Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
-
-
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
10 186 € 10 186 € 10 186 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
10 186 € 10 186 € 10 186 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
10 165 € 10 165 € 10 165 €
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
9 999€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
166€ 166€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
166€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
9 999€ 9 999€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
21 € 21 € 21 €
056
B.IV.1
Peniaze
21€ 21€ 21€
057
B.IV.2
Účty v bankách
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
0 € 10 186 € 10 186 € 10 186 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-38 934 € -39 022 € -38 542 € -38 062 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 194€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
11 € 11 € 11 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
11€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-72 128 € -71 747 € -71 267 € -71 267 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
105€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-71 372€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-480 € -480 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
38 934 € 49 208 € 48 728 € 48 248 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
37 974 € 46 505 € 46 505 € 46 505 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
46 505€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
960 € 2 639 € 2 159 € 1 679 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
1 656€ 1 656€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 656€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
960€ 983€ 503€ 23€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
64 € 64 € 64 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
64€ 64€ 64€