1997
nákup a predaj zbraní /špeciálnej techniky/ streliva /vojenská technika/ 3.9.1997
výroba strojov a zariadení všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia 2.3.1998
výroba kovov a kovových výrobkov 2.3.1998
výroba kovových konštrukcií a kovospracovateľských výrobkov 2.3.1998
tvarovanie za studena 2.3.1998
stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom 2.3.1998
vývoj, výroba, opravy, úpravy, požičiavanie a znehodnocovanie zbraní pre vojenské účely 2.3.1998
výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru a výrobkov z usní a podobných hmôt 2.3.1998
povrchové zušľachtenie (PÚ) a mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe 2.3.1998
výroba hotových jedál a polotovarov 2.3.1998
automatizované spracovanie dát 2.3.1998
nedeštruktívne skúšky materiálov 2.3.1998
technické testovanie, meranie a analýzy mimo úradného merania 2.3.1998
konštrukčné práce 2.3.1998
skladovanie 2.3.1998
baliace činnosti 2.3.1998
vydávanie novín 2.3.1998
factoring a forfaiting 9.2.1999
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu vymedzenom povolením vydaným Ministerstvom hospodárstva SR, číslo: 395/1998 L-430 zo dňa 30.9.1998. 9.2.1999
činnosť účtovných poradcov 29.11.1999
činnosť organizačných, riadiacich a informačných poradcov, firemné záležitosti 29.11.1999
sekretárske služby a preklady vrátane tlmočníctva 29.11.1999
údržba software 29.11.1999
údržba a opravy zariadení výpočtovej techniky 29.11.1999
preverovanie /audit/ systémov riadenia akosti 29.11.1999
technik požiarnej ochrany 29.11.1999
opravy, plnenie a revízia hasiacich prístrojov 29.11.1999
nákup a predaj hasebných zariadení a zabezpečovacej techniky 29.11.1999
zriaďovanie a prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany 29.11.1999
vyprosťovanie osôb a vozidiel 23.10.2000
odťahovanie havarovaných vozidiel 23.10.2000
vykonávanie revízií požiarno-technických zariadení - opravy a revízie požiarnych vodovodov 23.10.2000
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu 23.10.2000
prenájom strojov a prístrojov s obsluhujúcim personálom 23.10.2000
administratívne služby 23.10.2000
miesto uloženia písomností nearchívnej povahy 23.10.2000
výskum a vývoj v oblasti technických vied 23.10.2000
prenájom motorových vozidiel 23.10.2000
reklamné činnosti 17.9.2001
nepravidelná osobná doprava do osem miest 17.9.2001
poskytovanie prechodného ubytovania a doplnkových služieb 25.7.2002
Iné právne skutočnosti
1. Uznesením Krajského súdu v Bratislave č. k. 1K 4/2003-3686 zo dňa 14. augusta 2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.09.2012, súd zrušil konkurz na majetok úpadcu ZTS-Dubnica nad Váhom plus, a.s. v konkurze, Areál ZTS č. 924, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 295 191, po splnení rozvrhového uznesenia podľa § 44 ods. 1 písm. b) ZKV.