Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
-
-
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 768 € 1 768 € 1 768 € 1 768 € 11 847 € 62 168 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 768 € 1 768 € 1 768 € 1 768 € 11 847 € 62 168 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
-5 738 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
-5 738€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 768 € 1 768 € 1 768 € 1 768 € 11 847 € 67 906 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 768€ 1 768€ 1 768€ 1 768€ 11 847€ 67 906€
057
B.IV.2
Účty v bankách
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 768 € 1 768 € 1 768 € 1 768 € 11 847 € 62 168 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-4 834 544 € -4 834 544 € -4 834 544 € -4 834 545 € -4 834 478 € -4 830 681 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
069
A.I.1
Základné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-4 834 544 € -4 834 544 € -4 834 544 € -4 834 478 € -4 830 681 € -4 827 327 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-67 € -3 797 € -3 354 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
4 836 312 € 4 836 312 € 4 836 312 € 4 836 313 € 4 846 325 € 4 892 849 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
4 836 312 € 4 836 312 € 4 836 312 € 4 836 313 € 4 846 325 € 4 892 849 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
4 783 150€ 4 783 150€ 4 783 150€ 4 783 151€ 4 793 163€ 4 839 687€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
53 162€ 53 162€ 53 162€ 53 162€ 53 162€ 53 162€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]