Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
 1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
 2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
 3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
 4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
 • Obchodný vestník
 • Obchodný register
 • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 28K/8/2009 [ukončené]
 • Spisová značka 28K/8/2009
 • Prvý a posledný záznam 17.3.2009 - 1.4.2021
 • Detekcia ukončenia: 24.2.2021dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
1.4.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Motešice Trenčiansky
22.3.2021
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Motešice Trenčiansky
23.2.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Motešice Trenčiansky
29.1.2021
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčiansky
25.1.2021
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčiansky
29.12.2020
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčiansky
21.9.2020
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčiansky
15.6.2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s. Motešice Trenčiansky
29.5.2020
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčiansky
29.5.2020
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčiansky
20.5.2020
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčiansky
8.11.2019
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčiansky
3.6.2019
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčiansky
8.3.2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s. Motešice Trenčiansky
13.9.2018
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčiansky
9.8.2018
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčiansky
4.7.2018
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčiansky
29.6.2018
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčiansky
31.10.2017
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčianský
11.2.2016
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčianský
29.1.2016
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Motešice Trenčianský
4.1.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Motešice Trenčianský
18.12.2015
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčianský
11.8.2015
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčianský
3.8.2015
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčianský
21.10.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčianský
29.9.2014
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčianský
13.6.2014
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčianský
13.6.2014
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčianský
11.3.2014
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčianský
6.3.2014
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčianský
6.3.2014
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčianský
14.2.2014
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčianský
14.2.2014
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčianský
20.12.2013
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčianský
20.9.2013
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčianský
20.9.2013
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčianský
26.8.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčianský
19.8.2013
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčianský
6.8.2012
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčianský
Konkurzné konanie č. 28K 30/2009
 • Spisová značka 28K 30/2009
 • Prvý a posledný záznam 6.11.2015 - 6.11.2015

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
6.11.2015
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčianský