Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TATRA NOVA spol. s r.o.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 2R/2/2011
  • Spisová značka 2R/2/2011
  • Prvý a posledný záznam 25.3.2011 - 28.11.2019

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
28.11.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
21.10.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
12.8.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Juraj Gajdošík Bratislava Bratislavský
28.7.2014
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Juraj Gajdošík Bratislava Bratislavský
28.8.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Juraj Gajdošík Bratislava Bratislavský
13.8.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
4.6.2012
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Juraj Gajdošík Bratislava Bratislavský
4.6.2012
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Juraj Gajdošík Bratislava Bratislavský
21.3.2012
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu Juraj Gajdošík Bratislava Bratislavský
21.3.2012
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Juraj Gajdošík Bratislava Bratislavský
21.3.2012
Pripísanie poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu Juraj Gajdošík Bratislava Bratislavský
24.2.2012
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Juraj Gajdošík Bratislava Bratislavský
17.1.2012
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Juraj Gajdošík Bratislava Bratislavský
12.1.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
2.1.2012
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Juraj Gajdošík Bratislava Bratislavský
2.1.2012
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Juraj Gajdošík Bratislava Bratislavský
7.12.2011
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Juraj Gajdošík Bratislava Bratislavský
30.11.2011
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
10.11.2011
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Juraj Tatara Bratislava Bratislavský
19.10.2011
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Juraj Tatara Bratislava Bratislavský
8.8.2011
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Juraj Tatara Bratislava Bratislavský
4.8.2011
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Juraj Tatara Bratislava Bratislavský