Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti GEMEX Trade, s.r.o.

 • Názov GEMEX Trade, s.r.o.
 • IČO 36316351
 • DIČ 2020178039
 • Sídlo Trenčianska 53, 821 09 Bratislava
 • Dátum vzniku 1. februára 2001, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 66217/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 6 640 € / splatené 6 640 €
 • Historické sídlo 446, 913 24 Svinná
  (platné do 18. júna 2010)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie
 • Dátum vyhlásenia 20. júla 2012
 • Dôvod vyhlásenia Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 12.7.2012 sp. zn. 2R 6/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 20.7.2012, súd zastavil reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka GEMEX Trade, s.r.o., Trenčianska 53, Bratislava, začal konkurzné konanie na majetok dlžníka GEMEX Trade, s.r.o., Trenčianska 53, Bratislava a vyhlásil konkurz na majetok dlžníka GEMEX Trade, s.r.o., Trenčianska 53, Bratislava. Do funkcie správcu súd ustanovil JUDr. Bohumíra Bláhu so sídlom kancelárie Hurbanovo nám. 5, 821 09 Bratislava, značka správcu S 105.
 • Správca konkurznej podstaty JUDr. Bohumír Bláha, Hurbanovo nám. 5, 821 09 Bratislava
  od 20. júla 2012
Reštrukturalizačné konanie
 • Dátum ukončenia 20. júla 2012
Štatutári
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Mgr. Juraj Guňovský Konateľ Západná 4, 911 01 Trenčín
 • Konanie menom spoločnosti [od 1. februára 2001] Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
Spoločníci
Osoba Funkcia Podiel Adresa Obdobie
Štefan Guňovský Spoločník 100 % (6 640 €) Západná 4, 911 08 Trenčín
Predmety podnikania
Názov Vznik
kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností 1.2.2001
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností 1.2.2001
skladovanie (s výnimkou verejného skladu) 1.2.2001
výčap - predaj piva, vína, destilátov a nealkoholických nápojov na priamu konzumáciu 1.2.2001
výroba nedestilovaných kvasených nápojov (s maximálnym obsahom etylalkoholu do 15 percen) 1.2.2001
sprostredkovanie obchodu a služieb 1.2.2001
reklamné činnosti 1.2.2001
podnikateľské poradenstvo (s výnimkou činnosti ekonomických, účtovných a organizačných poradcov) 1.2.2001
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu 1.2.2001
cestná nákladná doprava 20.6.2003
medzinárodná cestná nákladná doprava 20.6.2003
vnútroštátna cestná nákladná doprava 20.6.2003
sprostredkovanie dopravy 10.12.2005
nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla 10.12.2005
organizovanie kurzov, školení, seminárov, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí 26.9.2008
služby stavebnými mechanizmami 26.9.2008
prípravné práce k realizácii stavby 26.9.2008
dokončovacie stavebé práce pri realizácii exteriérov a inetriérov 26.9.2008
diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel 26.9.2008
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8.9.2000 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, na základe rozhodnutia spoločníkov zo dňa 31.8.2000 o zrušení obch. spoločnosti GUŇOVSKÝ v.o.s., Svinná 446, IČO: 31 420 354 bez likvidácie a premene na GEMEX Trade, s.r.o. Svinná 446, IČO: 36 316 351 ako jej priamy nástupca, ktorá nadobudla majetok práva a záväzky zrušenej spoločnosti.
2. Riadne valné zhromaždenie dňa 19.2.2003 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - dodatok č. 1.
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.01.2011.
4. Súd p o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka: GEMEX Trade, s. r. o. , so sídlom Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, IČO: 36 316 351.

Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu JUDr. Ing. Vladimíra Neuschla, so sídlom kancelárie Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.01.2012.
6. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 23.8.2012 sp. zn. 34 Exre/273/2012 -3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1.10.2012.
História zmien a podania
 • 2020
 • 26.6. 2020
 • 2019
 • 20.3. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R250318
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1 [RUZ]
 • 2017
 • 27.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R167510
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff [RUZ]
 • 2016
 • 17.5. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R123417
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff [RUZ]
 • 2013
 • 19.4. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R503507
  • Účtovná závierka k 19.07.2012.
 • 1.2. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R433402
  • Účtovná závierka za rok 2011, rozhodnutie spoločníka
 • 2012
 • 9.10. 2012
  Zmena zápisu číslo R342299
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • konkurzné konanie:
   Vyhlásenie konkurzu dňa 20. júla 2012 z dôvodu „Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 12.7.2012 sp. zn. 2R 6/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 20.7.2012, súd zastavil reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka GEMEX Trade, s.r.o., Trenčianska 53, Bratislava, začal konkurzné konanie na majetok dlžníka GEMEX Trade, s.r.o., Trenčianska 53, Bratislava a vyhlásil konkurz na majetok dlžníka GEMEX Trade, s.r.o., Trenčianska 53, Bratislava. Do funkcie správcu súd ustanovil JUDr. Bohumíra Bláhu so sídlom kancelárie Hurbanovo nám. 5, 821 09 Bratislava, značka správcu S 105.“ so správcom konkurznej podstaty JUDr. Bohumír Bláha
  • reštrukturalizačné konanie:

   a ukončením reštrukturalizačného konania dňa 20. júla 2012>
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 23.8.2012 sp. zn. 34 Exre/273/2012 -3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1.10.2012.
 • 29.2. 2012
  Zmena zápisu číslo R220804
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.01.2012.
 • 22.2. 2012
 • 18.2. 2012
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Súd p o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka: GEMEX Trade, s. r. o. , so sídlom Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, IČO: 36 316 351. Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu JUDr. Ing. Vladimíra Neuschla, so sídlom kancelárie Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava.

 • 2011
 • 22.1. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2010
 • 18.6. 2010
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu adresy Trenčianska 53, 821 09 Bratislava z 446, 913 24 Svinná

 • 2009
 • 11.8. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2008
 • 26.9. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • organizovanie kurzov, školení, seminárov, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  • služby stavebnými mechanizmami
  • prípravné práce k realizácii stavby
  • dokončovacie stavebé práce pri realizácii exteriérov a inetriérov
  • diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel

 • 2005
 • 10.12. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • sprostredkovanie dopravy
  • nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

 • 2003
 • 20.6. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 6 639 € (splatené 6 639 €) z hodnoty 6 639 €
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • cestná nákladná doprava
   • medzinárodná cestná nákladná doprava
   • vnútroštátna cestná nákladná doprava
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Riadne valné zhromaždenie dňa 19.2.2003 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - dodatok č. 1.
 • 2001
 • 1.2. 2001
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy GEMEX Trade, s.r.o.
  • novú adresu firmy 446, 913 24 Svinná
  • nové základne imanie 6 639 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
   • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
   • skladovanie (s výnimkou verejného skladu)
   • výčap - predaj piva, vína, destilátov a nealkoholických nápojov na priamu konzumáciu
   • výroba nedestilovaných kvasených nápojov (s maximálnym obsahom etylalkoholu do 15 percen)
   • sprostredkovanie obchodu a služieb
   • reklamné činnosti
   • podnikateľské poradenstvo (s výnimkou činnosti ekonomických, účtovných a organizačných poradcov)
   • prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8.9.2000 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, na základe rozhodnutia spoločníkov zo dňa 31.8.2000 o zrušení obch. spoločnosti GUŇOVSKÝ v.o.s., Svinná 446, IČO: 31 420 354 bez likvidácie a premene na GEMEX Trade, s.r.o. Svinná 446, IČO: 36 316 351 ako jej priamy nástupca, ktorá nadobudla majetok práva a záväzky zrušenej spoločnosti.